Ejendomsudvalget

You are currently browsing articles tagged Ejendomsudvalget.

Det er jo et frit land vi lever i (sådan da) og hvis en købmand gerne vil åbne en købmandsbutik, plejer vi i Næstved at sige ja. Vi hylder den fri konkurrence og sådan er det.

Men, det er jo ikke ensbetydende med, at der skal ligge discountsupermarkeder på snart hvert et gadehjørne i Næstved by. Der er nu 31 supermarkeder i Næstved by og det er en voldsomt overforsyning i forhold til, hvad byens indbyggere har brug for, rent statistisk set.

Såvidt erindret så har vi et detailhandelsindeks på ca. 180. D.v.s. der sælges 80% flere varer i Næstved (kommune), end kommunens egne indbyggere kan overkomme at købe. Mange kører altså ind fra oplandet til Næstved for at handle. Navnlig Bilka og Storcenteret trækker naturligvis tallet op, men også på den helt almindelige dagligvare er vi rigtig godt med.

Når kommunen nu foreslår en lokalplan for endnu et supermarked på hjørnet af Karrebækvej og Vestre Ringvej,  er der grund til at tænke sig om. Den plads er velegnet til en tankstation (eller: Servicestation om man vil), fordi den ligger ved Ringvejen og fordi det vil være sidste tank før Karrebæksminde. Derfor mener jeg, at skal kommunen lave plan, må det være for det vi mener der er behov for, nemlig f.eks. en tankstation. Vi skal ikke lave planer for det, vi mener der ikke er behov for, nemlig et supermarked.

Det er kommunal jord og derfor er det politikerne som bestemmer, både over plan og over hvad det skal sælges til. Er der tale om privat jord, er det en anden sag, så må man naturligs respektere hvis nogle gerne vil bygge et supermarked, men ikke her.

Derfor bør vi sige nej tak til planer om endnu et supermarked og lade jorden ligge til tiden modnes og økonomien bedres for noget som er mere værdifuldt for byen, end blot endnu et discountmarked.

Tags: ,

Så har vi startet det nye år, med den første radioudsendelse, hvor Kristoffer Petersen og Søren Revsbæk diskuterer – denne gang om:

Skal kongehuset afskaffes? Hvorfor blander Tilsynet sig i Venstres rokade i Næstved Byråd og hvem bestemmer arkitekturen i Næstved by?

Næstved Lokal Radio sender på 104,5 MHz, lørdag 15 – 16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11 og torsdag 16 -17.

Husk også det righoldige bagkatalog på www.naestved.name.

Tags: , , , , ,

Første forhindring er nu overstået i det kommunale system. Mandag vedtog et flertal af Ejendomsudvalget nemlig at sige ja til at det tidligere kursuscenter på feriecenteret på Lungshave kan bruges til en friskole. Det var Troels Larsen, Niels Keldberg og undertegnede som vedtog at sige ja, hvorimod de to socialdemokratiske medlemmer af udvalget fulgte forvaltningens indstilling og sagde nej.

Sagen skal nu i byrådet for udvalgsformand Birgit Lund Terp vil ikke acceptere afgørelsen, men kræver at byrådet skal stemme om sagen og det må byrådet jo så gøre.

Jeg mener ikke vi skal lægge hindringer i vejen for friskolen. Feriecenteret har hidtil været brug til kursus- og undervisning – nu bliver det bare nogle lidt yngre “kursister” som kommer i stedet for voksne. At lægge skole der vil endda være fint i forhold til aktivitet og liv på Lungshave også i vintermånederne og når der er meget pres på trafikken langs Enø Kystvej som er en flaskehals, ja så holder skolen jo lukket, nemlig medio juni til medio august.

Alt i alt en fornuftig anvendelse af kursusbygningerne.

Tilbage står: Hvorfor man politisk så skal sige nej? Jeg tror at nogle i byrådet er bange for at hele skolepolitikken falder fra hinanden, hvis der gives ja til nye privatskoler. Men, ærlig talt: Det kunne man jo have sagt sig selv: Når der lukkes skoler og laves markant om, så vil nogle forældre naturligvis overveje om ikke de skulle lave en privatskole i stedet for. I Karrebæk er situationen den at man samtidig blandt forældrene givetvis er noget forbitrede over at overbygningen flytter og at skolebygningerne i al almindelighed er i så ringe stand som de er.

På den positive side står, at en gruppe forældre engagerer sig i deres børns skole og undervisning og at de engagerer sig aktivt i lokalsamfundet. Netop det som kommunen jo i så mange sammenhænge gerne vil have.

Derfor er min holdning klar: Vil forældre lave privatskole skal vi ikke sige nej eller lægge kunstige hindringer i vejen. Forældrene skal naturligvis have lov at gøre forsøget. Derfor også ja til friskolen på Enø i går og forhåbentligt snart ja til at forældrene ved Margretheskolen kan lave en ny friskole der.

Tags: , , , , , , ,

Byg en kvist ulovligt, lad tiden gå og så sker der ikke noget.

Det er den meget hurtige konklusion på sagen om den store kvist på Ved Broen 4 B, i Karrebæksminde som er opført uden byggetilladelse.

