glumsø skole

You are currently browsing articles tagged glumsø skole.

Det var mangel på respekt for skolebestyrelserne og det politiske arbejde, at et byrådsflertal af S og SF i dag afviste at behandle sagen om Fladsåskolen og Susålandets skole.

Sagens kerne er, at ledelsen på de to skoler fra august 2010 vil sammenlægge klasser. Det betyder at de kommende 1. klasser flyttes fra Skelby til Glumsø (i Susålandets skoles distrikt), og de kommende 2. klasser på Hammer flyttes til Mogenstrup skole (i Fladsåskolens distrikt).

Begge dele er stik imod skolebestyrelserne på de to skoler, som ønsker at der skal være klassetrin på alle skoleafdelinger. Og, hvad vigtigere er: Det betyder at helt små skolebørn nu skal køre 6-7 km. hver dag for at komme i skole. Efter kun et eller to års skolegang skal flytte ikke bare klasse men skole. Det er bare ikke godt nok.

Venstre, konservative og radikale ønsker at man giver Fladsåskolen og Susålandets skole budget til at lave de to ekstra klasser – så børnene kan få lov at blive på den skole de er startet på.

Men, det mente S og SF at det er. Man ville ikke engang behandle sagen i byrådet med en lidt tåget henvisning om at “man  ikke kan behandle den samme sag to gange.” Selvom der efter min mening er nyt i sagen. Man kan måske forsigtigt under sig over at også S-medlemmer valgt i de to lokalområder stemte imod sagens behandling.

Den behandling er under al kritik og man får klart det indtryk af Socialdemokraterne har berøringsangst overfor borgernes problemer og berettigede bekymring – og i virkeligheden har det fint med at nogle af de små skoler langsomt udsultes.

Hertil må Venstre sige nej. Forældrene har krav på en ordentlig  behandling af deres klager – og først og fremmest så har vores skolebørn krav på en ordentlig behandling. Det fik de ikke på byrådsmødet i aften.

Tags: , , , , , , , , , ,

Hvor skal mit barn gå i skole til næste år? Det spørgsmål er aktuelt for forældre til børn på Susålandets skole og Fladsåskolen.

I Fladså skal man nemlig spare en 2 klasse væk fra august 2010, og det betyder at der skal flyttes børn mellem Hammer og Mogenstrup skoler. På Susålandets skole skal de 3 børnehaveklasser, der er i dag, fra august gøres til 2 første klasser og der skal flyttes børn mellem Skelby og Glumsø skoler.

Det er (igen) en negativ konsekvens af den beslutning som S og SF tog for et par år siden i Næstved Byåråd om at sammenlægge skoler. Man vidste jo godt dengang, men ville ikke erkende det, at det betyder børn skal flyttes mellem skoleafdelingerne. Men, det var dog nok de færreste som forventede, at det næste skulle ske hvert eneste år!

Som f.eks. børnehaveklassebørnene som efter kun eet års skolegang skal have nye klassekammerater på en helt anden skoleafdeling. Det er ikke en rimelig politik.

Det er konsekvensen dels af skolesammenlægningerne, dels af S-SF og Michael Rex beslutning d. 22. marts 2010 om, at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for max. 24 elever som Venstre, Konservative, Radkale og Dansk Folkeparti ønsker. De flere elever i klasserne gør simpelthen, at man kan slå flere klasser sammen til færre. Uproblematisk måske på en stor byskole, hvor det ikke betyder man pludseligt får 6-7km. ekstra til skole, men meget problematisk når skoleafdelingerne ligger fysisk langt fra hinanden.

Det dur ikke. Byrådet må sikre de penge som er nødvendige, for at klasserne kan opretholdes. Alt andet er simpelthen for dårlig service overfor forældre og elever – og giver bestemt ikke Næstved kommune pluspoint i kampen om børnefamilierne.

Derfor har Venstre, Konservative og Radikale krævet saget i byrådet. Byrådet må forholde sig til de faktiske problemer – og løse dem. Ikke bare skubbe ansvaret videre til skolebestyrelser og skoleledere.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,