besparelser

You are currently browsing articles tagged besparelser.

Næstved kommune sparer 20 mio. kr. ved at udlicitere rengøring. Det er rigtig godt. Beløbet svarer ret præcist til de besparelser på dagpasning og skoler som S-SF-Radikale netop har vedtaget, nemlig 21,6 mio. kr.

Jeg vil derfor opfordre flertallet til at droppe de store nedskæringer på børn og skoler. Nu er pengene jo fundet!

Tags: , , , , , , , , ,

Det glæder mig overordentligt hvis SFs Torben Nielsen afviser besparelser på daginstitutioner, flere lukkedage og forringelser for skolerne (Sjællandske d. 22.5.). Derfor undrer det at Torben afviser så bestemt at spare i administrationen.

Uanset om SF mener det er seriøst eller ej, viser Indenrigsministeriets nøgletal at store kommuner svarende til Næstved kan drives administrativt billigere.

F.eks. er Randers er 689 kr. billigere pr. indbygger og i Kolding gør man det 602 kr. billigere pr. indbygger. Det bliver til noget, med Næstveds indbyttertal på 81.000 indbyggere.

Der må vi kunne lære noget. Mit mål er at vi kan undgå at skulle fyre skolelærere, pædagoger, sosu-assistenter. I stedet skal vi hente pengene ved at gøre vores administration endnu mere effektiv. Kan SF virkeligt være uenige i det?

I stedet er der desværre helt andre spareforslag fremme. Forslag som det i øvrigt ville klæde borgmester Henning Jensen (S) at offentliggøre, sø borgerne kan følge med.

I stedet for at holde store besparelser ultrahemmelige til sidste øjeblik og dermed afskære borgerne fra at sige, hvad de mener om sagerne – før det er for sent.

Tags: , , , , , ,

Skoler, daginstitutioner eller timer i administrationen?

Forud for budget 2011 lægger administrationen op til at spare 5% på daginstitutioner! Og at spare 10 mio. på skolernes anlægsbudget.

Mit svar til det forslag er klart: Nej til at spare på børn og undervisning! Nu er det på tide at opprioritere skolerne og det er helt forkert at spare på børnepasningen. Forældre og børn er pressede nok i forvejen.

Nej, det må være administrationen der skal holde for. Ikke besparelser på kerneområderne tak.

Tags: , , , , ,

Allerede inden budget 2010 er trådt i kraft svinges politikerne sparekniven over skoler og daginstitutioner.

F.eks. skal daginstitutionerne spare 5,4% (475.000 kr.) på aktiviteter, lidt kynisk kaldet kontoen for modelervoks. Samtidig skæres der i puljen til børn med særlige behov med 500.000 kr.

Skolerne skal “omplacere” for 7 millioner kr.. fordi byrådet i oktober simpelthen har budgetteret for lavt på udgifterne! Pengene findes bl.a. ved at færre gør på efterskole og lavere klassetal, men var der budgetteret korrekt for 2010 kunne man jo have brugt efterskolebesparelsen til at hjælpe bl.a. til de skoler, som har store underskud – eller til mere undervisning.

Så sent som d. 14. december sagde borgmester Henning Jensen, at budgettet for 2010 er godt og rummeligt. Sandheden er en anden.

Sandheden er, at allerede inden budget 2010 træder i kraft, svinges sparekniven over børn og unge.

Tags: , , , , ,

Dansen om slattenpatten.

Alle synes det er en god ide at støbe statuen i bronze, men ingen vil betale.

Det er ikke det eneste problem. Samtidig skal Axeltorv renoveres, men Næstved kommunes direktører  foreslår at udskyde renoveringen fordi kommunen mangler penge! Det er ærlig snak: Er kassen tom, har man ikke råd til dyre projekter.

Det er derfor slet ikke sikkert at Slattenpatten kommer til at stå på et nyrenoveret Axeltorv – med mindre politikerne alligevel bruger over 3 millioner kroner på Axeltorv i år. Noget vi må sige klart nej til!

Vi kan ikke bruge millioner på nye fliser, når man samtidig skal spare 1,5% på penge til ældre, handicappede, udsatte børn og unge o.s.v.

I den situation må luksusbetonede projekter – bl.a. Axeltorv – udskydes. Slattenpat eller ej.

Det er oplyst at torvet kan holde 10 år endnu, før renovering er absolut nødvendig, så teknisk bør der ikke være problemer.

Og, skulle man få samlet penge ind til “Slattenpatten” så kan hun passende stilles, hvor hun blev født: På  kunstcenter Rønnebæksholm!

Tags: , , ,