Næstved

You are currently browsing the archive for the Næstved category.

Den første vindmøllelokalplan ved St. Røttinge er nu på vej til vedtagelse i byrådet.

Mange borgere har gjort indsigelse, at flere årsager, blandt andet om der bliver lavfrekvent støj som vil genere i en stor radius fra vindmøllerne, ikke kun periodevis, men kontinuerligt, døgnet rundt.

Regeringen har nu, på foranledning af Kræftens Bekæmpelse, sat en undersøgelse i gang om netop lavfrekvent støj.

Derfor mener jeg, at byrådet bør overveje at udsætte vindmølleplanerne på pause, indtil resultatet af undersøgelsen ligger. Det forventes i år 2015.
At vindmøller vil ændre landskabet må man acceptere, hvis folketinget vil have vindmøller, men når Regeringen selv er gået i gang med at undersøge lavfrekvent støj, bør byrådet overveje at vente med at sige ja, til undersøgelsen er færdig.
Det har en række kommuner valgt at gøre. Nogle kommuner er ikke lige så langt som Næstved, der er nået til en lokalplan, men fælles er at man gerne vil vente på at Statens undersøgelse om lavfrekvent støj bliver færdig. Der er ingen tvivl om, at som planen for St. Røttinge er i dag (og givet vil være flere andre steder i kommunen), så ligger man under de grænseværdier for støj som Miljøministeriet har givet, så formelt er der ikke problemer. Men, vores opgave som politikere er jo netop at se ud i fremtiden og det kan være at den undersøgelse som er færdig i 2015 fører til nye vejledninger.
Derfor er min anbefaling til Næstved Byråd at man udsætter vindmølleplanerne, til undersøgelsen er færdig.

Tags:

Så er der indgået budgetforlig i Næstved. Det er først og fremmest godt at Venstre fik med i budgetforliget, at der ikke skal spares på skoler og dagpasning. Heller ikke i de analyser som skal gennemføres i kommunens økonomi næste år. For, det ser ret sort ud med økonomien: Store underskud de kommende år.

Så, der skal effektiviseres, rationalisres og spares, men ikke på de to helt afgørende områder: Folkeskole og børnepasningen. Her er det afgørende vigtigt at vi har en høj kvalitet – hele tiden. Dels fordi børnene er fremtiden, dels fordi navnlig skole og børnehaver/dagpleje m.v. er vigtigt når forældre overvejer, hvor de skal bosætte sig: Et sted, hvor det fungerer – eller et sted, hvor man konstant sparer.

Nej til besparelser, er ikke det samme som at alt forbliver som det er, men kan vi få mere effektive skoler/institutioner, så kommer det børnene til gode, for pengene skal blive på skole/børneområdet.

Alt i alt godt nyt for det kommende år, som nok skal blive svært nok  i forvejen.

Der er bestemt ikke noget, som er let, når man ser på de kommende års kommunale budgetter. Problemerne venter i horisonten.

Så meget desto mere, er der grund til at glæde sig over at Venstre og Socialdemokratiet i tirsdags gav hinanden håndslag på, at sikre 5 mio. kr. og yderligere 300.000 kr. i driftstilskud til hal 3 ved Næstved Hallerne.
Jeg er er helt uenig med Peter Mortensen, Nyt Næstved (sj. 23.8.13.). Hal 3 er et visionært projekt, men samtidig ikke mere højtflyvende, end at det kan gennemføres. Det kan en stor vision om Arena og nyt stadion på Stenlængegårdens arealer ikke.
Med hal 3 får Næstved et gennemtænkt projekt, som kan rumme både basketkampe på højt niveau, koncerter med op til 3.000 personer, konferencer og messer, teater – ja mulighederne er mange.
Jeg forventer at hal 3 bliver et trækplaster for Næstved og vores egn. Vi skal ikke konkurrere med København (eller Herning og Horsens) om mega-events, men vi skal tilbyde Sydsjælland et professionelt sted, hvor man får gode oplevelser.
På den måde tror jeg at hal 3 vil være med til at hjælpe på kommunens generelle problem: Manglende tilflytning og dalende skateindtægter. Hal 3 er en af de ting, som vil gøre det (endnu mere) attraktivt at bo her.
Derfor: Lad os få bygget nu, ikke vente på et luftkastel på Stenlængegården, som alligevel aldrig kommer.

