børnefamilier

You are currently browsing articles tagged børnefamilier.

Ja, det er situationen for Næstveds vuggestuer og børnehaver. Samtidig med at der er ca. 50 tomme pladser i daginstitutionerne, så er der faktisk også børn på ventelisten.

Hvordan kan det gå til? Jo, et flertal i byrådet har vedtaget en politisk beslutning om, at børn senest kan komme i institution 2 måneder efter, de har behovet. Her i landet er det loven at man skal tilbydes 3 mdr. efter behovsdato. D.v.s. 3 måneder efter, forældrene har behov for pasningen, men jo gerne før!

Dog ikke i Næstved, hvor man har lavet den noget bagvendte beslutning, at b%

Tags: , , , , ,