jernbanegade

You are currently browsing articles tagged jernbanegade.

Forvirringen hersker efterhånden totalt om kørsel i Jernbanegade, nærmere betragtet ved Sct. Mortens Kirke. Må man køre mellem 9 – 11, eller 6- 16, eller 16 – 19 – eller må man slet ikke køre. I bil, forstås, for det er kun biler og varevogne man taler om der skal begrænses i deres adgang til at køre.

I forvejen er kørsel begrænset, i det der er ensrettet fra Jernbanegade mod Riddergade. Fra Riddergade mod centr.um er der kørsel forbudt. Nu var forslaget fra, vel mest SF og de Radikale, at forbyde gennemkørsel i de fleste af døgnets timer.

Ideen stammer fra dengang men mente at Jernbanegade skulle renoveres til en “cykel-rambla” med forbud mod biltrafik i det hele taget. Det ville have været en ulykke for de handlende i bymidten, trafikanter til banen og i det hele taget, de som bruger byen.

Nu endte (eller ender, må man hellere sige, for ombygningen bliver jo 4-5 måneder forsinket), med at der er kørsel i begge retninger. Ganske som vi har haft det hidtil. Bilerne må stadig godt komme i Jernbanegade.

Ved kirketorvet imidlertid ville man også lukke trafikken og nu har vi prøvet det i nogle uger, medens der blev bygget om. Man skal vist være meget forhærdet anti-billist for at mene, det har været en succes. Flere butikker har klaget over nedgang i omsætningen og såvidt jeg forstår, at mener de cafeer, som man ville tilgodese heller ikke det er nogen god idé at lukke permanent. Måske fordi nogle café-gæster jo nok også kommer i bil – og fordi (hånden på hjertet) endel af formålet med at gå på café er at blive set og ingen biler = ingen til at se!

Politisk er det gået i hårdknude fordi SF og Radikale  har låst sig fast på en militant anti-billisme. Kun cyklister mener de to partier må komme i byen. Socialdemokraterne har nok set se, at det er fornuftigt at bløde lidt op i de hårde synspunkter. Butikker skaber nemlig liv og jobs. Beboere skal jo også ind og ud af byen – og i det hele taget er det vel vigtigt at byen er ti at komme rundt i – for alle trafikanter. Ikke alle kan gå eller køre på cykel og jager vi bilerne ud, så jager vi også en del af kunderne ud til Storcenteret. Det er vist læren af denne Jul i Næstved

Tags: , ,

Det er lidt svært at se, hvad det egentligt er man vil med Jernbanegade i Næstved, med det forslag som Teknisk forvaltning har fremlagt. Der er i hvert fald en del problemer i forslaget, set fra min side.

1. Der skal laves vandrender på fortorvet. Til hvad? Hvis det er overfladevandet man tænker på der skal ledes væk, så bliver der ikke meget vand i vandrenderne som derimod kommer til at slynge sig tomme på fortrovet til ulempe for fodgængerne. Næstved er ikke Nordens Venedi – vi skal ikke have vandrender i gaderne.

2. Busholdepladserne er halvt på kørebanen og halvt på fortorvet. Det kan kun blive til risiko for f.eks. legende børn som uforvarende kommer til at lege på busholdepladsen. Buspladser skal være klart markeret.

3. Hvorfor skal Sct. Mortens Kirkeplads lukkes kl. 10 om formiddagen? Hvilke cafégæster er det man mener vil sidde og nyde café latte om vinteren? Nej, lad pladsen være åben for trafik i butikkernes åbningstid. Så kan man lukke om aftenen for den gennemkørende trafik.

Og, hvad er det i grunden vi vil med bymidten? Skal det være handel, skal det være byliv eller skal det være andet? Vi mangler en undersøgelse af, hvad borgerne bruger byen til. Bruger de den som gennemkørsel, til at handle, til oplevelser eller kører man bare rundt om blokken fredag aften?

Pengene er små for tiden og derfor skal de bruges med ekstra omhu. Man skal ikke bare lave om med hovedet under armen, men det skal være gennemtænkt og på et ordentligt grundlag.

Tags: , , , , ,

S, SF og Radikale bryster sig meget af, at have afsat flere penge til cykelstier i Næstved kommunes budget 2011, nemlig 1 million kr.

Tja, med det beløb kan man få ca. 350 meter cykelsti og med det tempo så vil der være sikker cykelsti til samtlige de lukningstruede skoler om 50 – 60 år! Det er sandelig “flot.”

Samtidig beder Næstved kommunes tekniske forvaltning om 40 mio. kr. til cykelstier i det centrale Næstved, nemlig Jernbanegade.

Men, det hjælper jo ikke de børn og forældre som har brug for sikker skolevej….

Tags: , , , , , ,