børnepasning

You are currently browsing articles tagged børnepasning.

I dagens Sjællandske kan man se to “morsomme” udtalelser.

Først borgmester Henning Jensen (S), som glæder sig over at der er afsat 9 mio. kr. på næste års budget til renovering af Axeltorv. Årsagen til renovering er bl.a. at skulpturen “Slattenpatten” skal op at stå på Axeltorv (se Sjællandske). Borgmesteren glemmer dog at sige, at pengene kun er afsat fordi de er en del af de 117 mio. som kommunen får fra VK-regeringens kvalitetsfond. Det er altså statspenge som gør, at Næstved får et stort anlægsbudget i år 2010, ikke Socialdemokratiets fortjeneste.

Dernæst et læserbrev fra viceborgmester Søren Dysted (S), som siger at netop Socialdemokratiet vil gøre noget for børnehaver og vuggestuer.

Men, det er jo en sandhed med indbygget begrænsning.

Samtidig med at S vil bruge 9 mio. på Axeltorv i 2010 så har man ikke afsat 7,5 mio kr. til indretning af køkkener i alle institutioner i 2010. S prioriterer altså Axeltorv højere end mad i børnehaverne.

Desuden indeholder budgetforslag 2010 besparelse både på åbningstiden (½ time pr. uge), på normeringen (ca. 1% i alle institutioner) og “harmonisering” af åbningstiderne, hvilket betyder at en række institutioner får nedsat åbningstiden (udover den ½ time).

Det er samlet besparelser for flere millioner.

Så på den ene side så vil man gerne bruge millioner på Axeltorv så skulpturen “Slattenpatten” kan komme op at stå, samtidig skærer man i service i daginstitutionerne.  Det er dårlig politik.

 

PS: I øvrigt burde den skulptur ud at stå på Rønnebæksholm. Det er dér den er lavet og der den hører tal i vores kunst- og kulturcenter. Ikke på Axeltorv.

Tags: , , , , ,

Dog kun et forslag. Der er langt fra endnu taget politisk tilling til budgettet, men en vigtig del af næste års budget er det sparekatalog som Næstved kommunes direktion har fremlagt. Se kataloget her.

Der er store “tidsler” i sparekataloget. Blandt andet forslaget om at nedsætte åbningstiden i børnehaver og vuggestuer med ½ time om urgen. Det kan synes af lidt, men for de forældre som skal have en hverdag til at fungere, kan det væremeget. Skal man f.eks. pendle til/fra København hver dag, eller har man lang arbejdstid – ja bare et normalt arbejde indenfor normal arbejdstid – så kan det være svært at nå institutionen inden dens lukketid. At reducere åbningstiderne er derfor uvenligt overfor forældre – og i særdeleshed dårligt overfor de mange børnefamilier som er tilflyttet Næstved de seneste år.

Der er også andre uantagelige forslag: Lukning af Marvede gl. Skole, nedskæring af normering i institutioner m.v. I stedet må vi spare i administration og luksusprojekter .

Tags: , ,

I Århus indfører kommunen – som alle kommuner jo skal – madordning i børnehaverne. Forældrene kan dog godt fortsat få lov at smøre de smås madpakke, hvis de vil. Men, de kan ikke blive fri for at betale til madordningen, ca. 450 kr. om måneden.

Til gengæld kan forældrene få refunderet madens pris, altså den mad fra den fælles ordning som de små skulle have spist hvis ikke forældrene alligevel smurte madderne. Det er ca. 300 kr som forældrene får retur fra kommunen – og derefter skal BESKATTES af!

Det er da et højdepunkt i absurditet.

Forældre der gør en stor indsats for at opfylde deres forælderrolle. Som betaler til en ordning de ikke benytter. Kun får 2/3 af pengene retur, og så skal de ovenikøbet skal betale skat af det!

Skal man grine eller græde?

Tags: , , ,

Axeltorv og skulpturer. Herskabsstald på Rønnebæksholm. På den ene side skal der spares, på den anden side mener borgmester Henning Jensen (S) der er råd til store byggeprojekter. 

