elbiler

You are currently browsing articles tagged elbiler.

Elbiler er kommet for at blive, også hos kommunerne.

Det var SF og Venstre som i foråret 2009 foreslog, at Næstved kommune skulle begynde at udskifte bilparken med el-biler. Nu er kommunen så småt kommet igang og på onsdag viser man den kommunale elbil frem. Den skal køre hos vejvæsnet.

Det er en meget forsigtig start, men på sigt bør mange af kommunens flere hundrede biler kunne udskiftes med eldrevne biler. Navnlig de biler, som ikke skal “på langfart,” men kører lokalt i kommunen.

Det er ingen tvivl om, at el-bilen vinder indpas i årene fremover. El vil næppe erstatte benzin og diesel indefor en overskuelig fremtid, men det er udviklingen og kommunerne bør gå forrest.

Derfor er vi glade for, at vores tværpolitiske forslag nu udmøntes i praktisk politik, med den første elbil i Næstved kommune.

Torben Nielsen
Byrådsmedlem, SF

Søren Revsbæk
Byrådsmedlem, Venstre

Tags: , , , , , ,

Og så en lille pressemeddelelse:

Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) foreslår elbiler i Næstved kommune

Fremover bør f.eks. hjemmeplejens små røde biler være elbiler, mener Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) som stiller forslag i Byådets økonomiudvalg på mandag.

Elbiler spås en stor fremtid, ikke mindst i disse tider, hvor det drejer sig om at nedbringe CO2 udslippet, men nogen skal gå foran.

Det drejer sig dog om at få gjort elbilen til en del af hverdagens gadebillede, at få oprettet ladestationer (fremtidens tankstationer) m.v. DONG Energy har udtalt, at man vil satse på at udvikle ladestationer og skubbe på for at udvikle elbiler.
Næste gang der skal ske et udbud af kommunens bilpark bør vi derfor tænke i elbiler.
 
Hvis Næstved kommune vælger at gå foran, bliver elbilen således en del af gadebilledet, og der er basis for, at Næstved som en af de første kommuner i landet får ladestationer for elbiler.

Vi foreslår konkret, at man dels undersøger markedet for elbiler – der kommer hele tiden ny biler – og samtidig tager kontakt til et elselskab – det kunne måske være Næstved elforsyning, eller DONG – for at få et samarbejde om elbiler.
 
Man skal naturligvis også vurdere sagen økonomisk. Elbiler er i dag dyre, men måske kan vi via et elselskab fåtilskud til indkøb af elbiler, hvis vi er tidligt ude.    

Sagen behandles på økonomiudvalgets møde mandag d. 24. august. Næstved kommune råder over ca. 100 personbiler.
 

Tags: , , , ,