Holme-olstrup skole

You are currently browsing articles tagged Holme-olstrup skole.

Er det sognerådspolitik og egeninteresser som afgør, hvilke skoler lokalpolitikerne lukker – og er det de skoler, hvor politikernes egne børn går, der ikke lukkes?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på der ligger andre overvejelser bag. Ikke nødvendigvis saglige, for jeg synes ikke det er sagligt at lukke veldrevne skoler med højt fagligt niveau.

På den anden side må man jo konstatere, at blandt politikerne i børneudvalget så har kun 3 af disse skolesøgende børn og de går på Skt. Jørgens skole, Ll. Næstved Skole og Holme-Olstrup skole (som blev reddet i sidste øjeblik for en to års periode).

Så, mistanken kan jo melde sig og det er lokalpolitik vi taler om. Men, snarere end helt egne interesser tror jeg at det er ideologi og gamle fordomme som har styret lukningerne.

Man har villet “af med” nogle af de små skoler for forvaltningen og politikere tror, at små skoler automatisk er dårligere end store. Og, nå ja, så tog man Lindebjerg med i samme omgang for trods alt også at have en stor skole med i lukningspaletten.

Det er usagligt. I disse år ser vi ofte til Finland som ligger i spidsen hvad angår resultater i skolen. Den gennemsnitlige finske skolestørrelse er, såvidt erindret, ca. 288 elever! Altså en forholdsvist lille skole.

Derfor: Skrot den gamle ideologi og tænk hele skolestrukturen om igen. Der er ikke brug for at lukke skoler.

Nå ja, for fuldstændighedens skyld: Af de sidste 4 politikere i børneudvalget har to ikke længere skolesøgende børn, en har ikke børn og hvad mig selv angår, så er mine børn ikke skolesøgende endnu, så der er i hvert fald ikke noget i klemme.

Tags: , , , , , , ,

Lukningen af 8 skoler er et svigt af dimensioner.

S og SF har svigtet helt klare valgløfter om ikke at lukke skoler.

Forældre og elever på f.eks. Rønnebæk, Margretheskolen og Lindebjerg svigtes dobbelt, fordi netop de skoler er effektive, fagligt i top og økonomisk veldrevne. Er der normalt at lukke veldrevne virksomheder? Nej vel. Det kan vist kun ske i politik.

Forældre og elever i Hammer, Skelby svigtes dobbelt fordi de får langt længere til skole og lokalsamfundets overlevelse er på spil.

Hyllinge skole, Grønbroskolen og Holme-Olstrup reddes – i første omgang – men skal granskes igen om 2 år. Flertallet cementerer altså usikkerheden om de tre skolers overlevelse. Det virker besynderligt!

Der er anden vej. Venstre har påvist at pengene kan spares, uden at lukke skoler, løsninger der kommer hele skolevæsnet til gode. Når navnlig S og R derfor holder fast må det derfor være af ideologiske grunde – og måske til en vist grad præget af sognerådspolitik. Alt i alt et trist forlig, der vil give uro flere år frem.

Tags: , , , , , , , , , , ,