efterløn

You are currently browsing articles tagged efterløn.

De er godt nok svære at gøre tilfredse i LO. Først jamrer LO over at efterlønnen afskaffes, for den er jo til for de nedslidte ufaglærte arbejdere (det er den så godt nok ikke, men det mener LO).

Nu vil regeringen så indføre en seniorførtidspension, så netop de der er nedslidte på grund af fysisk arbejde kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere. Efter lægelig og dermed faglig vurdering.

Men, det er pludseligt heller ikke godt nok. Det er ikke rigtigt noget, som er godt nok for LO. Man har vist bevæget sig udenfor det der kaldes pædagogisk rækkevidde, hvilket bekræftes af LO formand Harald Børstings citat i Jyllands Posten i dag om, at “han vil skide på hvad læger mener, for de har jo aldrig prøvet at arbejde.” Det vil en del læger nok være uenige med ham i.

Tags: , ,

Det var velgørende at høre Lars Løkke træde i karaktér som borgerlig statsminister for en borgerlig regering. Jeg tænker på nytårstalen og på det enkle forslag: Afskaf efterlønnen.

Naturligvis skal efterlønnen afskaffes. Regeringen forslår den afskaffet for alle under 45 år og jeg kender såmænd mange under der i forvejen ikke indbetaler til efterløn fordi de ikke tror på ordningen eksisterer når de selv kunne bruge den, så jeg har svært ved at se, hvor den store modstand skulle komme fra.

Efterlønnen var i sin tid tiltænkt nedslidte fra arbejdsmarkedet, men er blevet et almindeligt velfærdsgode og det har vi bare ikke råd til mere. Det må være slut med flere og flere på passiv forsørgelse og efterlønnen er et godt sted at sætte stop.

Nu kan vi også se en klar forskel mellem VK og S-SF. VK indser (og lad så være at det ikke er for tidligt), at der skal rettes op på arbejdsindsats contra offentlig forsørgelse. Det er rigtigt set økonomisk og politisk.

S-SF mener alt kan løses med højere skatter. Tallet er vist 31 mia. kr. mere i skat i S-SFs finanslovsforslag.

Men, den løsning holder ikke. Den vil blot få endnu flere til at forlade arbejdsmarkedet – ja forlade Danmark – fordi man vil bare ikke betale mere i skat. Vi betaler rigeligt i forvejen og hvorfor være entreprenant i Danmark og starte virksomhed, når det første der sker efter virksomheden giver overskud er, at man straffes med en høj skat.

S-SF vejen vil lede til dårligere økonomi og at Danmark synker længere ned af velfærdskurven.

VK vejen har en chance for at lykkes og afskaffelse af efterlønnen er første skridt på den vej.

Tags: , , , ,

Det er nærmest grinagtigt, hvis ikke det var fordi det også nærmest var til at græde over.

De efterlønsfredende partier DF, S og SF mener i fællesskab, at unge der rejser til udlandet for at bruge deres danske uddannelse, skal straffes økonomisk, f.eks. ved at skulle betale SU tilbage.

Der er godt nok lidt variation blandt partierne. DF mener at der skal straffes indenfor en 5 års periode, medens S og SF vist nok mener at karens-perioden skal være 10 år.

Men, uanset periode: Lige latterligt er det. Vi lever i en globaliseret verden og skal ikke bygge en mur af citronhalvmåner op omkring de danske universiteter og handelshøjskoler. Vi skal være glade for,  hvis danske unge samler sig erfaringer fra udlandsophold og så i øvrigt arbejde for at de gider vende hjem igen.

Forudsætningen for at de vender hjem, er jo at det er attraktivt, f.eks. ved at skatten sættes ned på arbejdsindkomst, at vi har en skole og et sygehusvæsen der er i top (og vi ikke bare tror det er i top) etc.

Men, desværre så er de tre nævnte partier (og såmænd også lidt flere) jo mest optaget af at bevare efterlønnen, så Staten skal betale til raske og rørige 60 årige udenfor arbejdsmarkedet. Og det er problemet i en nøddeskal: Danske politikere vil hellere betale for passiv forsørgelse af en stor del af befolkningen – af angst for at miste stemmer – end løse landets problemer.

Hjerneflugt er jo bare et udtryk for at der er problemer, men i stedet for at løse problemerne, så vil man straffe de unge. Det er dybt tåbeligt.

I øvrigt: Hvordan skulle pengene kræves ind? Har Pia og Villy tænkt sig at sende Kongens Foged på rejse jorden rundt???

Tags: , , , , , , , , ,