børnehave

You are currently browsing articles tagged børnehave.

Slut med ventetid
Nu er det endelig slut med tvungen venteliste til børnehaven, noget Venstre i flere år har kæmpet for at afskaffe og nu sker det.
I Næstved kommune havde man den, ret ulogiske, regel at tilflytter skulle vente mindst 2 måneder på at få plads i børnehave/vuggestue/dagpleje til deres børn. Også selvom der var plads i børnehaven.
Oprindeligt blev reglen indført i “de gode tider” med stor tilflytning og derfor behov for mange pladser, men allerede dengang påpegede Venstre det helt ulogiske i at man kunstigt skal vente på en plads.
Det ramte tilflyttere dobbelt hårdt, eftersom de to typiske ikke havde bedsteforældre “i baghånden” til at passe børnene de første måneder. Nu afskaffes reglen, så forældre der vil bo i Næstved kommune også kan få plads med det samme.

Tags: ,

Hvordan står det så til i Næstved?
Det er det umiddelbare spørgsmål man får, som forælder og politiker, når man følger debatten om Ole Henrik Hansens analyse af mangel på kvalitet og nærvær i københavnske vuggestuer.
Det er ikke mit indtryk at vi har “københavnske” tilstande, men vi arbejder også konsekvent med kvalitet i dagtilbuddene. Netop i år har Børneudvalget sat kvalitet på dagsordenen. Når man taler om kvalitet i vuggestuer og børnehaver, taler om næsten altid kun om to ting: Flere penge og højere normeringer.
Men, det er jo ikke alt. Der er uddannelse hos de ansatte, efteruddannelse, indretning af bygningerne, legepladser, iPads – og hvad er der børnehaven/vuggestuen prioriterer i hverdagen. Planlægger man lege og stimulerer børnene, eller der der for meget tid med møder?
For at sætte fokus på alle disse ting kommer der til efteråret en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet. Det kan lyde som mere papir, og det er det også, men det giver for første gang en samlet oversigt over Næstveds børnepasning – og så kan vi for alvor sætte politisk fokus på kvalitet, fremfor altid kun at diskutere penge.

Tags: , , ,

På mandag skal Børneudvalget drøfte hvor/om der skal lukkes daginstitutioner. Der er kommet 74 høringssvar fra forældre og bestyrelser.

Det gør naturligvis indtryk. Særligt er mange forældre utilfredse med at man lukker hele institutioner: Nøddehegnet, Humlebien, Maglebjerget, Troldehytten.

Utilfredsheden er helt forståelig.

For mig er det vigtigt først og fremmest at institutionspladserne ligger, hvor forældre og børn bor så man ikke skal køre unødigt langt efter børnehaven. Det er også vigtigt at vi ikke lukker velfungerende daginstitutioner og at man ikke bare går efter at lukke de små børnehaver/vuggestuer.

Det kan godt være at nogle børnehaver er små eller “utidssvarende,” hvad det så end er, men hvis institutionen fungerer godt, hvorfor så lukke!sammenlægge mere ledelse, fremfor at lukke hele institutioner.

Tags: , , , ,

Netop i disse dage sidder medlemmerne af Næstved Byråd og ser på besparelser for 2011. Blandt andet betyder det tidligere overflytning af børn fra børnehave til SFO og fra SFO og ud af SFO´en.

Fremover skal børnehavebørn flyttes måske allerede 1. marts til SFO, i stedet for at starte i SFO når de begynder i skolen pr. 1. august. Altså et halvt år før. Det betyder også at børnene kan være helt end til 5½ år gamle når de flytter fra børnehaven.

Er det trygt og godt? Eller er det for tidligt? Det håber jeg at forældre og pædagoger vil kommentere på.

Samtidig betyder det at børne i SFO, d.v.s. i 3 klasse, skal ud af SFO´en pr. 1. marts og ud til hvad? Måske kan man fortsætte i SFO, måske bare meldes ud af SFO.

Forslaget er en del af den pakke som S, SF og Radikale vedtog i foråret, så der står et flertal i Næstved byråd bag, men jeg er noget utryg ved om det er en god beslutning.

Skal børnene ikke have lov at fortsætte i børnehaven til de er 6 år (i praksis til skolestart pr. august det konkrete år)? Eller skal man bare flytte rundt på grund af økonomi. Det virker ikke som nogen god løsning.

Tags: , , , , , , , ,

På tirsdag er der valg til Næstved Byråd og snart begynder en ny 4 årig byrådsperiode.

Jeg mener vi skal fokusere på det væsentlige, også i kommunen, først og fremmest folkeskolen, børnepasning og en sund økonomi.
 
De sidste fire år har Socialdemokraterne villet det hele: F.eks. ny rådhusbygning, Herskabsstald på Rønnebæksholm, renovering af Axeltorv og meget mere.  Der er “gabt” over alt for meget og økonomien er løbet løbsk. Derfor må overforbrug og luksusprojekter stoppes.
 
I stedet skal vi fokusere på de vigtige ting:
 
– flere undervisningstimer i skolerne. Alle elever skal lære mere.
– ingen skoler skal lukkes, men skolerne skal udvikles og renoveres.
– kvalitet og nærhed i børnepasning og åbningstider som også passer pendlerne
– en tryg ældrepleje
– planlægning for flere boliger og erhverv – og ingen nye skatter og afgifter.
 
Det er kommunens kerneområder. Dér skal vi bruge kræfterne i kommunen og det vil jeg arbejde for.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Hvorfor gøre det nemt, når man ved en ekstra indsats kan gøre ting helt umuligt indviklede! Det må være reglen for en hver god bureaukrat – som der åbenbart er en hel del af i Fødevarestyrelsen.

Fra første januar 2010 skal alle daginstitutioner give børnene et dagligt måltid mad. Det kan man diskutere om det er god politik at fratage forældrene ansvaret, men det er nu en gang vedtaget og kommunerne er i gang med at løse opgaven.

Det enkleste ville være at institutionen selv fik pengne til at købe og lave maden. Men, det kan man ret sikkert ikke få lov til! For, det vil nemlig betyde brud i kølekæden!

Reglerne siger, at maden skal være nedkølet fra produktion til den bliver tilberedt. Det vil sige at en pædagog ikke må gå i supermarkedet (køledisken) og købe ind, transportere varerne hjem (i plasticpose eller lignende ukølet transportform) og komme det i køleskabet. “Kølekæden” brydes når varerne transporteres!

Jamen, det gør vi jo alle sammen! Flere gange om ugen! Over hundrede gange om året nemlig hver gang vi handler ind!

Det gør pædagogerne jo også, når børnene selv skal smøre maden! Og, så må man godt – når det er et led i det pædagogiske arbejde – og ikke er hver dag.

Man tager sig til hovedet: Det som tusinder af danskere gør hver dag: Købe ind! Det må pædagogerne ikke gøre i børnehaven.

Mon ikke vi snart har regler nok i det her samfund!

Tags: , , , , ,