børnehaver

You are currently browsing articles tagged børnehaver.

Det blev den lille løsning: Humlebien, Maglebjerget og Nøddehegnets børnehaver bliver ikke lukket. Og, det er godt.

Til gengæld bliver der lukket børnegrupper og reduceret i pladser på mange institutioner i Næstved.

Venstre er tilfredse med at vi ikke lukker de velfungerende børnehaver som var lukningstruet og vi støtter Børneudvalgets flertal i den lille løsning.

Til gengæld ønsker Venstre at vi får en langsigtet plan for, hvad der skal ske når børnetallet falder mere. Lukninger skal ikke fremover komme som en “tyv om natten.”

Vi skal i god tid drøfte hvad der skal ske så man kan lave en kontrolleret lukning af vuggestuer og børnehaver. F.eks. ved at man ikke tager børn ind, men at en børnehave simpelthen afvikles over 2 – 3 år i takt med at børnene går ud.

Tags: , , , , , , ,

Ja, det er situationen for Næstveds vuggestuer og børnehaver. Samtidig med at der er ca. 50 tomme pladser i daginstitutionerne, så er der faktisk også børn på ventelisten.

Hvordan kan det gå til? Jo, et flertal i byrådet har vedtaget en politisk beslutning om, at børn senest kan komme i institution 2 måneder efter, de har behovet. Her i landet er det loven at man skal tilbydes 3 mdr. efter behovsdato. D.v.s. 3 måneder efter, forældrene har behov for pasningen, men jo gerne før!

Dog ikke i Næstved, hvor man har lavet den noget bagvendte beslutning, at b%

Tags: , , , , ,

Der var engang noget som hed en “molbo-historie” eller en “Århus-historie,” og nu har Næstved kommunes Børneudvalg leveret een til af slagsen.

I dag har et flertal i Børneudvalget besluttet at der skal stå tomme pladser i kommunens daginstitutioner, selvom der er børn på venteliste som mangler pladser.

Hvordan kan det så være? Ja, i dag har forældre krav på en plads 3 måneder efter behovsdato. D.v.s. at f.eks. en familie som flytter til Næstved f.eks. d 1. juli skal have en plads d. 1. oktober.

Nu er det sådan at hvis der er en ledig plads inden de 3 måneder er gået, ja så har pladsanvisningen hidtil naturligvis givet familien den ledige plads, så den ikke står tom og så kan  far og mor – det arbejder hver dag – passet deres børn.

Sådan skal det ikke være mere. Hvis der er ledige pladser skal de først bruges, når forældrene har krav på det. I praksis har man sat en græse en måned før 3-måneders grænsen er nået, for indtil da skal pladsen stå tom har politikerne besluttet. Det vil sige at familien fra før først kan få plads f.eks. d. 1. september, selvom der er en ledig plads i børnehaven allerede d. 1. august.

Og, hvorfor så det: For at spare penge! Når pladserne er tomme kan man nemlig nednormere personalet og spare penge.

Effekten er at der kommer til at være tomme pladser i institutionerne, samtidig med at forældre venter på at få passet deres børn. Hvis ikke det er molbo-agtigt, så ved jeg ikke hvad er.

Naturligvis bør forældre få plads så hurtigt som muligt, også selvom 3-måneders grænsen ikke er nået. Forældrene har jo pasningsbehov fra dag 1 – ikke fra dag 60 eller dag 90 efter man får behov.

Tags: , , , , ,

Skoler, daginstitutioner eller timer i administrationen?

Forud for budget 2011 lægger administrationen op til at spare 5% på daginstitutioner! Og at spare 10 mio. på skolernes anlægsbudget.

Mit svar til det forslag er klart: Nej til at spare på børn og undervisning! Nu er det på tide at opprioritere skolerne og det er helt forkert at spare på børnepasningen. Forældre og børn er pressede nok i forvejen.

Nej, det må være administrationen der skal holde for. Ikke besparelser på kerneområderne tak.

Tags: , , , , ,

I dagens Sjællandske kan man se to “morsomme” udtalelser.

Først borgmester Henning Jensen (S), som glæder sig over at der er afsat 9 mio. kr. på næste års budget til renovering af Axeltorv. Årsagen til renovering er bl.a. at skulpturen “Slattenpatten” skal op at stå på Axeltorv (se Sjællandske). Borgmesteren glemmer dog at sige, at pengene kun er afsat fordi de er en del af de 117 mio. som kommunen får fra VK-regeringens kvalitetsfond. Det er altså statspenge som gør, at Næstved får et stort anlægsbudget i år 2010, ikke Socialdemokratiets fortjeneste.

Dernæst et læserbrev fra viceborgmester Søren Dysted (S), som siger at netop Socialdemokratiet vil gøre noget for børnehaver og vuggestuer.

Men, det er jo en sandhed med indbygget begrænsning.

Samtidig med at S vil bruge 9 mio. på Axeltorv i 2010 så har man ikke afsat 7,5 mio kr. til indretning af køkkener i alle institutioner i 2010. S prioriterer altså Axeltorv højere end mad i børnehaverne.

Desuden indeholder budgetforslag 2010 besparelse både på åbningstiden (½ time pr. uge), på normeringen (ca. 1% i alle institutioner) og “harmonisering” af åbningstiderne, hvilket betyder at en række institutioner får nedsat åbningstiden (udover den ½ time).

Det er samlet besparelser for flere millioner.

Så på den ene side så vil man gerne bruge millioner på Axeltorv så skulpturen “Slattenpatten” kan komme op at stå, samtidig skærer man i service i daginstitutionerne.  Det er dårlig politik.

 

PS: I øvrigt burde den skulptur ud at stå på Rønnebæksholm. Det er dér den er lavet og der den hører tal i vores kunst- og kulturcenter. Ikke på Axeltorv.

Tags: , , , , ,

Hvem laver maden?

Fra 1. januar 2009 skal der serveres mad i alle børnehaver, men hvem skal lave maden?

Børne- og kulturforvaltningen foreslår enten et totalt udbud af maden til alle 3.859 børn, eller at kommunen lader Næstved Madservice (centralkøkkenet) lave maden.

Men, det tager ikke højde for de børnehaver som gerne vil stå for maden selv. Det skal de da have lov til!

Det tager ikke hensyn til de mange mindre leverandører i kommunen, f.eks. smørrebrødsforretninger, cafeteriaer eller catering- forretninger. De bør med ind i ordningen. Næstved kommune er geografisk stor og måske vil nogle af de mindre catering/mad-virksomheder gerne vil levere til børnehaver i nærområdet, men kan ikke overkomme alle knap 3.900 daglige portioner.

Vi skal tænke madordningen fleksibel og lokal. Ikke central og ensrettet.

Tags: , , , ,