I de politiske udvalg hører vi at “situationen er alvorlig,” at “Næstved er blandt de 5 fattigste kommuner målt på likviditet” og direktionen er udnævnt til “sparebande” for at finde spareforslag.

Samtidig slår borgmesteren ud med armen og siger ja til mange millioner på Axeltorv og ja til millioner til Herskabsstald på Rønnebæksholm (begge dele behandles på byrødsmødet mandag d. 22.6.).

Altimens pusler borgmesterens egne embedsmænd med forslag om f.eks.: Nedsat timetal i folkeskolen til lovens minimum. Kortere åbningstid i børnehaverne. Spare på ældre. Spare på hjælp til handicappede. o.s.v.

De store armbevægelser med millionprojekter hænger ganske enkelt ikke sammen med den kommunale virkelighed “på gulvet.”

Fredag glæder borgmesteren sig over at der kommer nye penge til forsømte skoler og omfartsvej. Jeg deler den glæde, særligt da det er VK-regeringens fortjeneste.

Men, det løser jo ikke kommunens grundlæggende problemer og derfor bør lokale prestigeprojekter udsættes.

Tags: , , , , , , ,

I modsætning til Rikke Kristensen (læserbrev i Sjællandske d. 29.5.), finder jeg det helt naturligt at smørrebrødsforretninger og restaurationer kan byde på maden til børnehaverne (når kommunen skal levere mad fra 1.1.10.).

Det er dels for at give institutionerne flere valgmuligheder, dels for at give vores lokale erhvervsliv chancen for at være med.

Sundheden skal naturligvis være i top – det giver sig selv – og det sikrer kommunens udbudskrav.

Allerbedst er det, hvis maden kan tilberedes af børn og pædagoger på stedet, i selve børnehaven. Men, det udlukkes desværre af mangfoldige regler og paragraffer, så det kan vi ikke.

Alternativet er plasticpakket kølemad leveret fra det kommunale centralkøkken 1-2 gange i ugen. Ikke at den mad er dårlig, bestemt ikke, men særligt spændende synes jeg nu heller ikke det virker og jeg er sikker på at forældrene har en helt anden forventning.

Derfor skal vi spørge lokale fødevarevirksomheder, om de kan være med at levere god og frisk mad til børnehaver og vuggestuer, hver dag.

Tags: , , ,

Hvem laver maden?

Fra 1. januar 2009 skal der serveres mad i alle børnehaver, men hvem skal lave maden?

Børne- og kulturforvaltningen foreslår enten et totalt udbud af maden til alle 3.859 børn, eller at kommunen lader Næstved Madservice (centralkøkkenet) lave maden.

Men, det tager ikke højde for de børnehaver som gerne vil stå for maden selv. Det skal de da have lov til!

Det tager ikke hensyn til de mange mindre leverandører i kommunen, f.eks. smørrebrødsforretninger, cafeteriaer eller catering- forretninger. De bør med ind i ordningen. Næstved kommune er geografisk stor og måske vil nogle af de mindre catering/mad-virksomheder gerne vil levere til børnehaver i nærområdet, men kan ikke overkomme alle knap 3.900 daglige portioner.

Vi skal tænke madordningen fleksibel og lokal. Ikke central og ensrettet.

Tags: , , , ,

Hvorfor gøre det nemt, når man ved en ekstra indsats kan gøre ting helt umuligt indviklede! Det må være reglen for en hver god bureaukrat – som der åbenbart er en hel del af i Fødevarestyrelsen.

Fra første januar 2010 skal alle daginstitutioner give børnene et dagligt måltid mad. Det kan man diskutere om det er god politik at fratage forældrene ansvaret, men det er nu en gang vedtaget og kommunerne er i gang med at løse opgaven.

Det enkleste ville være at institutionen selv fik pengne til at købe og lave maden. Men, det kan man ret sikkert ikke få lov til! For, det vil nemlig betyde brud i kølekæden!

