Næstved

You are currently browsing the archive for the Næstved category.

Det er jo et frit land vi lever i (sådan da) og hvis en købmand gerne vil åbne en købmandsbutik, plejer vi i Næstved at sige ja. Vi hylder den fri konkurrence og sådan er det.

Men, det er jo ikke ensbetydende med, at der skal ligge discountsupermarkeder på snart hvert et gadehjørne i Næstved by. Der er nu 31 supermarkeder i Næstved by og det er en voldsomt overforsyning i forhold til, hvad byens indbyggere har brug for, rent statistisk set.

Såvidt erindret så har vi et detailhandelsindeks på ca. 180. D.v.s. der sælges 80% flere varer i Næstved (kommune), end kommunens egne indbyggere kan overkomme at købe. Mange kører altså ind fra oplandet til Næstved for at handle. Navnlig Bilka og Storcenteret trækker naturligvis tallet op, men også på den helt almindelige dagligvare er vi rigtig godt med.

Når kommunen nu foreslår en lokalplan for endnu et supermarked på hjørnet af Karrebækvej og Vestre Ringvej,  er der grund til at tænke sig om. Den plads er velegnet til en tankstation (eller: Servicestation om man vil), fordi den ligger ved Ringvejen og fordi det vil være sidste tank før Karrebæksminde. Derfor mener jeg, at skal kommunen lave plan, må det være for det vi mener der er behov for, nemlig f.eks. en tankstation. Vi skal ikke lave planer for det, vi mener der ikke er behov for, nemlig et supermarked.

Det er kommunal jord og derfor er det politikerne som bestemmer, både over plan og over hvad det skal sælges til. Er der tale om privat jord, er det en anden sag, så må man naturligs respektere hvis nogle gerne vil bygge et supermarked, men ikke her.

Derfor bør vi sige nej tak til planer om endnu et supermarked og lade jorden ligge til tiden modnes og økonomien bedres for noget som er mere værdifuldt for byen, end blot endnu et discountmarked.

Tags: ,

Efter uddannelsesinstitutionerne nu har leveret et grundigt og kompetent materiale til Campus Næstved; nu bør kommunen sætte turbo på sin egen planlægning. De seneste 5-6 måneder har politikerne mest snakket med sig selv; nu må der handling på – og tegning på papir, så alle kan se, hvordan området kan udvikle sig. Mange spørgsmål skal afklares.

Det gælder f.eks. det rent fysiske: Hvordan skal man komme til Campus – skal alle f.eks. køre af Kildemarksvej? Hvor højt kan man bygge, hvor kan man bygge, hvad er forbindelsen til bycentrum og til Markkvarteret? Hvad siger naboer, handlende, erhvervsliv? Vil vi også have butikker og supermarked (nej tak, siger jeg) eller skal kommunen flytte Jobcenter og administration til området?
Endelig er der det helt elementære, men vigtige: Hvor skal de 1.000 – 2.000 biler holde, som studerende og lærere vil komme i? Fordi man er tæt på jerbanen skal det ikke forlede nogen til at tro at mange 18-19 årige ikke hellere vil køre selv.
Det med at unge vil køre selv, kan man f.eks. se på Handelsskolen (ZBC)’s parkeringsplads. Den er godt fyldt op på Handelsskolevej 3 og det er næppe lærere som kører i alle bilerne.
Tiden er nu ikke længere til at politisk sniksnak, men til at der kommer streger på papiret, at vi taler med borgere, erhverv og naboer – ja får inddraget mere offentlighed i planprocessen.
Campustanken og stationsområdet er for vigtigt til at man bare beder en entreprenør lave et projekt. Det er kommunens pligt at lave en masterplan som stiller krav til området og kvalitet. Ellers risikerer vi at det går som med “stoppestedet” på banegårdspladsen, hvor det ender med et tilfældigt og uinteressant byggeri.
I år afskaffer byrådet den sidste  sommerlukkeuge i daginstitutioner og en lukkeuge i SFO. Men, regnemaskinen gik ned, da byrådet vedtog forliget, for der er afsat 1.6 mio. kr. til at afskaffe SFO-lukkeugen, men det ender med at koste 2,3 mio. kr.
Nu foreslår forvaltningen så, at pengene findes ved enten at åbne til Påske i stedet for til sommer, eller nedsætte normeringen i SFO med ca. 1,2%. Det første er en dårlig løsning og det andet betyder færre pædagoger hele året i en SFO der i forvejen ikke er højt normeret, men til gengæld dyr for forældrene.
Derfor kan jeg ikke støtte at normeringen sættes ned. Vi politikere må finde pengene på anden måde, enten i Børneudvalget eller det samlede budget.

