Hyllinge

You are currently browsing articles tagged Hyllinge.

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

Som tiden skrider frem, kommer flere og flere uregelmæssigheder frem i skolelukningsplanen.

Nu viser det sig at den er imod kommuneplanen, fordi Hyllinge og Grønbroskolen skal lukkes – de to steder er nemlig udviklingscentre og støttepunkter i kommuneplanen, hvor man forudsætter at der er en skole.

Men, socialdemokraterne vælger vel bare at lave kommuneplanen om så den passer til de lukkede skoler…. i stedet for at lukke skoler og overholde kommuneplanen.

Tags: , , , ,

Der skal spares i kommunen. Det er en kendt sag. Blandt de mange spareforslag er nu kommet et helt nyt forslag: Sælg Marvede gamle skole.

I 1994 lukkedes skolen som folkeskole og dengang lovede politikerne i Næstved kommune at skolebygningerne stadig skulle være områdets og lokalsamfundets kulturelle samlingspunkt. Derfor fik man en slags selvstyre og råderet over skolebygningerne.

Lokalerne er siden brugt både til Menstrup/Hyllinge idrætsforening, til fast mødested for de blå baretter og til en lang række lokale møder, forsamlinger og kulturelle arrangementer. Et par fødselsdagsmiddage er det vist også blevet til, selvom kommunen har set lidt skævt til den slags: Man skal jo ikke konkurrere med private forsamlingshuse.

Men, nu fattes kommunen penge. Man fristes til at sige: De er jo brugt på rådhusbyggeri og en lang række andre projekter.

Derfor falder direktørernes søgelys på Marvede gl. skole og der kan, i flg. forvaltningen, spares 550.000 kr. årligt ved at lukke for arrangementer og i stedet sælge skolen.

Så, de skal kridte skoene i Marvede/Menstrup/Hyllinge, hvis det lokale samlingspunkt skal fastholdes.

Jeg mener politikerne skal finde pengene et andet sted. Vil vi noget med et aktivt landområde, hvor der ikke bare affolkes men er liv og aktivitet, så skal der også være steder at gøre det. Lokale kulturelle fyrtårne, om man vil.

Derfor bør Marvede gl. skole bestå. Måske ikke nødvendigvis som kommunal ejet, hvis lokale vil overtage bygningerne, men kommunen kan ikke bare trække “stikket ud” og lade som alt er glemt. Man gav dengang skolen blev lukket nogle løfter; dem kan vi ikke løbe fra.

Og, med sagen om Rislev forsamlingshus i klar erindring, ved politikerne i hvert fald at bare at sælge bygningen til højestbydende ikke altid er den bedste løsning.

Tags: , , , , , ,