Dansk Folkeparti

You are currently browsing articles tagged Dansk Folkeparti.

Den store politiske rokade hos S-SF-DF i Næstved byråd er nu klar. Udover at Carsten Rasmussen bliver borgmester (som er kendt) så kommer der udskiftninger i dette og hint udvalg.

Som det så fint hedder, så er der nogle udvalgsmedlemmer “som beder sig fritaget” for arbejde i udvalget så andre kan komme til. Det gælder f.eks. formanden for Næstved Sprog- og Integrationscenter John Lauritzen. Jeg tænker at John Lauritzen har været udmærket tilfreds med at være formand der, men han trækker sig nu for at give plads til Michael Rex.

Rex bliver gået som formand for Teknisk Udvalg og skal så have noget andet, som det hedder i branchen. Det bliver så bl.a. formandsposten i Integrationscenteret.

Herfra ønskes naturligvis tillykke og jeg kan ikke lade være med at more mig lidt over, i hvilken udstrakt grad integrationen lykkedes.

Den tidligere dansk folkepartist Michael Rex, der fra DFs landsmøde for år tilbage udtalte at “islam er en terrororganisation” skal nu stå i spidsen for nydanskeres integration i Næstved.

Sandelig, integration lykkes.

Tags: , , , , , , , ,

Det er nærmest grinagtigt, hvis ikke det var fordi det også nærmest var til at græde over.

De efterlønsfredende partier DF, S og SF mener i fællesskab, at unge der rejser til udlandet for at bruge deres danske uddannelse, skal straffes økonomisk, f.eks. ved at skulle betale SU tilbage.

Der er godt nok lidt variation blandt partierne. DF mener at der skal straffes indenfor en 5 års periode, medens S og SF vist nok mener at karens-perioden skal være 10 år.

Men, uanset periode: Lige latterligt er det. Vi lever i en globaliseret verden og skal ikke bygge en mur af citronhalvmåner op omkring de danske universiteter og handelshøjskoler. Vi skal være glade for,  hvis danske unge samler sig erfaringer fra udlandsophold og så i øvrigt arbejde for at de gider vende hjem igen.

Forudsætningen for at de vender hjem, er jo at det er attraktivt, f.eks. ved at skatten sættes ned på arbejdsindkomst, at vi har en skole og et sygehusvæsen der er i top (og vi ikke bare tror det er i top) etc.

Men, desværre så er de tre nævnte partier (og såmænd også lidt flere) jo mest optaget af at bevare efterlønnen, så Staten skal betale til raske og rørige 60 årige udenfor arbejdsmarkedet. Og det er problemet i en nøddeskal: Danske politikere vil hellere betale for passiv forsørgelse af en stor del af befolkningen – af angst for at miste stemmer – end løse landets problemer.

Hjerneflugt er jo bare et udtryk for at der er problemer, men i stedet for at løse problemerne, så vil man straffe de unge. Det er dybt tåbeligt.

I øvrigt: Hvordan skulle pengene kræves ind? Har Pia og Villy tænkt sig at sende Kongens Foged på rejse jorden rundt???

Tags: , , , , , , , , ,

Så er byrådsvalget overstået. Med 818 personlige stemmer er jeg genvalgt til Næstved byråd, og jeg siger stor tak til mange borgere, som har betroet mig deres tillid de næste 4 år.

Nu er man så i gang med at konstituere det nye byråd. Socialdemokraterne mistede 6 mandater, SF gik 3 frem til 4 og Dansk Folkeparti fik 3 mandater. Det er åbenbart det mærkelige kludetæppe som igen peger på Henning Jensen som borgmester.

Sjovt, at i Folketinget der raser SF mod Dansk Folkeparti, men i Næstved der står SF og DF side ved side. Man undres…

Tags: , , , ,

Den ene dag var en af Morten Messerschmidts plakater i Næstved oversprøjtet med rød maling. Måske mente de, som på den måde ytrede deres mishag mod Dansk Folkepartis kandidat, at han er for meget socialist? Eller også bruger de bare Enhedslistens metoder.

Den næste dag var der på en af Morten Messerschmidts plakater tegnet nazitegn og skrevet “Giv os Hitler tilbage.” Man må indrømme at der i dette tilfælde dog var udfoldet en vis humor i vandaliseringen, men man kan jo næppe med ramme alvor sammenlige Dansk Folkeparti med Hitler.

At de lidt Helmut Lotti-agtige plakater i sig selv er udtryk for en vis humor kan man vel heller ikke komme uden om og sloganet er heller ikke uden ironi.

Men, plakaterne er dog en nytænkning i forhold til andre partiers valgplakater til EU-valget og i et demokratisk samfund burde man afholde sig fra at svine plakater til, hvadenten det er med rød maling eller nazi-tegn.

Eet er sikkert: Desto mere hærværk mod DF´s plakater, desto flere stemmer får DF – af ren sympati – så lad være med det….

Tags: , , ,