Helle Thorning

You are currently browsing articles tagged Helle Thorning.

På en måde vil jeg sige: Hvad klynker I for? Jeg – og mange andre selvstændige – har da ofte arbejdet på helligdage, så hvad er problemet.

Og, hvor mange folk holder så i øvrigt helligdagen hellig? Mange køber ind, mange arbejder alligevel og en hel del slapper af. Det med at holde helligdagen hellig, er det vist de færreste som gør.

Men, så på den anden side: Hvorfor falder Regeringen netop over Store Bededag og åbenbart endnu en anden helligdag?

Hvorfor ikke bare starte med at tage 1. maj? Det er alligevel kun en del af den arbejdende befolkning som holder fri 1. maj, så det må da være nemmere at inddrage 1. maj som fuld arbejdsdag for alle.

Det er ikke så meget det, at en dag skal inddrages, men den foragt for danskerne og den arrogance som RAF-regeringen udviser ved at pege på traditionelle helligdage, hvorimod 1. majs drukture skal være fredet. Det er faktisk mangel på respekt for arbejdende folk.

Regeringen kunne passende beslutte at “arbejdernes internationale kampdag” altid skulle være en første søndag i maj måned – så generer det ikke en arbejdsdag, Helle Thorning kan holde sin tale og der kan drikkes i fælledparken – og samtidig øges arbejdsudbuddet.

Det er vejen frem, og så kan vi tale om afskaffelse af en helligdag bagefter.

Tags: , , , ,

Så er den her: Kontoen for dem der synes, de betaler for lidt i skat.

Gennem de seneste måneder har mange – ikke mindst politikere fra S og SF – raset mod de skattelettelser som regeringen har gennemført.  Samtidig viser (nogle) meningsmålinger at danskerne da gerne vil betale mere i skat, som S/SF også påstår.

Nu kan vi se, om det er rigtigt.

Skatteministeren er åbnet en bankkonto, hvor de der synes de betaler for lidt i skat, kan sætte penge ind. Med andre ord: Frivillige bidrag til velfærdssamfundet. Helle Thorning og Villy Søvndal burde være blandt de første. Nu får vi se om det bare er ordgas for masserne, eller om Helle og Villy virkeligt mener, de man betaler for lidt i skat. Så kan de jo rette op på den “fejl” ved selv at sætte penge ind.

Kontoen kan findes på skatteministeriets hjemmeside: skm.dk.

Jeg gætter på at bidragene bliver beherskede. For, når folk svarer ja til at betale mere i skat, mener man i virkeligheden nok at nogle andre bør betale mere i skat – ikke en selv.

Tags: , , , ,

Socialdemokraterne raser, i flg. Berlingske Tidende, over at flere og flere ældre vælger privat hjemmehjælp frem for den kommunale service.

Det er i grunden en lidt pudsig politik, ikke mindst lige nu hvor snart sagt hele S-toppen med Helle Thorning, Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen viser sig selv at fravælge den offentlige service og vælge privat. Nemlig når det gælder privatskoler.

Alle 3 top-socialdemokrater har valgt privatskole til deres børn frem for folkeskolen.

Hvorfor er det så, at de ældre ikke må have frit valg? Frit valg gælder vel ikke kun for samfundets elite med MF´ere og toppolitikere i spidsen…..

Socialdemokraterne har det svært med det frie valg. På den ene side mene de at kollektivt er bedst: Plejehjem, folkeskoler, DSB og busser.

På den anden side vil de gerne selv vælge frit: Private skoler, privatbil (ja, helst ministerbil) og lur mig om ikke der er en enkelt eller to socialdemokrater der også har både au pair og privat rengøring.

I virkeligheden er det ikke så svært: Lad alle vælge selv. Frit og uden dogmatisk tænkning om “hvad folk har bedst af.” Det fungerer bedst i længden og skaber samtidig en sund konkurrence mellem de forskellige tilbud.

Tags: , , , , , , , ,

Så kom skatteudspillet for S/SF. Det både taler til janteloven og lefler for vælgerne. Hovedbudskabet er: Passivitet belønnes! Folke med 1 million i indkomst skal straffes med en særskat på 6%. Altså ingen grund til at stræbe efter en høj indkomst – aktivitet straffes.

