Glumsø

You are currently browsing articles tagged Glumsø.

Fokus på kerneområderne og se fremad. Det er Venstres indgang til det Venstres budgetforslag 2012.

Derfor vil vi afskaffe en uges lukkedage i daginstitutioner, fjerne ventelisten til HGs fritidsklub, satse på flere lærere og IT i skolerne, bygge to nye idrætshaller (HG 2 og Næstved Hallerne 3), bruge flere penge på forebyggelse blandt udsatte børn og unge m.v.

Vi skal i gang med at bygge skole på Digtervejen (fagfløjen) og renovere skolen i Glumsø.

Næstved kommune ligger under landsgennemsnittet på en lang række områder og det er ikke godt. Slet ikke, hvis vi skal tiltrække unge familier – og give dem der allerede er flyttet til Næstved noget at blive her for. De vil have service på kerneområderne. Det er særlig dagpasning og skole. Det skal kommunen kunne levere, konkurrencedygtigt overfor hovestaden.

Den automatiske tilflytning fra hovedstaden var stor for få år siden. Dengang kunne man få et parcelhus med have i Næstved for det samme som en lejlighed kostede i Indre by. Sådan er det ikke mere og derfor skal vi “oppe os.” Hvis ikke vi satser på bedre service, så bliver Næstved simpelthen en del af udkantsdanmark, hvor indtægter og service ligger under landsgennemsnittet, men arbejdsløshed og dagpengeudgifter ligger over. Det er en nedadgående spiral.

Derfor må vi satse. På IT i skolerne, på talentudvikling i skolerne, på et bred idræts- og fritidsliv, som netop børnefamilierne efterspørger.

Men, vi skal også give en bedre service til sårbare børn og unge. Derfor vil vi bruge flere penge på f.eks. hjemme-hos der kan få en familie til at fungere og til at undersøge net-værks og familieanbringelser, i stedet for dyre døgninstitutioner.

Vi skal også satse på erhvervslivet. De skal have en særlig service. De virksomheder som skal skabe jobs i Næstved er her jo stort set allerede, de skal bare have bedre mulighed for at vokse. Det betyder også en hurtig kommunal service.

Derfor skal vi have en særlig ErhvervsService, som har åbent mellem 8 – 18 alle ugens arbejdsdage, hvor alle med CVR-nummer kan få hurtig og direkte service i kommunen. Ikke noget med at blive sendt fra det ene kontor efter det andet, blot for at konstatere dem man skal tale med er på ferie, afspadsering, til frokost, kursus eller bare ikke lige er der. Nej, virksomhederne skal have effektive service.

Hvor vil vi finde pengene? Ja, bl.a. ved at være mere effektiv på arbejdsmarked og i administrationen. Det står altsammen i Venstres forslag som -naturligvis – er fuldt finansieret.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Vi kan glæde os sammen, Kristoffer Petersen (S) og jeg over, at udgifterne til kommunal administration falder. Det skal de også!

Men, at give det ny rådhus i Rådmandshaven æren, er ikke korrekt. Det er fordi kassen er tom man nu sparer i administrationen.

Fakta er imidlertid at tilbygningen endte med at koste 82 mio. kr.  Kommunen tjente 46 mio. ved at sælge de gamle bygninger i Glumsø, Mogenstrup og Næstved. Altså mangler regnestykket 36 mio kr.Hvis de penge skal hentes ind ved at man sparer 1,3 mio. kr. årligt, ja så tager det altså 27 års besparelser bare at betale merudgiften. Det er ikke imponerende.

Den store rådhustilbygning var derfor ikke “rettidig omhu” som Kristoffer Petersen skriver, men derimod udslag af at politikerne ligger under for et dogme, hvor man tror at “centralt er altid bedst.” Ligesom byrådsflertallet tror om skolerne og Regionen tror om sygehusene.

Jeg tillader mig at være uenig.

Tags: , , , , , , , , ,

Ingen elev skal flyttes til en anden skoleafdeling, end den forældrene ønsker. Det blev beslutningen i byrådet  – efter 2 timers drøftelse – mandag d. 23. marts.

Rent teknisk blev formuleringen at “byrådet lægger til grund” at ingen elever skal flyttes mellem afdelinger imod forældrenes ønske. Det betyder i virkeligheden det samme, nemlig at byrådet nu har lagt en forudsætning for skolebestyrelsernes arbejde: Ingen elever skal tvangsflyttes.

Nu er alle problemer ved skolesammenlægningerne næppe løst. Sammenlægningerne er stadig en dårlig beslutning; men den er taget af det socialdemokratiske flertal af byrådet og det må man leve med. Men, skolebestyrelserne skal have tak for deres saglige indspark i debatten. Stille og roligt har skolebestyrelserne fået flyttet byrådet. Det er dygtigt gjort.

For Venstre er det vigtigt at der stadig er skole på alle skoleafdelinger – og at eleverne ikke skal tvangsflyttes mellem skoleafdelinger.

Tags: , , , ,


Det nærmer sig mærkelig form for vildledning når min gode byrådskollega Torben Nielsen (SF) i Sjællandske antyder at Venstre har stemt for skolesammenlægninger. Tværtimod!

Venstres sagde tidligt nej til sammenlægning af skoledistrikter, netop fordi det medfører at elever skal flytte klasse. Præcis det, vi ser effekten af nu og naturligvis er forældre f.eks. i Glumså oprørte over, pludselig at få at vide ens barn skal gå i en skole 7,5 km. væk.

Oveni kommer så kommunens dårlige økonomi, som kræver besparelser. Det er et dårligt mix som skoleområdet ikke kan klare alene.
Forudsætningerne for budget 2009 og for sammenlægningerne var ganske enkelt forkerte, og det må hele byrådet tage alvorligt.

Fakta:
Sagen blev afgjort på byrådsmødet d. 11. august 2008. For sammenlægning stemte S, K og DF.
Imod stemte Venstre, SF, Radikale og Lene Koustrup. Lisbet Skov udlod at stemme. Det er fakta og det kan Torben såvel som andre interesserede se på www.naestved.dk under “byråd og politik”.

Tags: , , ,