børnepasning

You are currently browsing articles tagged børnepasning.

Der var engang hvor Næstved var industriby, med store (privat ejede) arbejdspladser. Sådan er det ikke mere. Den tunge industri er erstattet af handel/byggeri/service/pendling – og offentlig service!

Af Næstved 31 største arbejdspladser, er de 20 offentlige! F.eks. rådhuset, plejecentre, folkeskoler.

Det er tankevækkende. God offentlig service er nødvendig for det moderne samfund, men vi kan ikke leve af offentlige virksomheder alene. Billedet burde være omvendt: At flertallet af større virksomheder i Næstved kommune er private.

Der kommer ikke nogen store private virksomheder “flyvende” ind til Næstved af sig selv, men vi kan hjælpe mindre virksomheder vi allerede har, til at vokse.

Det betyder: Hurtigere kommunal sagsgang, væk med dækningsafgiften, mærkelige affaldsgebyrer etc.

Det betyder også at børnepasning og kommunal service skal indrette sig efter virksomhedernes behov.  Fleksible tider i daginstitutioner og dagpleje som eksempel.

Og det betyder først og og fremmest at kommunen er med til at skabe et væksmiljø, f.eks. med innovationshuse som er tilpasset små virksomheder.

Perioden 2006-2009 stod i sammenlægningens tegn. Nu må vi i gang med at udvikle kommunen og skabe vækstklima for erhvervslivet.

Tags: , , , ,

Newer entries »