Bilisterne straffes. De som dagligt bruger bilen som arbejdsredskab eller til pendling straffes med kørselsafgift på 35 øre pr. km. En aktiv indsats kommer til at koste ekstra – og lur mig om ikke afgiften nok stiger betydeligt over årene.

Er S/SF virkelig uden på at jage alle initiativrige personer ud af landet – og lægge en forsvarlig dæmper på alle andre?

Tags: , , , ,

Helle Thorning og partiformand Villy Søvndal har foreslået en millionærskat. Hvem skal skatten ramme:  Ja det er folk som tjener over en million om året. 

Sådan nogle skal også bidrage til velfærdssamfundet lyder lokketonerne fra Thorning (som om de ikke gjorde det i forvejen).

Man skulle næsten tro, at S politisk er låst fast et sted i 30´erne. I en klassekamp mellem de mange sultne arbejdere og de få rige (millionærerne) som ikke bidrager til samfundet. Men, sådan er det ikke. Høje lønninger betaler høje skatter i Danmark. Derfor er der også mange veluddannede som flytter fra landet.

Det er som om Thorning ikke indser, at dette er ikke en “dem/os” kamp hvor den stakkelse arbejderklasse med de fattige børn kæmer mod den rige  overklasse. Sådan er samfundet ikke mere. Ikke mindst takket være Socialdemokratiet. Hvorfor lever S så videre i den gamle forestilling?

I dag er verden global. Truslen mod velfærden kommer ikke fra de rige betaler for lidt, men fra at de rige og højlønnede flytter fra Danmark og bruger deres penge og viden til gavn for andre samfund end Helles, hvor man er mere optaget af at fordele, end forøge velfærden. 

Truslen i dag kommer fra forstenet tankegods. I stedet for misundelsesagtigt at bekæmpe høje lønninger, skal vi forsøge at få flere dygtige højtlønnede til landet – og holde på de gode hjerner. Det er en win-win situation, hvor samfundet udvikles og får mere at betale skat af.

Thorning forsøger at tale til nyfigenheden og  misundelsen, medens hun økonomisk jager dygtige ud af landet. Det er åh så gammeldags og det er taberpolitik  en global verden.

Tags: , , , ,

Det er så i dag at de fordømte her på jorden denne sultens slavehær rejser sig fra det veldækkede morgenbord og drager rundt i gaderne med røde faner fra det socialistiske museum og synger om hvordan det lysner i øst. Om det er Kina brølende kapitalisme der tænkes på skal være usagt.

Herfra skal lyde en god 1. maj og god arbejdslyst til alle de (vi) som passer vores arbejde i stedet for at spilde tiden med at lytte til Helle Thorning og Villy Søvndal, der trods de bekræfter hinanden om at de gerne vil i regering (med hinanden) for hver dag der går kommer længere og længere bagud Lars Løkkes ministerbil.

Tags: ,

“Bodegapolitik” har Asger Aamund kaldt Helle Thorning Schmidts forslag om at bankdirektører højest må få 2,5 millioner årsløn. Selvom det kan lyde af mange penge, så er det jo jantelovspolitik Thorning er ude med. Og med rette, for der er lidt jantelovs øv-bøv over forslaget.

Gad vide, om hun også vil sætte loft over fagforeningslønninger? En passende grænse kunne jo være det beløb som de almindelige fagforeningsmedlemmer får i løn. Hvorfor skal forkvinden for Dansk Sygeplejeråd  tjene mere end en almindelig sygeplejerskeløn?

Og, nu vi er ved det: Hvorfor skal fodboldspillere kunne få millioner i løn? Eller kunstnere? og skuespillere?

Jo, der er emner nok at tage sig af for Helle Thorning, når hun vil regulere danskernes lønninger.

Tags: , ,

Helle Thorning Schmidt vil have politisk udpegede  personer ind i bankernes bestyrelser.

Det havde man også før 2001, men det forhindrede da hverken Kronebanken, Varde Bank eller 6. juli Banken i at gå konkurs.

Helle Thornings forslag kan derfor kun være for at sikre partifæller nogle fede gnaveben i bankbestyrelserne og den ekstra udgift har danske bankkunder da slet ikke brug for.

Tags: , , ,