Tags:

Forvirringen hersker efterhånden totalt om kørsel i Jernbanegade, nærmere betragtet ved Sct. Mortens Kirke. Må man køre mellem 9 – 11, eller 6- 16, eller 16 – 19 – eller må man slet ikke køre. I bil, forstås, for det er kun biler og varevogne man taler om der skal begrænses i deres adgang til at køre.

I forvejen er kørsel begrænset, i det der er ensrettet fra Jernbanegade mod Riddergade. Fra Riddergade mod centr.um er der kørsel forbudt. Nu var forslaget fra, vel mest SF og de Radikale, at forbyde gennemkørsel i de fleste af døgnets timer.

Ideen stammer fra dengang men mente at Jernbanegade skulle renoveres til en “cykel-rambla” med forbud mod biltrafik i det hele taget. Det ville have været en ulykke for de handlende i bymidten, trafikanter til banen og i det hele taget, de som bruger byen.

Nu endte (eller ender, må man hellere sige, for ombygningen bliver jo 4-5 måneder forsinket), med at der er kørsel i begge retninger. Ganske som vi har haft det hidtil. Bilerne må stadig godt komme i Jernbanegade.

Ved kirketorvet imidlertid ville man også lukke trafikken og nu har vi prøvet det i nogle uger, medens der blev bygget om. Man skal vist være meget forhærdet anti-billist for at mene, det har været en succes. Flere butikker har klaget over nedgang i omsætningen og såvidt jeg forstår, at mener de cafeer, som man ville tilgodese heller ikke det er nogen god idé at lukke permanent. Måske fordi nogle café-gæster jo nok også kommer i bil – og fordi (hånden på hjertet) endel af formålet med at gå på café er at blive set og ingen biler = ingen til at se!

Politisk er det gået i hårdknude fordi SF og Radikale  har låst sig fast på en militant anti-billisme. Kun cyklister mener de to partier må komme i byen. Socialdemokraterne har nok set se, at det er fornuftigt at bløde lidt op i de hårde synspunkter. Butikker skaber nemlig liv og jobs. Beboere skal jo også ind og ud af byen – og i det hele taget er det vel vigtigt at byen er ti at komme rundt i – for alle trafikanter. Ikke alle kan gå eller køre på cykel og jager vi bilerne ud, så jager vi også en del af kunderne ud til Storcenteret. Det er vist læren af denne Jul i Næstved

Tags: , ,

Når de Radikale til aften foreslog at flytte planerne for Campus Næstved fra stationen til Maglemølle, nu hvor Dalum lukker, ligger det snublende nær, men vi skal ikke snuble i den sag.

Læsere af min blog ved, at jeg også mente Maglemølle var et godt område til Campus, fordi synergien mellem aktivt erhverv, studerende og kulturliv kan og vil blive et tiltrækkende miljø.

Men, byrådet har besluttet sig om Campusmig besluttet sig for stationen. Det er alle parter nu i gang med at panægge for. Jeg tror derfor at det er en romantisk drøm at flytte campusplanerne nu.

Dermed ikke sagt at Maglemølle bare skal ligge hen. Der er stadig mange muligheder, bare ikke havne- og industrifolkene holder for meget igen.

Tags: ,

Papirudgaven af en dagsorden til Økonomiudvalget - en omfattende søndagslæsning.

Hurtigt svar fra kommunen er vigtigt mener både politikere og erhvervsliv, men kravet om hurtig og effektiv sags-behandling falder også tilbage på byrådet selv.

Også politikerne må være hurtigere til at sige ja eller nej i konkrete sager.
Her er mødekulturen helt afgørende. Løsningen må være at vi får flere, men hurtigere møder med kortere interval.
I dag går der op til næsten 4 uger mellem møderne i f.eks. Ejendomsudvalget eller Økonomiudvalget.
Det er  for længe og betyder i praksis at konkrete ansøgninger ligger stille og venter på politisk behandling. Tiden går, navnlig når politikerne ikke bare “blåstempler” forvaltningens forslag, men vil have mere indsigt i en sag og derfor udsætter den.
Løsningen er hyppigere udvalgsmøder, f.eks. hver 14. dag i stedet for hver 3. eller 4. uge, navnlig i de tekniske/økonomiske udvalg. Vi skal leve op til kravet om hurtighed – også når det gælder os selv.

Tags:

Det bliver jo sådan lidt en-vejs, når man ikke kan bringe modpartens indlæg, men her er alligevel mit svar til Torben Nielsen (SF) og Søren Dysted (S) omkring, hvem der “skal have æren” af at have afskaffet  lukkeugen i daginstitutionerne fra 2013 (linket er til 2012).  Mon ikke d´herrer i virkeligheden er lidt ærgerlige over ikke at selv have stillet forslaget.

