folkeskole

You are currently browsing articles tagged folkeskole.

Snart skal skolebestyrelserne drøfte skolestrategi.

 

Vi mener de snart nyvalgte skolebestyrelser skal forholde sig til 3 vigtige emner: Faglighed,
rummelighed samt kost- og bevægelse.

 

Faglighed i skolen er afgørende og der skal konkrete mål for elevernes niveau for de enkelte trin.

 

Rummelighed er vigtig. Skolen skal kunne rumme både elever, der skal have hjælp, men også de
elever som er forrest i feltet og har brug for flere udfordringer.

 

Men, det er ikke nok. I tider, hvor sundhed er i fokus og man er bekymret for at børn ikke rører
sig nok, er det nødvendigt at skolerne også skal opstille mål for kost og bevægelse. Der skal mere
bevægelse ind i elevernes hverdag.

 

Det kan være motion fra morgenstunden, løbeture i vikartimer, mere idræt eller mange andre ideer i en praktisk hverdag.

 

Antallet af emner i skolestrategien er skåret kraftigt ned i forhold til det første forslag. Det mener vi er
godt, til gengæld må alle skoler drøfte disse 3 vigtige emner.

 

Skolestrategien skal ikke give ensretning, for vi ønsker mangfoldighed blandt skolerne i Næstved Kommune, men fokus på de vigtige emner.

Anette Brix, Konservative

Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre

Søren Revsbæk, Venstre

Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune

Tags: , , , , , , ,

Allerede inden budget 2010 er trådt i kraft svinges politikerne sparekniven over skoler og daginstitutioner.

F.eks. skal daginstitutionerne spare 5,4% (475.000 kr.) på aktiviteter, lidt kynisk kaldet kontoen for modelervoks. Samtidig skæres der i puljen til børn med særlige behov med 500.000 kr.

Skolerne skal “omplacere” for 7 millioner kr.. fordi byrådet i oktober simpelthen har budgetteret for lavt på udgifterne! Pengene findes bl.a. ved at færre gør på efterskole og lavere klassetal, men var der budgetteret korrekt for 2010 kunne man jo have brugt efterskolebesparelsen til at hjælpe bl.a. til de skoler, som har store underskud – eller til mere undervisning.

Så sent som d. 14. december sagde borgmester Henning Jensen, at budgettet for 2010 er godt og rummeligt. Sandheden er en anden.

Sandheden er, at allerede inden budget 2010 træder i kraft, svinges sparekniven over børn og unge.

Tags: , , , , ,

På tirsdag er der valg til Næstved Byråd og snart begynder en ny 4 årig byrådsperiode.

Jeg mener vi skal fokusere på det væsentlige, også i kommunen, først og fremmest folkeskolen, børnepasning og en sund økonomi.
 
De sidste fire år har Socialdemokraterne villet det hele: F.eks. ny rådhusbygning, Herskabsstald på Rønnebæksholm, renovering af Axeltorv og meget mere.  Der er “gabt” over alt for meget og økonomien er løbet løbsk. Derfor må overforbrug og luksusprojekter stoppes.
 
I stedet skal vi fokusere på de vigtige ting:
 
– flere undervisningstimer i skolerne. Alle elever skal lære mere.
– ingen skoler skal lukkes, men skolerne skal udvikles og renoveres.
– kvalitet og nærhed i børnepasning og åbningstider som også passer pendlerne
– en tryg ældrepleje
– planlægning for flere boliger og erhverv – og ingen nye skatter og afgifter.
 
Det er kommunens kerneområder. Dér skal vi bruge kræfterne i kommunen og det vil jeg arbejde for.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Newer entries »