Tags: ,

Læsere af denne blog vil vide, at jeg ikke altid har de største varme følelser overfor De Radikale, men jeg må dog overgive mig og sige tak til Lars Hoppe Søe for hans rosende omtale af min egen ringhed på hans hjemmeside, så derfor får De Radikale i Næstved lige et link herfra!

Omvendt må jeg anerkende Lars´ energiske tilgang til politik. Samt, hvilket er en stor værdi: Lars står ved det, han siger. Jeg er mener ikke at skolelukningerne i 2012 var nogen succes og synes heller ikke det er, hvad jeg hører fra forældre.

Men, når det er sagt, så må jeg rose Lars Hoppe Søe for, at han – som den eneste – sagde det åbent og ærligt før kommunevalget i november 2009, at Radikale mente der skulle lukkes skoler. Alle andre, inclusive S og SF som senere stemte for skolelukninger, sagde nej, der ville ikke komme skolelukninger. Men, det kom der jo. Få måneder efter valget mente S og deres støtteparti i SF at det pludseligt var helt nødvendigt at lukke skoler! Løftebrud – og så endda før Helle Thorning-Schmidt blev statsminister.

Så meget større er respekten for at Lars sagde det før valget.

Ret beset var der også to andre partier som holdt, hvad vi lovede, nemlig Venstre og Dansk Folkeparti. Vi sagde nej til skolelukninger og vi stemte nej til skolelukningerne da de kom året efter.

Tags: ,

God arkitektur skaber glæde, vil jeg påstå. Ikke at det nødvendigvis er god smag for den enkelte, for det er svært at gøre op, hvad der er god smag, for smag er jo også en personlig ting. Nogle holder af kakkelborde, andre ikke og sådan er det også med arkitektur.

Men, der forhindrer ikke at god arkitektur er noget, hvor der er tænkt over tingene og hvor man ikke bare har brugt de billigste materialer og en kopi af en gammel tegning man tilfældigvis havde liggende. God arkitektur er nemlig at tænke over tingene, f.eks. forholde sig til det sted, hvor bygningen skal placeres, til størrelse, til materialer og til funktion.

Et par eksempler på, hvor det er gået helt galt er den ny Kiwi-butik i Ringstedgade.  På trods af at man har valgt mursten på facaden er det tydeligt et byggeri der er klasket op på hurtigst mulig tid til billigst mulige penge, uden hensyn til området. Et andet eksempel er “Stoppestedet” på Banegårdspladsen som,  trods af at den er bygget i år 2011, ligner en mellemting mellem en pølsevogn og et omklædningsrum til en 70’er idrætshal. Forretningsmæssigt er den heller ikke blevet den store succes, måske netop på grund af arkitekturen.

Et eksempel på arkitektur der er lykkedes er Digtervejsskolen eller f.eks. den ny kursusbygning ved Hotel Kirstine.

God arkitektur skaber glæde og godt bymiljø. Dårlig arkitektur skaber mismod og suger energien ud af mennesket. En by, hvor man føler sig godt tilpas er også en by, hvor der er tænkt over arkitekturen, hvor bygninger og pladser er af kvalitet. Det er en by, hvor man har lyst at bo og leve.

Derfor er det vigtigt at kommunen har en arkitekturpolitik. Vi skal turde kræve kvalitet af bygherrer og at man tænker tingene igennem, både hos bygherren, men også hos politikerne. Vi skal ikke altid lade os skræmme af kravet om “udvikling” for enhver pris, hvis prisen er triste bygninger vi skal se på de næste 50 år.

De steder folk gerne vil bo er jo ikke den billige betonslum, men de pæne kvarterer. Der vi se tager  ferie for at se er jo ikke industrilignende bygninger, men de steder, hvor der er miljø og rart at være. Sådan er det naturligvis også her.

Vi skal kræve kvalitet og derfor skal Næstved kommune gå foran med en arkitekturpolitik. Den skal fremlægges nu og ikke udskydes igen og igen fordi man har så travlt med alt muligt andet, bl.a. sekundabyggerier. Vi skal tage os tiden til at gøre arkitekturpolitikken færdig, det vil vise sig at være en god investering.

På sin hjemmeside http://diegogugliotta.venstre.dk/det-jeg-vil/ skriver min byrådskandidatkollega Diego Gugliotta, at man skal have lokale virksomheder med, når kommunen udbyder opgaver og indkøb.

