Karrebæksminde

You are currently browsing articles tagged Karrebæksminde.

Et talstærkt publikum er mødt op til borgermøde. Men der er på stemningen at tolke ikke den store tilslutning til supermarkedet. Arealet hvor havnen vil have supermarked er i planlægningen udlagt til grønt område, både i kommuneplanen nu og i den store dialogplan som vi lavede med borgerne tilbage i 2005. Og lad det blive ved det.

Tags: , ,

Nu kan Næstved Lokal Radio også høres på nettet, på samme tidspunkt som udsendelserne sendes i æteren kan man logge på naestved.name og høre udsendelsen.

F.eks. den politiske udsendelse i dag med Kristoffer Petersen, hvor vi drøfter Næstved kommunes budget, Næstved Havn og stenene på stejlepladsen, supermarked på Langelinie i Karrebæksminde – Næstved Varmeværk og naturligvis valget der gik

Udsendelsen sendes lørdag 15 -16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11, torsdag 16 – 17 på FM 104,5 MHz og altså på nettet på naestved.name

Udsenselsen ligger også som podcast her på bloggen under siden “radioudsensendelser.”

Tags: , , , , , , , , , ,

For nogle dage siden offentliggjorde Næstved Havn, at man gerne vil sælge en grund i Karrebæksminde til supermarked og tankstation. Grunden ligger ved Langelinie og er i dag et ubebygget areal ved stejlepladsen.

Umiddelbart vil svaret på det ønske jo være at sige ja. Hvis nogle vil bygge et supermarked med tankstandere skal de vel have lov til det.

På den anden side er jeg meget betænkelig. Skal vi nødvendigvis bebygge hver eneste m2 ledigt areal i Karrebæksminde? Indenfor de seneste 15-20 år er der bygget på mange ledige arealer. Søfronten er et eksempel og Lodshaven et andet, hvor man har bygget på arealer der hidtil havde være natur.

Også Lungshavesiden er der bygget de senere år, og nu vil Havnen altså sælge en grund til endnu mere byggeri.

Jeg synes ikke bare man skal sige “ja tak.” En af charmerne ved Karrebæksminde er vel netop at området ikke er velfriseret over det hele. Karrebæksminde er autentisk i modsætning til Blokhus eller Løkken, hvor turistbyggeri helt har overtaget.

Nu skal Havnens ønske omsættes i et lokalplanforslag, men herfra skal lyde en advarsel: Lad os ikke forgribe os på de få ledige arealer der er tilbage i Karrebæksminde.  Der skal ikke bygges alle vegne.

Tags: , , , , , , , ,

Eller rettere: Bedt den kommunale tilsynsmyndighed se på sagen.

Da er flertal i byrådet for en uge siden sagde at de (vi) ikke kunne se at der var noget til hinder for at Karrebæk nyskole kan få lov at ligge på det tidligere kursuscenter på Lungshave, så sagde borgmester Carsten Rasmussen at han ville klage sagen til Naturklagenævnet.

Efterfølgende har man så i kommunens forvaltningen fundet ud af at Naturklagenævnet ikke er rette instans (det er jo ikke en landsret over byrådet), men at en evt. klage skal gå til tilsynet med kommunerne, d.v.s. Statsforvaltningen.

Det er så sket nu, fordi et mindretal i byrådet (S-SF) mener beslutningen om ja til skolen var ulovlig.

Det er jo jura og juristeri som der kan være mange meninger om. Set fra fra min byrådsstol så mener jeg ikke at skole og kursus er to så helt forskellige størrelser at det kan bruges til at sige nej, men det er nu op til tilsynet at vurdere.

Set herfra ligner det lidt chikane af skolen. Man ønsker ikke at skolen skal blive til noget, så derfor forsøger man med alle midler, derunder en juridisk vurdering, at forhindre skolen i at opstå, så den ikke slår S-SFs store skoleplan i stykker.

Det har byrådets mindretal lov til at gøre, men det er ikke god politisk stil og det heller ikke særlig positivt overfor de mange forældre i Karrebækområdet som vil gøre en aktiv indsats for deres børn. Det skal støttes, ikke modarbejdes.

Tags: , , , ,

Det var nærmest et juridisk drama i sagen om, hvorvidt Karrebæk ny skole skulle have lov at lave skole i det tidligere kursuscenter på Lungshave.

Skolens advokat mener ja og Næstved kommunes teknisk forvaltning mener  nej – begge med baggrund i juridiske argumenter.

