juli 2016

You are currently browsing the monthly archive for juli 2016.

Hamid El Musti har helt misforstået problemerne med terror (Sjællandske 19.7.)

At der er en Brevik undskylder ikke at unge muslimer slår uskyldige ihjel i Islams navn. Her kan man ikke bruge en ”noget for noget” forklaring eller bare sige at terror ikke har noget med Islam at gøre. Når terroristen tager Allahs navn i sin mund, er der forbindelse til Islam – også selvom der måske kun er terroristen selv det giver mening for.

Terror og radikalisering skal bekæmpes. Det sker bedst indefra, hvor Imamer og fremtrædende muslimer bør bruge enhver anledning til at bekæmpe ekstreme holdninger, så de unge ved at terror er forkert, uanset hvor mange videoer fra Islamisk Stat de ser på nettet.

Derfor bør Hamid El Musti ikke forsøge at ”forstå” eller sammenligne med Breivik. Det virker i stedet som en bortforklaring af terror i Islams navn.

Problemerne med radikaliserede unge bliver ikke mindre, hvis fremtrædende muslimer som Hamid El Musti bruger kræfterne på at relativisere og bortforklare i stedet for at bekæmpe radikalisering.

Skulle der være nogle borgerlige politikere, som undrer sig over at befolkningens EU-skepsis – for ikke at sige EU-modstand – stiger, så er her en kort svar på hvorfor: De dygtige snydes og de dovne belønnes. Sådan virker det i hvert fald set fra nordeuropa.

Eksempler der der nok af. To af de bedre er Euroen og flygtningekrisen.
Hele Sydeuropa blev del af euroen. Også Grækenland, som nærmest snød sig ind på falske tal – og så startede lånefesten til privat og offentligt forbrug. Da festen var forbi, hang de mådeholdne skatteborgere i nordeuropa på regningen.
Det andet eksempel er flygtningekrisen. Vi fik fri bevægelighed og lovning på at man beskytte de ydre grænser. Men, hvad skete der: Man hverken kunne eller ville beskytte grænserne, så nu hænger nordeuropæerne igen på regningen.
Ikke bare til flygtninge men også til bestikkelsespenge til Tyrkiets ny sultan Erdogan.
Senest barsler EU nu med nye miljøkrav, som vil ramme Danmark hårdt. Fordi vi beskytter miljøet dårligt i Danmark? Nej, tværtom. Fordi vi er langt foran andre lande som derfor skal have lempeligere vilkår. Det er jo den omvendte verden.
Ja, vi har meget godt ud af EU, men de senere år synes det at være de hårdtarbejdende, de flittige og de dydige som betaler for dovenskab, efterslæb og laden stå til.
Derfor stiger EU modstanden.
Og, derfor vælger flere partier, nu senest Socialdemokraterne, også at markere sig som skeptikere. Ligesom konservative før har gjort. I hvert fald lige indtil næste afstemning om EU, hvor partierne igen vil argumentere for et ja også bare lige denne gang…
Vi er mange, som ikke ser et alternativ til EU, men et EU i nuværende form har heller ikke en fremtid. Et samarbejde skal bygge på at alle parter får fordel af det og at man kan se rimelighed og sammenhæng. Den sammenhæng bliver stadigt sværere at se.
Nogle vil sige at svaret er mere EU. Jeg vil sige at svaret er at man lytter til befolkningerne som ønsker en ordentlighed og rimelighed. Ikke mere tom tale og store topmøder.

 

Det bliver et hårdt slag for planlagte miljøforbedringer vandløb i Næstved kommune, hvis Regeringens Vandområdeplan 2015-2021 gennemføres. I al stilfærdighed har man nemlig taget to vigtige virkemidler ud af den værktøjskasse som kommunerne har til indsatsen.

Det er tale om er mini-ådale og dobbeltprofiler, som ikke længere får statslig støtte.
Kort fortalt er en mini-ådal, at man graver vandløbet som en lille å-dal, et bredt vandløb med en strømrende i bunden. Det vil sige at der altid er strømmende vand, også i en tør sommer, men i perioder med meget vand oversvømmes resten af ådalen.
Det giver gode levemuligheder for fisk og planter. Samtidig sikrer det afvanding fra markdræn. Alt i alt en “win-win” situation for både miljøet og landmanden. Hvad siger De så!
Mini-ådale passer godt til det flade Sjælland, hvor der sjældent er meget fald på vandløbene.
Derfor har Næstved kommune lavet flere mini-ådale de senere år. Mini-ådale er en central del af Næstved kommunes politik for naturgenopretning og udgør en stor del af den indsats der er planlagt de kommende år.
Men, gennemfører Miljøminister Esben Lunde Larsen at tage mini-ådale og dobbeltprofiler ud af Vandområdeplanerne, så vil den indsats ikke ske; for statslige penge er en forudsætning. Derfor har Næstved kommune skrevet til ministeren og bedt om, at man genovervejer den beslutning.
Og ja, det koster flere penge at lave en mini-ådal, end det gør f.eks. at hælde grus i vandløbet til glæde for fiskene.
Men, det er kortsigtet og vil bare skabe problemer med afvandingen fra markerne og en evig diskussion med landbruget om oprensning af vandløb. Det har ingen glæde af.
Vi skal tilgodese både natur/miljø og afvandingen af markerne. Det gør mini-ådale og dobbeltforløb.
Derfor beder vi Regeringen tænke en ekstra gang over sagen og sige ja til statslige penge til de virkemidler som har effekt, både nu og på langt sig – og ikke mindst en indsats som både natur og landbrug har glæde af.