dagtilbud

You are currently browsing articles tagged dagtilbud.

Hvordan står det så til i Næstved?
Det er det umiddelbare spørgsmål man får, som forælder og politiker, når man følger debatten om Ole Henrik Hansens analyse af mangel på kvalitet og nærvær i københavnske vuggestuer.
Det er ikke mit indtryk at vi har “københavnske” tilstande, men vi arbejder også konsekvent med kvalitet i dagtilbuddene. Netop i år har Børneudvalget sat kvalitet på dagsordenen. Når man taler om kvalitet i vuggestuer og børnehaver, taler om næsten altid kun om to ting: Flere penge og højere normeringer.
Men, det er jo ikke alt. Der er uddannelse hos de ansatte, efteruddannelse, indretning af bygningerne, legepladser, iPads – og hvad er der børnehaven/vuggestuen prioriterer i hverdagen. Planlægger man lege og stimulerer børnene, eller der der for meget tid med møder?
For at sætte fokus på alle disse ting kommer der til efteråret en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet. Det kan lyde som mere papir, og det er det også, men det giver for første gang en samlet oversigt over Næstveds børnepasning – og så kan vi for alvor sætte politisk fokus på kvalitet, fremfor altid kun at diskutere penge.

Tags: , , ,

Netop i disse dage sidder medlemmerne af Næstved Byråd og ser på besparelser for 2011. Blandt andet betyder det tidligere overflytning af børn fra børnehave til SFO og fra SFO og ud af SFO´en.

Fremover skal børnehavebørn flyttes måske allerede 1. marts til SFO, i stedet for at starte i SFO når de begynder i skolen pr. 1. august. Altså et halvt år før. Det betyder også at børnene kan være helt end til 5½ år gamle når de flytter fra børnehaven.

Er det trygt og godt? Eller er det for tidligt? Det håber jeg at forældre og pædagoger vil kommentere på.

Samtidig betyder det at børne i SFO, d.v.s. i 3 klasse, skal ud af SFO´en pr. 1. marts og ud til hvad? Måske kan man fortsætte i SFO, måske bare meldes ud af SFO.

Forslaget er en del af den pakke som S, SF og Radikale vedtog i foråret, så der står et flertal i Næstved byråd bag, men jeg er noget utryg ved om det er en god beslutning.

Skal børnene ikke have lov at fortsætte i børnehaven til de er 6 år (i praksis til skolestart pr. august det konkrete år)? Eller skal man bare flytte rundt på grund af økonomi. Det virker ikke som nogen god løsning.

Tags: , , , , , , , ,