Mini-ådale er win win

Det bliver et hårdt slag for planlagte miljøforbedringer vandløb i Næstved kommune, hvis Regeringens Vandområdeplan 2015-2021 gennemføres. I al stilfærdighed har man nemlig taget to vigtige virkemidler ud af den værktøjskasse som kommunerne har til indsatsen.

Det er tale om er mini-ådale og dobbeltprofiler, som ikke længere får statslig støtte.
Kort fortalt er en mini-ådal, at man graver vandløbet som en lille å-dal, et bredt vandløb med en strømrende i bunden. Det vil sige at der altid er strømmende vand, også i en tør sommer, men i perioder med meget vand oversvømmes resten af ådalen.
Det giver gode levemuligheder for fisk og planter. Samtidig sikrer det afvanding fra markdræn. Alt i alt en “win-win” situation for både miljøet og landmanden. Hvad siger De så!
Mini-ådale passer godt til det flade Sjælland, hvor der sjældent er meget fald på vandløbene.
Derfor har Næstved kommune lavet flere mini-ådale de senere år. Mini-ådale er en central del af Næstved kommunes politik for naturgenopretning og udgør en stor del af den indsats der er planlagt de kommende år.
Men, gennemfører Miljøminister Esben Lunde Larsen at tage mini-ådale og dobbeltprofiler ud af Vandområdeplanerne, så vil den indsats ikke ske; for statslige penge er en forudsætning. Derfor har Næstved kommune skrevet til ministeren og bedt om, at man genovervejer den beslutning.
Og ja, det koster flere penge at lave en mini-ådal, end det gør f.eks. at hælde grus i vandløbet til glæde for fiskene.
Men, det er kortsigtet og vil bare skabe problemer med afvandingen fra markerne og en evig diskussion med landbruget om oprensning af vandløb. Det har ingen glæde af.
Vi skal tilgodese både natur/miljø og afvandingen af markerne. Det gør mini-ådale og dobbeltforløb.
Derfor beder vi Regeringen tænke en ekstra gang over sagen og sige ja til statslige penge til de virkemidler som har effekt, både nu og på langt sig – og ikke mindst en indsats som både natur og landbrug har glæde af.

 

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *