børneudvalget

You are currently browsing articles tagged børneudvalget.

Hver elev i folkeskolen sin egen pc. Det bør være målet for Næstved kommune. I dag er det politiske mål, at der må være 3 elever om een computer og det er ikke ambitiøst nok.

I dag bør computeren være en naturlig del af elevernes hverdag, ligesom lommeregneren blev det for år tilbage (og tilladt i skolen efter stor debat). IT er overalt og vi skal give alle elever de bedste muligheder for at søge viden og dygtiggøre sig. Det kræver flere pc´ere og netadgang. I flere kommuner har man gjort forsøg med at give eleverne deres egen pc. Det giver dels større interesse for læring og eleverne passer på udstyret, fordi det er “ens egen”.
Næstved kommune bruger i dag ca. 4.500 kr. pr. elevpc. Det kan gøres langt billigere og så kan vi give flere elever deres egen bærbare pc eller tablet. På Venstres forslag skal Børneudvalget på mandag drøfte et forslag om et forsøg. Det er en skridt i den rigtige retning, men målet skal være at alle skoleelever kan råde over en pc i undervisningen. I dag bør en bærbar pc til eleverne være lige så naturlig som kladdehæftet var det førhen.

Tags: , , , , , ,

Det blev et nej til områdeledelse for Næstveds daginstitutioner da sagen blev behandlet i Børneudvalget i dag. Vi skal fortsat have en leder på hver børnehave/vuggestue.

Den beslutning er jeg helt enig i. I det meget omfangsrige værk som forvaltningen havde skrevet om områdeledelse, stod der nemlig intet om besparelser. Det skulle for mig have været det eneste argument for at overveje det og, hvis ikke man kan høste en besparelse ved at få færre ledere, så er der sandelig ingen grund til at ulejlige børnehaver og vuggestuer med en ny ledelsesform.

Tværtom skal vi sætte pris på at vi har et stort engagement og ledelse tæt på i dagligdagen, så lad os bevare systemet som det er.

Tags: , ,

Skal lederen på en børnehave erstattes af en leder for flere børnehaver? Såkald områdeledelse. Det er der noget som taler for, nemlig at man kan få en besparelse på ledelse af daginstitutionerne.

Imod taler, at man naturligvis mister noget nærhed og at være tæt-på, hvis der “kun” er en næstkommanderende på institutionen og den egentlige leder sidder et andet sted.

Sagen skal drøftes i Børneudvalget på mandag  d. 31.1. og vil sikkert skabe en del politisk debat. Som jeg husker det er i hvert fald SF imod områdeledelse. Se børneudvalgets dagsorden her.

Selv mener jeg det kan være fornuftigt, men kun hvis man samtidig kan målrette besparelsen, så der ikke også skal spares på andre områder i vuggestuer og børnehaver. Der spares nemlig rigeligt i forvejen, så områdelelse skal ikke bare blive et ekstra drej på spareskruen.

Tags: , , , , , , ,

Vi er midt i en skoledebat, men pludselig skriver Torben Nielsen (SF) om skatter og dækningsafgift? Det har intet med skoler at gøre og forældre/elever har vel krav på at vi forholder os til sagen, ikke blander alt muligt andet ind i sagen?

Venstres forslag sparer 23 mio. kr. på folkeskolen, uden lukninger. Det vil vi naturligvis gerne drøfte med SF, men den første SF-reaktion på indholdet er Torben Nielsens indlæg i Sjællandske d. 15.12.

På Børneudvalgsmødet d. 6.12. kunne vi af gode grunde ikke drøfte forslaget med SF, for SFs medlem deltog ikke – og SF havde allerede underskrevet lukkeforliget før udvalgsbehandlingen – men jeg inviterer gerne Torben til en nærmere gennemgang af forslaget, hvis det kan afværge at SF stemmer for at lukke skoler.

Vores forslag indeholder fælles ledelse. Det har Næstved kommune selv foreslået tidligere mellem Karrebæk/Hyllinge/Margrethe. Vores forslag er fremtidssikret, så hvis en skole kommer under 15 elever i klassegennemsnit skal man starte drøftelser om lukning så det ikke pludseligt kommer som en “tyv om natten.”

I vores forslag vil vi sammenlægge 7 klasser mellem Lindebjerg/Sydby/Sct. Jørgen – men bevare skolerne. Det vil påvirke max 182 elever, men S-SF-R planen vil påvirke 538 elever, bare på Lindebjerg, plus elever på de skoler hvor Lindebjerg-eleverne skal flyttes til.

Venstre ønsker ikke at spare på folkeskolen, men det har byrådet besluttet at man skal. I stedet for bare aig sige nej har vi lavet et forslag frem som giver langt færre konsekvenser end S-SF-R planen.

Torben Nielsen kan godt tale udenom, om omfartsveje, dækningsafgift og alt muligt andet, men faktum er at SF i Næstved behøver ikke lukke skoler for at spare og Venstre har vist hvordan. Lad os tage en snak om det Torben.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Ganske som forventet har Næstved kommune Børneudvalg sendt forslag om skolelukninger videre i systemet til Økonomiudvalg og byråd.

Jeg fik følgende udtalelse med i protokollen fra mødet: “Søren Revsbæk anbefaler nedlæggelse af Tybjerg afdeling samt sammenlægning af Grønbroskolen og Fuglebjerg skole.
Søren Revsbæk kan ikke tiltræde den øvrige del af forliget, men anbefaler Venstres alternative forslag som sikrer mangfoldighed i folkeskolen, fokus på faglighed samt udvikling i alle dele af kommunen.”

For, der er en anden vej. Nemlig ved at spare de steder Venstre har foreslået. Så kan vi nå sparemålet, uden at lukke flere skoler.

Tags: , , , ,

Hvad nu? Nu har et flertal i byrådet jo lavet et forlig der betyder mange skolelukninger. Så er sagen vel afgjort?

Ja – og nej. I politik er det som i fodbold: Kampen er først slut når dommeren har fløjtet og det er ofte sket at der er scoret i sidste minut – ja de sidste sekunder, hvor tilskuerne allerede var på vej væk fra stadion.

Såden er det også i politik. Indtil Næstved byråd d. 20.12. har besluttet sig, så er sagen ikke afgjort.

Jo, Børneudvalgsformanden, borgmesteren, Lars Hoppe Søe og de konservative vil gøre hvad de kan for at “lægge låg på” og sige: “Der kommer ingen ændringer.”

Men, på den anden side er lokalpolitikere kun mennekser. De fleste er påvirkelige med gode argumenter og alle er påvirkelige, hvis rigtig mange forældre og elever er imod beslutningerne. Så kan der måske alligevel findes alternativer.

Venstre har fremlagt en plan, der sparer alle pengene ind, uden at lukke skoler. Det kan lade sig gøre. Se tidligere indlæg her på siden.

Min opfordring til forældrene ved de lukningstruede skoler er derfor: Kæmp videre, lige til d. 20.12. Kontakt til byrådsmedlemmerne, partierne bag skoleforliget, borgmesteren. Det er dem som skal vide, hvilke konsekvenser det her har i praksis, i den hverdag som børnene får, hvis skolen lukkes.

Det er nemt at se på tal og som politiker puste sig op og tale om “det nødvendige.” Men, der er en virkelighed bag tallene og det er den virkelighed som forældre og elever må fortælle byrådet – før beslutningen træffes.

Tags: , , , , ,

Børneudvalget i Næstved kommune drøftede i dag forslaget til at drøfte 9 skoler. Det er vi selvsagt ikke enige om. Socialdemokraterne er parat til at lukke, i hvert fald de fleste. Selv er jeg meget imod at lukke skolerne. Men, uanset hvor vi står, bør tallene være korrekte – det er de ikke.

Tallene i oplægget er i hvert fald mangelfulde. I rapporten regner man med at skulle bygge for 50 mio. kr. nye skolelokaler. Det svarer til ca. 2.500 m2 nye klasselokaler.

Pudsigt nok, så koster disse nye 2.500 m2 åbenbart ikke nok i drift, så som el, vand, varme og rengøring eller vedligehold. Men, der er ikke beregnet nogen udgift i skolerapporten til driftsudgifter.

De skoler der lukkes, der har forvaltningen indregnet den fulde besparelse ved at man ikke længere skal betale vedligehold, skatter, el, vand og varme m.v. Men, de ny lokaler der skal bygges er åbenbart “gratis” i drift.

Det er de selvfølgelig ikke. Udgiften er måske 2.500.000 – 5.000.000 kr. og det bør naturligvis med i rapporten. Det gør den samlede besparelse noget mindre, så gevinsten ved at lukke skoler bliver mindre.

Det ny man skal bygge kan trods alt ikke drives uden udgifter…

Tags: , , , , , , ,

Newer entries »