Karrebæk skole

You are currently browsing articles tagged Karrebæk skole.

Skoler er ikke pizzaer mener det radikale byrådsmedlem Henning Jørgensen d. 7/11 og det er jo helt rigtigt, men Henning har alligevel fået pizzaen galt i halsen når det gælder offentliggjorte karakterlister.

Jeg har kaldt det taberagtigt at R-S-SF regeringen forbyder karakterlister for skolerne, fordi offentliggjorte karakterlister gør det nemt for forældrene at sammenligne skolernes resultater.

Som skolelærer ved Henning Jørgensen sikkert at i lokalsamfundet, ved ”man” jo udmærket, hvor de gode skoler er – og hvor de dårlige er. At f.eks. Ll. Næstved Skole – helt korrekt –  har et godt rygte og andre skoler, ingen nævnt/ingen glemt, slæber rundt på et dårligt ry.

En offentliggjort karakterliste giver gennemskuelighed og afslører myter eller fakta. F.eks. at Karrebæk og Ll. Næstved gør det lige så godt som de gode private skoler, medens nogle private gør det dårligere end folkeskolen.

Henning Jørgensen mener ikke forældrene vil flytte børn, efter en rangliste; men jo: Virkeligheden er, at der bliver shoppet skole. Nogle skoler vælges til og andre vælges fra. Ikke fra år til år, men f.eks. ved skolestarten og ja, forældre vil gerne have at deres børn får den bedste undervisning. Ligesom nogle tilvælger små skoler frem for store.

Nu er det, flg. R-S-SF regeringen hemmeligt, hvem der gør det godt.

Helt modsat andre områder Staten blander sig i.

Når vi køber en pizza, rangordner Staten nemlig gerne med glade eller sure smileyer. Staten rangordner også byggesagkyndige i gode og dårlige – de dårlige udstilles endda på offentlige hjemmesider. Staten rangordner caféer, restauranter, universiteter, banker, aktier og obligationer o.s.v.

Hvorfor må forældrene ikke vide, hvor god deres børns skole er sammenlignet med andre? Er det 70´ernes ”det ikke alle kan lære, må ingen lære” doktrin som dukker frem igen i den ny regering?

I så fald er det kedeligt, for folkeskolen har ikke noget at skjule. Tværtom, mange steder får eleverne en fremragende undervisning. Lad os dog være åbne om det – og karaktererne.

Se i øvrigt karakterlisten for Næstved her.

Tags: , , , , , , , , ,

Første forhindring er nu overstået i det kommunale system. Mandag vedtog et flertal af Ejendomsudvalget nemlig at sige ja til at det tidligere kursuscenter på feriecenteret på Lungshave kan bruges til en friskole. Det var Troels Larsen, Niels Keldberg og undertegnede som vedtog at sige ja, hvorimod de to socialdemokratiske medlemmer af udvalget fulgte forvaltningens indstilling og sagde nej.

Sagen skal nu i byrådet for udvalgsformand Birgit Lund Terp vil ikke acceptere afgørelsen, men kræver at byrådet skal stemme om sagen og det må byrådet jo så gøre.

Jeg mener ikke vi skal lægge hindringer i vejen for friskolen. Feriecenteret har hidtil været brug til kursus- og undervisning – nu bliver det bare nogle lidt yngre “kursister” som kommer i stedet for voksne. At lægge skole der vil endda være fint i forhold til aktivitet og liv på Lungshave også i vintermånederne og når der er meget pres på trafikken langs Enø Kystvej som er en flaskehals, ja så holder skolen jo lukket, nemlig medio juni til medio august.

Alt i alt en fornuftig anvendelse af kursusbygningerne.

Tilbage står: Hvorfor man politisk så skal sige nej? Jeg tror at nogle i byrådet er bange for at hele skolepolitikken falder fra hinanden, hvis der gives ja til nye privatskoler. Men, ærlig talt: Det kunne man jo have sagt sig selv: Når der lukkes skoler og laves markant om, så vil nogle forældre naturligvis overveje om ikke de skulle lave en privatskole i stedet for. I Karrebæk er situationen den at man samtidig blandt forældrene givetvis er noget forbitrede over at overbygningen flytter og at skolebygningerne i al almindelighed er i så ringe stand som de er.

På den positive side står, at en gruppe forældre engagerer sig i deres børns skole og undervisning og at de engagerer sig aktivt i lokalsamfundet. Netop det som kommunen jo i så mange sammenhænge gerne vil have.

Derfor er min holdning klar: Vil forældre lave privatskole skal vi ikke sige nej eller lægge kunstige hindringer i vejen. Forældrene skal naturligvis have lov at gøre forsøget. Derfor også ja til friskolen på Enø i går og forhåbentligt snart ja til at forældrene ved Margretheskolen kan lave en ny friskole der.

Tags: , , , , , , ,