Det er helt rigtigt. Derfor fik Venstres medlemmer af Økonomiudvalget (som er kommunens erhvervspolitiske udvalg) også indføjet i udbudsprocedurer, at lokale virksomheders mulighed for at byde skal indtænkes, hver gang der er kommunale bud.

Det kan jo godt være, at man – af rationelle grunde – kan opdele udbud i flere mindre udbud, så lokale kan være med. Ikke kun når det gælder bygge- og anlæg, hvor vi altid sørger for at lokale virksomheder er med blandt de bydende, men også når der skal indkøbes varer og andre ydelser.

Kommunerne er underlagt EUs regler om udbud og de er ret strikse. Sådan skal det vel også være, men derfor skal kommunen ikke blive overforsigtig og lægge selv små ordrer ud i store budrunder, som måske hindrer lokale virksomheder i at deltage.

Jamen, man kan da ikke sige andet, end at man bliver lidt blød i knæene, når Næstved Boldklub på forsiden af deres brochure bringer dette fine billede af en spiller med sponsornavn på trøjen.

Dog ikke mere blød, end at Venstre og undertegnede holdt fast i vores forslag om kr. 400.000 i årlig støtte til klubben, sål ænge man er i 2. division. Ved oprykning giver vi yderligere kr. 400.000 som præmie for den øgede brandingværdi og så kr. 800.000 årligt i 1. division.

Så er resten op til boldklubben og de seneste par ugers intense jagt på sponsorer fra det private erhvervsliv, lader jo heldigvis til at give pote.

Nu kunne byrådet jo så ikke beslutte sig. Venstres forslag var kendt i et  par uger. På selve byrådsmødet kom Socialdemokraterne så med et forslag om kr. 600.000. Det tror jeg dybest set mest var politisk drilleri, men det sker jo engang i mellem.

Desværre forkludrede afstemningsproceduren hele sagen. Borgmesteren forsøge at lave et smart trick, ved at sætte Venstres forslag til afstemning først, dernæst Socialdemokraternes på kr. 600.000 og til sidst forvaltningens oprindelige indstilling med kr. 680.000.

Først blev vores forslag stemt ned, af Socialdemokraterne. Dernæst blev Socialdemokraternes forslag stemt ned og mon ikke Carsten Rasmussen så havde regnet med at Venstre ville sige ja og stemme for forvaltningens oprindelige forslag om kr. 680.000 til sidst? Det tror jeg, men der gjorde Carsten regning uden vært. Venstre bluffer ikke, vi står ved vores eget forslag, så forvaltningens forslag blev også stemt ned. Kun Socialdemokraterne stemte for.

Resultat: Intet resultat. Det kan man alene tilskrive Socialdemokraternes fedtspilleri og afstemningstaktik. En afstemningsprocedure som var ganske usædvanlig og – tror jeg – heller ikke korrekt, men det er så en anden sag.

Hvad skal der så ske nu? Ja, der skal forhandles videre. Den gamle aftale kan ikke bare fortsætte, for den er jo ikke opfyldt i og med Næstved Boldklub ikke rykker op i 1. division.

Venstres forslag står stadig ved magt og vi er parate til at lave en aftale.

Her er Venstres forslag til, hvilken støtte kommunen skal give til Næstved Boldklub de kommende år. Det folk som mener, at støtten skal være langt højere, og folk som mener den bør være langt lavere, men her har vi lavet et forslag som vi mener er rimeligt og motiverende. Samtidig med at Næstved Hallerne får et bidrag til den hal 3 som netop er projekteret og som vil gavne alt idræt og kulturliv i Næstved. Venstres forslag har ført til en ret ilter debat på facebook.

Forslaget:

1. Der afsættes til boldklubben kr. 400.000 årligt så længe de er i 2. division.

2. Ved oprykning til 1. division udløses en bonus på kr. 400.000.

3. Ved forbliven i 1. division ydes kr. 800.000 årligt.

4. Det ordinære driftstilskud til Næstved Hallerne forhøjes med kr. 400 .000:

Hvorfor forslår vi så det:

ad 1: Det er nemt at regne med og nemt at forstå. Nedrykning halverer tilskuddet. Ikke noget med indviklede beregninger af nytteværdi og branding. 50% – klart og kontant.

ad 2: En bonus hvis man rykker op. Så er der noget at gå efter og det kan folk forstå og det er et kontant pænt beløb. Vi præmierer ikke nedrykning,  men oprykning.

ad 3: Bliver man i 1. division er vi på det niveau, vi har haft i de.n hidtidige aftale.

ad 4: Kr. 400.000 modsvarer i renter/afdrag vel i hovedtræk kr. 7- 8.000.000,  eller lidt mindre, ved en lidt lempelig rente. Det betyder at Næstved Hallerne alligevel får mulighed for at bygge for- ikke 10.000.000 mere, men 8.000.000 mere. Hvorved der også bliver mulighed for lounge, men efter hallernes byggeprogram.

