hjerneflugt

You are currently browsing articles tagged hjerneflugt.

Så kører gebyrmøllen igen. Fra og med den 1. april indfører Erhvervs- & Selskabsstyrelsen nye gebyrer.

Hidtil har det været gratis at registrere nye selskaber, at ændre vedtægter, at registrere nye direktører o.s.v. Det har været en god og erhvervsvenlig ordning, for det at gøre det hurtigt og billigt at lave et nyt selskab er erhvervsvenlighed. At gøre det dyrt og besværligt er til gengæld ikke specielt venligt overfor erhvervslivet.

Det er, hvad der sker nu. Både nyregistreringer og ganske almindeligt dagligdags ændringer kommer nu til at koste penge. Det gør det dyrere at drive virksomhed og det gør ting mere besværlige. Ikke særlig erhvervsvenligt.

Vi har i virkeligheden hurtige og gode systemer til registrering af virksomheder, moms o.s.v. i Danmark. Man kan hurtigt og nemt få et CVR-nummer og et selskab. Det tager kun nogle timer – og det er godt for de, som driver virksomhed. Det skal roses og også medarbejderne hos f.eks. Erhvervs- & Selskabsstyrelsen som venligt og hurtigt hjælper virksomhederne igennem systemet.

Men, at man politisk nu lægger gebyrer på gør det kun besværligere at sætte virksomheder i gang og i et land, hvor vi kæmper for at bevare velfærden og kæmper for at bevare de gode ideer og hjerner indenlands, så er det ikke flere hindringer vi har brug for. Tværtimod.

Tags: , , , , , ,

Det er nærmest grinagtigt, hvis ikke det var fordi det også nærmest var til at græde over.

De efterlønsfredende partier DF, S og SF mener i fællesskab, at unge der rejser til udlandet for at bruge deres danske uddannelse, skal straffes økonomisk, f.eks. ved at skulle betale SU tilbage.

Der er godt nok lidt variation blandt partierne. DF mener at der skal straffes indenfor en 5 års periode, medens S og SF vist nok mener at karens-perioden skal være 10 år.

Men, uanset periode: Lige latterligt er det. Vi lever i en globaliseret verden og skal ikke bygge en mur af citronhalvmåner op omkring de danske universiteter og handelshøjskoler. Vi skal være glade for,  hvis danske unge samler sig erfaringer fra udlandsophold og så i øvrigt arbejde for at de gider vende hjem igen.

Forudsætningen for at de vender hjem, er jo at det er attraktivt, f.eks. ved at skatten sættes ned på arbejdsindkomst, at vi har en skole og et sygehusvæsen der er i top (og vi ikke bare tror det er i top) etc.

Men, desværre så er de tre nævnte partier (og såmænd også lidt flere) jo mest optaget af at bevare efterlønnen, så Staten skal betale til raske og rørige 60 årige udenfor arbejdsmarkedet. Og det er problemet i en nøddeskal: Danske politikere vil hellere betale for passiv forsørgelse af en stor del af befolkningen – af angst for at miste stemmer – end løse landets problemer.

Hjerneflugt er jo bare et udtryk for at der er problemer, men i stedet for at løse problemerne, så vil man straffe de unge. Det er dybt tåbeligt.

I øvrigt: Hvordan skulle pengene kræves ind? Har Pia og Villy tænkt sig at sende Kongens Foged på rejse jorden rundt???

Tags: , , , , , , , , ,