computer folkeskole

You are currently browsing articles tagged computer folkeskole.

Hver elev i folkeskolen sin egen pc. Det bør være målet for Næstved kommune. I dag er det politiske mål, at der må være 3 elever om een computer og det er ikke ambitiøst nok.

I dag bør computeren være en naturlig del af elevernes hverdag, ligesom lommeregneren blev det for år tilbage (og tilladt i skolen efter stor debat). IT er overalt og vi skal give alle elever de bedste muligheder for at søge viden og dygtiggøre sig. Det kræver flere pc´ere og netadgang. I flere kommuner har man gjort forsøg med at give eleverne deres egen pc. Det giver dels større interesse for læring og eleverne passer på udstyret, fordi det er “ens egen”.
Næstved kommune bruger i dag ca. 4.500 kr. pr. elevpc. Det kan gøres langt billigere og så kan vi give flere elever deres egen bærbare pc eller tablet. På Venstres forslag skal Børneudvalget på mandag drøfte et forslag om et forsøg. Det er en skridt i den rigtige retning, men målet skal være at alle skoleelever kan råde over en pc i undervisningen. I dag bør en bærbar pc til eleverne være lige så naturlig som kladdehæftet var det førhen.

Tags: , , , , , ,