administration

You are currently browsing articles tagged administration.

Det glæder mig overordentligt hvis SFs Torben Nielsen afviser besparelser på daginstitutioner, flere lukkedage og forringelser for skolerne (Sjællandske d. 22.5.). Derfor undrer det at Torben afviser så bestemt at spare i administrationen.

Uanset om SF mener det er seriøst eller ej, viser Indenrigsministeriets nøgletal at store kommuner svarende til Næstved kan drives administrativt billigere.

F.eks. er Randers er 689 kr. billigere pr. indbygger og i Kolding gør man det 602 kr. billigere pr. indbygger. Det bliver til noget, med Næstveds indbyttertal på 81.000 indbyggere.

Der må vi kunne lære noget. Mit mål er at vi kan undgå at skulle fyre skolelærere, pædagoger, sosu-assistenter. I stedet skal vi hente pengene ved at gøre vores administration endnu mere effektiv. Kan SF virkeligt være uenige i det?

I stedet er der desværre helt andre spareforslag fremme. Forslag som det i øvrigt ville klæde borgmester Henning Jensen (S) at offentliggøre, sø borgerne kan følge med.

I stedet for at holde store besparelser ultrahemmelige til sidste øjeblik og dermed afskære borgerne fra at sige, hvad de mener om sagerne – før det er for sent.

Tags: , , , , , ,

Næstved kommune har dårlig økonomi og der skal spares, men hvor?

Politikerne må foretage en prioritering: Skal det være på børnepasning, skoler, ældre – eller skal vi finde pengene andre steder. Venstre foreslog på byrådsmødet d. 17. maj at pengene skal findes ved at spare i administrationen. Vi ønsker et oplæg fra direktionen på spareforslag til 40 mio. kr.

Alternativet er at der skal indføres lukkedage i daginstitutioner, dårligere personalenormering, lukning af skoler (måske?) og en række andre forslag.

Det mener jeg ikke vil skal acceptere. Det kan godt være, at der skal spares på den kommunale service – men vi skal først udtømme alle muligheder for at spare i administrationen! Det er møder, der er arbejdsfunktioner, der er arbejdsgange og – ja – antal ansatte.

Vi skylder borgerne at have så effektiv administration som overhovedet muligt, d.v.s. gennemføre markante besparelser, før man går i gang med at spare på andre områder.

Tags: , , ,

Det skulle være så godt i den ny kommune: Store enheder, stordriftsfordele og billigere drift.  Men udgifterne til administration, er gået stik modsat.

Det skal stoppes og vi skal spare mere i administrationen end det uambitiøse forslag om 15,4 mio. kr. som kommunaldirektøren foreslået. Vi skal have en ny politik.
 
I år 2007 – året med kommunefusionen – kostede administration 5.680 kr. pr. indbygger og man skulle forvente at den ny store kommune kunne høste flere besparelser, men nej.
 
I år 2010 er udgifterne til administration 6.340 kr. pr. indbygger. Det er 11,6% mere end i fusionsåret (og 31% mere end i Gl. Næstved år 2006).  Tallene stammer fra Indenrigsministeriets nøgletal (http://www.noegletal.dk/).
 
På amme tid kommunens indtægter (skatter m.v.) steget med 7,7%. Administrationen er altså vokset langt hurtigere. Det dur ganske enkelt ikke.
 
Er det bare fordi alle udgifter stiger meget? Nej.

Udgifterne til folkeskolen er faldet i samme periode. Vi bruger nu mindre pr. elev, end i 2007. Udgifterne til ældre over folkepensionsalderen er faldet. Udgifterne til børnepasning er steget moderat og Næstved ligger ikke over landsgennemsnittet i service på nogle af disse områder..
 
De seneste 3 år har S-flertallet næsten tømt kommunekassen. Nu er man vågnet til virkeligheden nemlig til besparelser og børnene skal betale prisen i form af flere lukkedage i børnehaver og kortere åbningstid. Gift for børnefamilierne og uacceptabelt. V, K og R har sagt nej i Børneudvalget.

I stedet for skal vi spare i administrationen.
 
Kan vi bare komme ned på 007-niveau i administrative udgifter kan der spare 38 mio. kr. (udover de 15,4, mio. kommunaldirektøren har foreslået). Kunne man komme helt ned på Gl. Næstved kommunes udgifter, kan der spare næsten 100 mio. kr., men det er sikkert for optimistisk.

Vi skal træffe et politisk valg: Skal der spares på kerneydelser, eller skal vi spare på kontorarbejdet?

Jeg mener der skal ses kritisk og kontant på administrationen. Det betyder f.eks. færre administrative møder, forenklet struktur og – ja – færre ansatte, men det er den vej vi må gå hvis ikke det skal gå ud over skoler, børnepasning og ældrepleje.

Faktaboks:

          År 2007 År 2008 År 2009 År 2010
Bruttodriftsudg. til administration pr. indbygger 5.680 6.021 5.920 6.340
Udgifter til folkeskolen pr. elev   50.419 53.142 53.257 50.074
Bruttoudgifter pr. ældre 65 + årig   49.016 47.895 47.449 46.103
Udgifter til forsørgelse for 17 – 65 årige 9.636 10.221 10.028 11.934
Børnepasning pr. 0 – 10 årig   35.446 35.684 35.834 37.934
                 
Kilde: Indenrigsministeriet            

Tags: , , , , , , , , , ,

Næstved Byråd besluttede på sit møde mandag d. 22.3. at spare i administrationen, nemlig 12 mio. kr. årligt. Det er en stor besparelse, men der er stadig mulighed for at gøre det billigere. Eller for at bruge finansministerens ord: Der er et potentiale.

I år 2007 brugte kommunen kr. 5.680 og i år 2010 kr. 6.340 pr. indbygger. Det er en stigning på 16% over de 4 år. Det viser nøgletal fra Indenrigsministeriet.

I samme periode er der sparet på dagpasning og på skoler.

Besparelsen på 12 mio. skal derfor kun være starten på rationalisering i administrationen. Der er stadig et stort potentiale for besparelser.

Se nøgletal fra Indenrigsministeriet her.

Tags: , , , , ,

Den 28.5. oplister lederen “weis” to sager som efter avisens mening kan henføres til VK-regeringens ansvar.

Den ene er en ulykkelig selvmordssag i København grundet manglende plejehjemsplads. Den anden er fra Århus, hvor plejehjembeboere blev vasket om natten for at effektivisere driften.

Begge dele er i flg. lederen fordi vi bruger alt for meget tid på administration og mindre på pleje – og det mener “weis” er VKs skyld. Altså et borgerligt politsk ansvar.

Mon dog. Pleje er et kommunalt ansvar og “weis” overser behændigt at i Århus sidder en socialdemokratisk borgmester med ansvaret! Også i København er det venstrefløjen der har magten: En socialdemokratisk overborgmester og endda Enhedslisten med ansvar for socialområdet. Mere rødt kan det ikke blive!

Uanset man kan være enig med “weis” i at der er for meget papirvælde, er det noget langstrat at dårlige beslutninger i to rødt styrede kommuner pludseligt skal være VK-regeringens skyld!

Tags: ,