HG

You are currently browsing articles tagged HG.

Fokus på kerneområderne og se fremad. Det er Venstres indgang til det Venstres budgetforslag 2012.

Derfor vil vi afskaffe en uges lukkedage i daginstitutioner, fjerne ventelisten til HGs fritidsklub, satse på flere lærere og IT i skolerne, bygge to nye idrætshaller (HG 2 og Næstved Hallerne 3), bruge flere penge på forebyggelse blandt udsatte børn og unge m.v.

Vi skal i gang med at bygge skole på Digtervejen (fagfløjen) og renovere skolen i Glumsø.

Næstved kommune ligger under landsgennemsnittet på en lang række områder og det er ikke godt. Slet ikke, hvis vi skal tiltrække unge familier – og give dem der allerede er flyttet til Næstved noget at blive her for. De vil have service på kerneområderne. Det er særlig dagpasning og skole. Det skal kommunen kunne levere, konkurrencedygtigt overfor hovestaden.

Den automatiske tilflytning fra hovedstaden var stor for få år siden. Dengang kunne man få et parcelhus med have i Næstved for det samme som en lejlighed kostede i Indre by. Sådan er det ikke mere og derfor skal vi “oppe os.” Hvis ikke vi satser på bedre service, så bliver Næstved simpelthen en del af udkantsdanmark, hvor indtægter og service ligger under landsgennemsnittet, men arbejdsløshed og dagpengeudgifter ligger over. Det er en nedadgående spiral.

Derfor må vi satse. På IT i skolerne, på talentudvikling i skolerne, på et bred idræts- og fritidsliv, som netop børnefamilierne efterspørger.

Men, vi skal også give en bedre service til sårbare børn og unge. Derfor vil vi bruge flere penge på f.eks. hjemme-hos der kan få en familie til at fungere og til at undersøge net-værks og familieanbringelser, i stedet for dyre døgninstitutioner.

Vi skal også satse på erhvervslivet. De skal have en særlig service. De virksomheder som skal skabe jobs i Næstved er her jo stort set allerede, de skal bare have bedre mulighed for at vokse. Det betyder også en hurtig kommunal service.

Derfor skal vi have en særlig ErhvervsService, som har åbent mellem 8 – 18 alle ugens arbejdsdage, hvor alle med CVR-nummer kan få hurtig og direkte service i kommunen. Ikke noget med at blive sendt fra det ene kontor efter det andet, blot for at konstatere dem man skal tale med er på ferie, afspadsering, til frokost, kursus eller bare ikke lige er der. Nej, virksomhederne skal have effektive service.

Hvor vil vi finde pengene? Ja, bl.a. ved at være mere effektiv på arbejdsmarked og i administrationen. Det står altsammen i Venstres forslag som -naturligvis – er fuldt finansieret.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Her er et synspunkt som jeg har skrevet sammen med min byrådskollega Flemming Jay. Vi skal have sat byggeriet af HGs hal 2 og Næstved Hallernes hal 3 i gang, så de kan åbne i 2013! Glem alt om Arena i Næstved, men lad os udbygge de gode haller vi har til glæde for idræt, events og bl.a. basket, hvor Team Fog jo er i toppen af ligaen.

To store halprojekter er på vej i Næstved og det bør Næstved byråd støtte aktivt.

Det ene er HGs imponerende forslag om en hal 2 og det andet er Næstved Hallernes længe nærede ønske om hal 3.

HG har brug for mere plads og moderne forhold – og en ekstra dimension tilføjes med ”Fodsporet”s startområde. Den gamle hal har mange hårde år på bagen og det kan ses. HG har desuden brug for langt flere haltimer og har derfor selv lavet et forslag til en ny hal – og kan selv skaffe en del af pengene.

Inde midt i Næstved ligger Næstved Hallerne. Hallerne bruges til idræt, men også langt mere end det. Hal 1 er Næstveds store koncerthal og det er hele områdets samlingspunkt til messer og store møder. Men, Næstved Hallerne er også stedet for elitesport, nemlig basket og pladsen er trang. En ny opvisnings-eventhal er nødvendig for at både sporten/eliteidrætten, messer og kommunens store kulturelle begivenheder kan få optimale rammer.

Når vi anbefaler at gå i gang med begge haller, er det ikke “kun” badminton og holdboldtræning som er i fokus. Hallerne er samlingssteder som trækker folk fra langt uden for kommunens grænser. De er flagskibe som trækker omsætning til som giver vækst og jobs, og uundværlige faciliteter i Mærk Næstved – visionen.

Tiderne er vanskelige, ikke mindst i den kommunale økonomi, det ved vi godt. Men, vi må have projekterne ind i kommunens langtidsbudget så man kan få en startdato, så planlægningen kan gå i gang.

Tags: , , , , , , , ,

Færre timer, lukning af fritidsklubber og lukning af skoler. Det er budskabet i den rapport om skolevæsnet som byrådet har bestilt hos Økonomidirektøren.
 
I forvejen drives skolerne i Næstved kommune billigt. En elev koster ca. 61.576 kr. og det er mindre end de kommuner Næstved normalt sammenligner sig med og under landsgennemsnittet. Men, der er behov for mere råderum i skolen. Hvordan skaffes det? Hvis byrådet ikke vil bevilge flere penge?
 
Embedsmændenes medicin er klar:
 
1. Færre undervisningstimer. Næstved skal under det vejledende timetal.
 
2. Der skal være fritidstilbud (SFO II) ved alle skoler. Det betyder til gengæld at fritidsklubber skal nedlægges. Hvilke siger rapporten ikke, men det er måske HGs fritidsklub, Skallegården og andre. Til gengæld bør man udvide der, hvor der er lang venteliste til klubben.
 
3. Der skal lukkes skoler. 3-sporede skoler er mest økonomisk effektive, til nød 2-sporede, og skal man høste 14 – 21 mio. kr.s besparelser i årlige, så skal der være færre skoler. Hvilke siger rapporten dog ikke og udgifen til at bygge ved andre skoler er heller ikke opgjort.
Hele rapporten kan ses på  Børneudvalgets dagsorden for mandag d. 22.3. som underbilag.
 
VI er nu 3 måneder inde i 2010 og 5 måneder efter byrådsvalget, hvor de (fleste) politiske partier garanterede mod skolelukninger og alle ville tilføre skolerne flere penge..
 
Nu kommer de ubehagelige ting på bordet. Det er derfor nu, man skal huske på se valgløfter.
 
Vi skal rationalisere i skolevæsenet, ja og f.eks. gøre administationen mere effektiv. Men, vi skal ikke ødelægge velfungerende skoler, uanset størrelse, endsige skære i undervisningen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,