Aftalen skal fortsat indeholde en række opgaver som Næstved Boldklub skalløse for kommunen. Før de fastlægges endeligt skal man evaluere den nuværende aftale samt spørge skoler m.v., hvad de har brug for.

Løbetiden på aftalens pkt. 1 – 3 er til marts/april 2017, således at byrådet kan foretage evalueringen inden sæsonden 17/18.

Løbetiden på pkt. 4. gælder at det lægges oveni det allerede vedtagne budget og gælder til de lån som beløbet modsvarer er afviklet.

Tags: , ,

Det bar et strejf af surrealisme da S-SF flertallet i Byrådet forleden vedtog at oprette et Center for Jura.
Primært af to grunde:
Dels er størrelsen på det ny center meget lille. Med 9-10 ansatte bliver det kommunens mindste enhed. Alligevel skal centeret have sin egen leder, til en løn på den dyre side af 750.000 kr. årligt. Det er spild af kommunens penge.
Dels er der begrundelsen. Det var nemlig ikke fordi juristerne, eller byrådet, havde ønsket en ny organisation.
Nej, byrådsflertallet manglede et job til den snart tidligere chef for Jobcenteret (Christian von Benzon). Hans chefstilling nedlægges når kommunen får en ny arbejdsmarkedschef.
ByrådetMen i stedet for at afskedige,eller tilbyde en lavere rangerende stilling, så opfinder byrådet som en anden tryllekunstner, et helt nyt chefjob til lejligheden. Det kan man da kalde tryghed i ansættelsen! Men, hvad med alle andre?
Hvad sker der når 30 pædagoger opsiges fordi børnetallet falder? Hvad sker der når kontorfolk, vejfolk eller alle andre skal afskediges på grund af besparelser? Bliver der så opfundet ny kommunale stillinger til dem? Nej.
Med andre ord: Er man i kommunens top, så er der job. Er man menig ansat, tja så er det bare ærgerligt. Det synes ikke rimeligt.
I denne sag var det tilsyneladende vigtigt for S og SF at sikre en afgående topchef et nyt topjob omend begrundelserne forekommer noget tågede. Det var vel også derfor borgmester Carsten Rasmussen og Socialdemokraterne tilmed stemte igennem at sagen skulle køre for lukkede døre.
Som byrådsmedlem følte man sig næsten hensat til en hemmelig loge, hvor offentligheden ikke må kigge ind.
Som borgmester har Carsten Rasmussen lagt en ny stil med inddragelse og åbenhed. Sagen om Center for Jura var desværre et tilbageskridt for borgmesteren og for kommunen.
Venstre sagde nej til det ny Center for Jura.

Tags: , ,

Som Venstremand går jeg ind for fri konkurrence og at kommunerne køber bedst og billigst.

Kommunen køber meget ind, af alt muligt lige fra kuglepenne til skriveborde, rengøringsmidler og vedligehold af kommunale bygninger. Men, der er et problem. Med de udbudsregler man har, så er indkøbene efterhånden så store, at lokale virksomheder ikke kan være med – og det er et problem.

At lokale virksomheder ikke vinder udbud er fair nok for vi skal købe billigst og bedst, men det er ærgerligt, hvis det lokale erhvervsliv slet ikke kommer ind i konkurrencen, for det betyder jo bare, at arbejdspladser flytter ud af kommunen.

Derfor er jeg glad for at Næstved Byråd nu har besluttet to ting omkring kommunale indkøb, nemlig:

1. At der i alle indkøb under 500.000 kr. skal hentes tilbud fra lokale virksomheder.

2. At forvaltningen fremover altid skal overveje om lokale virksomheder kan være med i indkøbene, ikke for at udelukke andre, men overveje fra gang til gang hvor stort udbuddet skal være og om det lokale erhvervsliv kan være med.

Vi gør det allerede bed bygge- og renoveringsopgaver, hvor der laves fagentrepriser. Jeg håber, at det også kan brede sig til andre kommunale indkøb.

Tags: , ,

« Older entries