D´herrer Søren Dysted (S) og Torben Nielsen (SF) mener at jeg i mit lille læserbrev forleden uretmæssigt “tager æren”  for at Byrådet afskaffer lukkeuger i børnehaver og SFO.
At Venstre alene skulle tage æren ville være forkert. Æren for at lukkeugen i børnehaver/vuggestuer afskaffes tilkommer både Venstre, Konservative og Radikale, som nævnt i læserbrevet. Det var nemlig de tre partier som foreslog det i Børneudvalget, før sommer i år. Ikke alle var dengang (eller nu?) ubetinget begejstrede, men alle bakker op om at sommerlukkeugen afskaffes fra og med 2013.
Æres den, der æres bør hedder det, og hvad angår afskaffelsen af lukkeuge i SFO, så var det SF som oprindeligt stillede forslaget til budgetforhandlingerne. Men, i borgmesterens forslag til budgetforlig var forslaget pist væk. Det tyggede vi noget på hos de borgerlige og krævede, til gengæld for at sige OK til borgmesterens forslag om at spare de indefrosne selvforvaltningspenge, at afskaffelsen af lukkeugen blev gennemført – og sådan blev det. Lidt pudsigt kan man sige at det er SF plus VKO som i fællesskab fik det gennemført.
At de 6,8 mio. til dagpasningen kommer fra Folketinget er jeg da kun glad for, men Torben Nielsen: Det er jo kun en svag afglans af de mange millioner som SF lovede kommunerne – før folketingsvalget i 2011. Efter SF fik regeringsmagt, så blev det hurtigt sparetider igen.
På trods af det, vælger Næstved Byråd ikke at spare på dagpasning og folkeskoler. Det er stærkt og godt for Næstved kommune.

Begrebet ære: Ordbog over det danske sprog

Tags: , , ,

Der er godt nyt på vej til Næstveds børnefamilier.

Fra 2013 får vi ikke alene afskaffet den sidste lukkeuge i børnehaver og vuggestuer så der ikke længere er sommerferielukning i Næstved, men vi får også afskaffet en af lukkeugerne i SFO, så der fra 2013 ikke længere er 3 lukkeuger i SFO, men “kun” to uger.

Se indslag på youtube

Afskaffelse af lukkeugen i børnehaven var et forslag fra Venstre, Konservaive og Radikale so vi lagde på bordet før sommer i år. Det bliver nu vedtaget.

Men, til allersidste i budgetforhandlingerne fik Venstre og de borgerlige partier med, at vi også får afskaffet en lukkeuge i SFO.

Jeg glæder mig over at et bredt flertal står bag de ændringer som vil gøre det lettere for børnefamilierne at planlægge hverdag og ferie.  Samt, ikke mindst, at det vil gøre Næstved lidt stærkere som bosætningskommune.

Tags: , , ,

Trods den store fokus i byrådet er det ikke de 800.000 kr. til fodbolden der afgør næste års budget. Det er helt andre beløb og problemet er arbejdsmarkedsområdet. Tilbage i 2010 besluttede er flertal, at der skal spares 20 mio. i 2013. Virkeligheden er, at der næste år bruges 28 mio. ekstra. Hvor f.eks. handicap skal spare, så får arbejdsmarked bare flere penge….. Det holder ikke.

Har vi blandt de ca. 2.200 på kontanthjælp i Næstved for mange “Robert Nielsn’er” som ikke gider arbejde og får vi dem sparket ud?

Har vi straksaktivering nok, eller får de 900 såkaldt “jobparate” kontanthjælpsmodtagere lov at gå for længe?

Kunne vi, ligesom nordjyske kommuner, skaffe nogle af vore ledige job i Norge (hvor der er 50.000 ledige Jobs)? Skal vi aflønne Jobcenteret pr. skaffet job?

Skal vi udbyde mere af Jobcenterets arbejde til private?

Det og mange andre er de relevante spørgsmål til budget 2013 og årene fremover. Om fodboldklubben skal have tilskud, det afgør klubben sådan set selv. Oprykning giver tilskud, forbliven i 2. division gør ikke.

Hvor mange Robert Nielsner er der i Næstved? Det spørgsmål kan man godt stille sig efter den københavnske Robert i den bedste sendetid på TV blankt indrømmer at han nasser, ja det var måske ikke de ord han brugte, men det var meningen bag ordene: Nasser på samfundet. Han gider ikke tage et job. Han vil hellere have kontanthjælp og så kløveligt passe sig selv.

I Næstved har vi 2.188 kontanthjælpsmodtagere. Gemmer der sig nogle Roberter blandt dem?

I så fald må de have at vide, at den går ikke i Næstved. Her får man ikke penge uden at yde en indsats.

Af de 2.188 personer er der ca. 170 der er i nytteaktivering. I min verden burde alle være i nytteaktivering hver dag, i hvert fald de ca. 900 som Jobcenteret selv vurderer som jobparate.

Er der så nogle som ikke gider er det fint for mig, de skal bare ikke have penge.

« Older entries § Newer entries »