Flere gange har politikerne påtalt det overfor forvaltningen, blandt andet i slutningen af år 2006 i den gl. Næstved kommune og sagen blev taget op igen i efteråret 2009 som det fremgår af Sjællandske, men i mellemtiden havde den tilsyneladende ligget stille hos Teknisk Forvaltning.

Problemet er at kvisten er opført ulovligt og meget stor i forhold til huset. Det kan man kalde smagsdommeri, ja – og det er det også – men det er kvalificeret smagsdommeri al den stund at der nu er lavet en lokalplan for Karrebæksmindeområdet, som sætter stramme grænser for byggeri. Netop fordi vi politisk gerne vil have at området bevarer karaktér af fiskerleje/mindre huse og ikke bliver yet another turiststed, hvor man bygger uanset om det ser godt ud eller ej.

Men, nu giver Teknisk Forvaltning op og indstillet at man skal lovliggøre kvisten uden ændringer. Det er jo det samme som at sige: Byg som du vil, lad tiden gå og når der er gået lang nok tid, så får du lov at beholde det du har bygget.

Omvendt, på den anden side af kanalen vil forvaltningens embedsmænd kræve påbud – og om muligt politianmeldelse – mod en borger på Alleen 38, der har glassider (glasflunker) i sin kvist. Det er også ulovligt, men åbenbart ikke ulovligt nok til at få lov at beholde kvisten…..

Mandag skal Ejendomsudvalget behandle sagen. Jeg mener ikke den bør standse ved at man får lov. Den kvist bør bygges om. Men, hvis kvisten får lov at blive, ja så bør vi da i rimelighedens navn give alle der har bygget for meget eller ulovligt, ret til at beholde deres byggeri. Der gælder vel samme lov for alle borgere?

Under alle omstændigheder bør Teknisk Direktør og forvaltningen have røde øren over en langtrukken sag, der ender ud i ingenting.

Tags: , , , , ,

Som folkevalgt regner man jo med at få en vis indflydelse, f.eks. på hvordan kommunale bygninger skal se ud. Men nej, sådan er det ikke i Næstved. Her er alt overladt til brugergrupper og arbejdsgrupper. Politikerne er reduceret til dem der bare skal sige “ja” når der skal bevilges penge og så i øvrigt udvælge de bygherrer som skal give tilbud.

Det er ikke godt nok. Som folkevalgte politikere står vi til ansvar for, hvad der bygges og hvordan det ser ud. Vi må skulle have indflydelse på, hvordan skolebyggeriet, halbyggerier m.v. skal se ud. Også selvom det skal betyde at reglerne må laves om.

På mandag skal Ejendomsudvalget i Næstved kommune drøfte et forslag jeg har rejst om, at man tidligt i alle byggesager skal drøfte arkitektur. Uanset om det er kommunens egne byggerier eller om det er byggerier på offentlige pladser. Selvom jeg er stor tilhænger af brugerindflydelse, så skal det ikke være brugerne som har eneret til at bestemme over de kommunale byggerier.

Som politikere skal vi kunne præge vores kommune og vores byggerier. Lægge en linie. Kræve god arkitektur som alle kan glædes over, foruden at byggeri skal være funktionelt. Vi bygger ikke kun for en funktion. Vi bygger for hele kommunen. Derfor skal politikerne tidligt ind i byggeplanerne når det gælder arkitekturen.

Tags: , , , ,

Hvis ikke man kan få noget rigtig godt, skal man hellere lade være. Det er også sagen ved stationsforpladsen i Næstved, hvor der nu ligger et forslag om at bygge cafe/bager/ventesal m.v. Forslaget er funktionelt. Entreprenøren har løst den opgave han mener kommunen har stillet. Der er de ting, som der skal være i bygningen.

Men, det er også et uendeligt kedeligt syn som møder de rejsende når de træder ud på pladsen om møder Næstved by.

Forslaget set fra Farimagsvej, ned over den ny stationsforplads.

Bygningen minder mig mest om 70´er  byggeri og den tid, hvor alle butikker havde faste baladakiner ud over fortorvet. Med andre ord noget der i mellemtiden er gået af mode, fordi det så rædsomt ud.

Derudover fylder bygningen alt for meget på pladsen. Vi har lige lavet en ny plads til millioner – for så blot at dække væk igen?

At se på arkitektur er smagsdommeri, ja, sådan er det. Men, andre steder i Danmark og i Europa har man kunne lavet cafébyggerier som er spændende og som fanger øjet og giver et helhedsindtryk. Noget man bagefter vil kunne huske som god arkitektur – eller i det mindste arkitektur man kan forholde sig til.

Det kunne f.eks. være arkitektur i stil med Spiral-café der ligger i Bermingham, midt på en offentlig plads. Den kan noget andet end bare brygge kaffe, den kan også give en visuel oplevelse.

Eller man kunne søge inspiration på CAf

Det nuværende forslag, som sikkert bæres igennem byrådet af politikernes angst for at ellers kommer der ikke nogen ventesal nu, vil man ikke kunne mindes. Man vil kunne købe en kop kaffe til 20 kr., men det kan man jo så mange steder….

For en selvbevidst kommune med arkitekturpolitik bør vi kunne kræve mere, end bare ren funktionalitet. Vi må også kræve god arkitektur på offentlige pladser.

Tags: , , , , , , , , , ,