Reglerne siger, at maden skal være nedkølet fra produktion til den bliver tilberedt. Det vil sige at en pædagog ikke må gå i supermarkedet (køledisken) og købe ind, transportere varerne hjem (i plasticpose eller lignende ukølet transportform) og komme det i køleskabet. “Kølekæden” brydes når varerne transporteres!

Jamen, det gør vi jo alle sammen! Flere gange om ugen! Over hundrede gange om året nemlig hver gang vi handler ind!

Det gør pædagogerne jo også, når børnene selv skal smøre maden! Og, så må man godt – når det er et led i det pædagogiske arbejde – og ikke er hver dag.

Man tager sig til hovedet: Det som tusinder af danskere gør hver dag: Købe ind! Det må pædagogerne ikke gøre i børnehaven.

Mon ikke vi snart har regler nok i det her samfund!

Tags: , , , , ,

Byggelegepladsen Kilden er en oase midt i byen. Med kaniner, ponyer og ikke mindst en masse glade aktive børn. Men, Kilden stod for skud i de kommunale beparelser, hvilket betød væk med dyrene og halvering af åbningstiden.

Men, det er nu aflyst, og heldigvis for det. Forældre og pædagogerne for de aktive børn har selv sammensat en sparebuket, og sagt ja til højere forældrebetaling, for at bevare legepladsen.

Jeg synes det er rigtig godt at forældrene tager initiatv og ansvar. Det skal vi politisk bakke op, så Kilden kan fortsætte som et grønt åndehul midt i markkvarteret.

Tags: ,

Det blev en dyr omgang for borgerne i den nye Næstved kommune, at få samlet administrationen. 82 millioner kr. er byggeriet i Rådmandshaven løbet op i. Og, hvor hvad?

Argumentet er, at man vil opnå besparelser ved at alle medarbejder sidder i samme bygning.

I forvejen lå kommunens rådhuse/administrative bygninger indenfor en radius af ca. 500 meter i Næstved by: Brogade, Teatergade, Rådmandshaven og Farimagsvej.Mon ikke man kunne have fået den samme besparelser alligevel?

Oprindeligt skulle tilbygningen have kostet 68 millioner, men med overskridelser m.v. er projektet løbet op i 82 millioner.

Samtidig har kommunen sparet på timetallet i folkeskolen, normeringen i daginstitutioner og sparet på en række andre områder, hvor borgerne mærker dårligere kommunal service.

Tilbygningen til administrationsbygningen i Næstved er en god og pæn bygning, men pengene kunne Næstveds socialdemokrater have brugt meget bedre andre steder. Millionerne fosser ud af kassen!

Tags: , , ,

Igen i år kører Næstved kommune projekt “Aktive Feriedage” for børn og unge i skoleferien. Det er en rigtig god ting, hvor foreningerne laver aktiviteter for børn og unge under ferien – og meget populært.

Desværre har kommunen skudt sig selv lidt i foden. Måske på grund af manglende overblik! Der er nemlig aktive feriedage i uge 27,28,31,32 0g 33. Men IKKE i uge 29 og 30.

Nu er det så lige, at det netop er uge 29 og 30 at Næstved kommune lukker sine daginstitutioner og SFO! Nogle ville spørge: Er det netop ikke når SFO er lukket, at der er behov for nogle andre tilbud til børnene?

Jo, men samtidig vælger Næstved kommunes kulturudvalg altså at drosle ned for Aktive Feriedage, så der er aktiviteter i de andre uger, bare ikke uge 29 og 30.

Kulturudvalget forsvarer sig med, at man skal spare 100.000 kr. i budgettet. Jo, jo, men det behøver vel ikke præcis være ved at lukke Aktie Feriedage i den periode, hvor børnene ikke kan komme i SFO? Man kunne vel spare lidt de andre dage.

Det virker ret “molbo-agtigt” og der mangler i hvert fald noget koordination et eller andet sted i kommunen. Pinligt nok, så er det faktisk den samme forvaltning, nemlig Børne- og Kulturforvaltningen, som står for både fritidsområdet og for institutioner og skoler.

Overblikket har åbenbart manglet. Forhåbentligt finder man det igen.

Tags: , , ,

« Older entries