borgmesterklage

You are currently browsing articles tagged borgmesterklage.

Eller rettere: Bedt den kommunale tilsynsmyndighed se på sagen.

Da er flertal i byrådet for en uge siden sagde at de (vi) ikke kunne se at der var noget til hinder for at Karrebæk nyskole kan få lov at ligge på det tidligere kursuscenter på Lungshave, så sagde borgmester Carsten Rasmussen at han ville klage sagen til Naturklagenævnet.

Efterfølgende har man så i kommunens forvaltningen fundet ud af at Naturklagenævnet ikke er rette instans (det er jo ikke en landsret over byrådet), men at en evt. klage skal gå til tilsynet med kommunerne, d.v.s. Statsforvaltningen.

Det er så sket nu, fordi et mindretal i byrådet (S-SF) mener beslutningen om ja til skolen var ulovlig.

Det er jo jura og juristeri som der kan være mange meninger om. Set fra fra min byrådsstol så mener jeg ikke at skole og kursus er to så helt forskellige størrelser at det kan bruges til at sige nej, men det er nu op til tilsynet at vurdere.

Set herfra ligner det lidt chikane af skolen. Man ønsker ikke at skolen skal blive til noget, så derfor forsøger man med alle midler, derunder en juridisk vurdering, at forhindre skolen i at opstå, så den ikke slår S-SFs store skoleplan i stykker.

Det har byrådets mindretal lov til at gøre, men det er ikke god politisk stil og det heller ikke særlig positivt overfor de mange forældre i Karrebækområdet som vil gøre en aktiv indsats for deres børn. Det skal støttes, ikke modarbejdes.

Tags: , , , ,