borgmester næstved

You are currently browsing articles tagged borgmester næstved.

Så kom den, på et eller andet tidspunkt, ventede nyhed om at borgmester Henning Jensen i Næstved holder op, fra og med 1. maj.

Henning har været borgmester fra 1988 og meget sket i den periode. Som politisk mod- og medspiller må jeg anerkende den indsats som Henning Jensen har gjort i periode. Noget er gået godt f.eks. købet af Næstved Kaserne, at vi fik politi- og retskreds i Næstved, den store udvikling i detailhandel og bosætning. Andet er gået mindre godt: Lukningen af papirfabrikken, at GHR flyttede til Slagelse og nu senest at Region Sjælland skærer hårdt i sygehuset i Næstved. Men, indsatsen for Næstved kan man ikke tage fra Henning. Der er arbejdet med stor energi for både by og kommune.

Da Henning Jensen blev borgmester brød han også mange års socialdemokratisk enevælde. Før den tid tog socialdemokraterne alle udvalgsformandsposter selv, men i alle årene efter har der været brede koalitioner i Næstved Byråd, på den ene eller anden måde. Ofte brede konstitueringer med Venstre og Konservative, hvor jeg også selv har deltaget bl.a. som formand for Havneudvalget og Ejendomsudvalget. Det har været en klog politik, for på kommunalt plan skal der ofte brede skuldre til at bære en stor indsats, hvorimod man i kommuner, hvor man konstant rives og kives har svært ved at skabe vækst.

Vi kunne så have ønsket os at socialdemokraterne efter valget i 2009 også havde søgt det brede forlig, i stedet for et smalt forlig kun med SF og DF.

Herfra skal desuagtet lyde en tak til Henning Jensen for samarbejdet i de mange år i Næstved Byråd – og vi ser med spænding på, hvordan den ny borgmester, Carsten Rasmussen, vil gribe opgaven an.

Nu skal S-SF-DF gruppen så også konstituere sig igen og den lidt mere politisk kyniske læser vil nok bemærke at man i ly af Henning Jensens afgang kan få lejlighed til at lempe Michael Rex ud fra formandsstolen i Teknisk Udvalg og et andet sted hen, nu hvor Linda Frederiksen skal være viceborgmester. Hun er jo i dag formand for arbejdsmarkedsudvalget. Så, der er nok flere ting i spil bag gardinerne!

Tags: , , , ,

Det blev til den kortsigtede beslutning da Næstved Byråd d. 26.4. vedtog at sige ja til rive den gamle bevaringsværdige skolebygning på Ny Holsted skole ned. For, et flertal havde ikke is nok i maven til at kræve både den gamle bygning og den nyere hovedbygning revet ned.

Det er lidt grotesk, at man bevarer den ny bygning, men river den bevaringsværdige bygning ned. Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti gik ind for, at alle bygning blev revet ned een gang for alle, så vi kan sælge grunden til et nyt byggeprojekt. Sophienberg Ejendomsudvikling vil gerne bygge supermarked.

Det er for så vidt en god idé, men vi vil ikke risikere at den store hovedbygning står gabende tom som ruin bagved. Derfor bør man starte med at rydde grunden, så der kan komme et samlet projekt med ny arkitektur på stedet.

I stedet risikerer vi at få moderne arkitektur ud mod gaden og den gamle bygning forfalder bagved. Det kan ingen være tjent med. Vi skal have sammenhæng i arkitekturen.

Med beslutningen kortsluttede borgmesteren også den gode dialog som Ejendomsudvalget havde med Sophienberg Ejendomsudvikling, da borgmesteren ikke ville respektere Ejendomsudvalgets demokratiske beslutning. Det er ny stil i Næstved kommune, hvor man tidligere har respekteret udvalgsflertal, men det gælder åbenbart ikke, hvis beslutningen ikke passer ind i borgmesterens kram.

Se projektet her.

Tags: , , , , , , , , ,