Gl. Brovej

You are currently browsing articles tagged Gl. Brovej.

Salig Shakespere skrev et teaterstykke som hed “Stor ståhej om ingenting,” og det har Næstved Havn og Næstved Byråd nu genopført i sin helt egen udgave.

Først sagde Ejendomsudvalget (incl. undertegnede) nej til at dispensere ved Gl. Posthusvej så der kunne bygges 3 huse  i stedet for 2 på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej.

Så sagde Havnebestyrelsen: Vi sælger da bare hele Gl. Posthusvej til den private entreprenør, så er der rigeligt med bebyggelsesprocent og man kan bygge 3 huse. Det var vi nogle som skumlede en del over, ikke mindst fordi vi i Ejendomsudvalget havde sagt nej! Lokalt i Karrebæksminde var man i oprør og vel ikke helt uden årsag. Der var jo også sagen om stien forud for sagen om byggeriet.

Nu skulle sags-sagen så i byrådet og mindsandten om ikke Teknisk Forvaltning finder ud af, at selvom man sælger, så kan det alligevel ikke lade sig gøre at bygge 3 huse.

Tja, frem og tilbage er lige langt, men resultatet: Nej til byggeri af 3 huse er da det rigtige resultat.

Tags: , , , , ,

En sti og en vej i Karrebæksminde har giver meget debat og forståeligt nok. Det er selvfølgelig Gl. Posthusvej jeg tænker på og sagen om byggeri på den grund mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej som Næstved Havn har solgt til en privat investor for at bygge huse.

Byggegrunden har plads til to huse når man tager hensyn til bebyggelsesprocenten som man skal. Hvis der skal bygges 3 huse, som grundejeren gerne vil, så skal man have mindst 28 m2 mere for at få lov. De 28 m2 kan grundejeren så få ved enten at få en dispensation fra bebyggelseprocenten – eller købe 28 m2 af havnens vej Gl. Posthusvej.

Det første har Ejendomsudvalget sagt klart nej til. Et enigt Ejendomsudvalg både SF, S, Venstre og Dansk Folkeparti mener ikke der er plads til 3 huse på grunden – der er retteligt kun plads til to.

Så prøver grundejeren at få lov at købe jord af Næstved Havn  og det er åbenbart lykkedes. Ikke bare 28 m2, men sandelig hele Gl. Posthusvej. Man må sige at Havnebestyrelsen har taget munden fuld. Hvilke overvejelser der er sket i Havnebestyrelsen henhører under bestyrelsens lukkede møde. Men, det virker ulogisk at man for det første giver lov til det som er en reel overbebyggelse af grunden – og tilmed vil sælge Gl. Posthusvej til een enkelt investor, hen over hovedet på de mange andre beboere på Gl. Posthusvej.

Hvad så nu? Ja, der er i hvert fald to måder man kan løse den sag på.

Enten kræve vejadgang til de ny huse fra Gl. Brovej, så byggeriet ikke generer beboerne på Gl. Posthusvej.  Eller (og) lade de øvrige beboere på Gl. Posthusvej også være med at byde på vejen.

Det er populært at bo i Karrebæksminde og jeg forstår udmærket at man gerne vil bygge på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej. Men, det må ske på en ordentlig måde. Ikke ved overbebyggelse eller ved smarte løsninger som generer en lang række beboere i området.

Tags: , , , , , ,