Jeg er ikke jurist, men almindelig borger valgt ind i byrådet. De juridiske drøftelser vil jeg derfor trygt overlade til juristerne, men som politiker mener jeg at skolen skal have lov at være der. Der har været undervisning før og der kan blive undervisning igen.

Det vil være til gavn for lokalsamfundet og vi skal derfor ikke stille hindringer i vejen for de forældre som vil stable skolen på benene. Tvært om, når der er forældre som viser et stort engagement så skal det bakkes op, ikke hindres.

Heldigvis var der også et flertal i byrådet som sagde ja til skolen. Nemlig V, K, R og DF mod Socialdemokraterne og SF.

Borgmester Carsten Rasmussen vil så indklage afgørelsen til Naturklagenævnet, hvilket jo må være som enkeltperson for Næstved Byråd har sagt ja.

Tags: , , , , ,

Byg en kvist ulovligt, lad tiden gå og så sker der ikke noget.

Det er den meget hurtige konklusion på sagen om den store kvist på Ved Broen 4 B, i Karrebæksminde som er opført uden byggetilladelse.

Flere gange har politikerne påtalt det overfor forvaltningen, blandt andet i slutningen af år 2006 i den gl. Næstved kommune og sagen blev taget op igen i efteråret 2009 som det fremgår af Sjællandske, men i mellemtiden havde den tilsyneladende ligget stille hos Teknisk Forvaltning.

Problemet er at kvisten er opført ulovligt og meget stor i forhold til huset. Det kan man kalde smagsdommeri, ja – og det er det også – men det er kvalificeret smagsdommeri al den stund at der nu er lavet en lokalplan for Karrebæksmindeområdet, som sætter stramme grænser for byggeri. Netop fordi vi politisk gerne vil have at området bevarer karaktér af fiskerleje/mindre huse og ikke bliver yet another turiststed, hvor man bygger uanset om det ser godt ud eller ej.

Men, nu giver Teknisk Forvaltning op og indstillet at man skal lovliggøre kvisten uden ændringer. Det er jo det samme som at sige: Byg som du vil, lad tiden gå og når der er gået lang nok tid, så får du lov at beholde det du har bygget.

Omvendt, på den anden side af kanalen vil forvaltningens embedsmænd kræve påbud – og om muligt politianmeldelse – mod en borger på Alleen 38, der har glassider (glasflunker) i sin kvist. Det er også ulovligt, men åbenbart ikke ulovligt nok til at få lov at beholde kvisten…..

Mandag skal Ejendomsudvalget behandle sagen. Jeg mener ikke den bør standse ved at man får lov. Den kvist bør bygges om. Men, hvis kvisten får lov at blive, ja så bør vi da i rimelighedens navn give alle der har bygget for meget eller ulovligt, ret til at beholde deres byggeri. Der gælder vel samme lov for alle borgere?

Under alle omstændigheder bør Teknisk Direktør og forvaltningen have røde øren over en langtrukken sag, der ender ud i ingenting.

Tags: , , , , ,

Salig Shakespere skrev et teaterstykke som hed “Stor ståhej om ingenting,” og det har Næstved Havn og Næstved Byråd nu genopført i sin helt egen udgave.

Først sagde Ejendomsudvalget (incl. undertegnede) nej til at dispensere ved Gl. Posthusvej så der kunne bygges 3 huse  i stedet for 2 på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej.

Så sagde Havnebestyrelsen: Vi sælger da bare hele Gl. Posthusvej til den private entreprenør, så er der rigeligt med bebyggelsesprocent og man kan bygge 3 huse. Det var vi nogle som skumlede en del over, ikke mindst fordi vi i Ejendomsudvalget havde sagt nej! Lokalt i Karrebæksminde var man i oprør og vel ikke helt uden årsag. Der var jo også sagen om stien forud for sagen om byggeriet.

Nu skulle sags-sagen så i byrådet og mindsandten om ikke Teknisk Forvaltning finder ud af, at selvom man sælger, så kan det alligevel ikke lade sig gøre at bygge 3 huse.

Tja, frem og tilbage er lige langt, men resultatet: Nej til byggeri af 3 huse er da det rigtige resultat.

Tags: , , , , ,

En sti og en vej i Karrebæksminde har giver meget debat og forståeligt nok. Det er selvfølgelig Gl. Posthusvej jeg tænker på og sagen om byggeri på den grund mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej som Næstved Havn har solgt til en privat investor for at bygge huse.

Byggegrunden har plads til to huse når man tager hensyn til bebyggelsesprocenten som man skal. Hvis der skal bygges 3 huse, som grundejeren gerne vil, så skal man have mindst 28 m2 mere for at få lov. De 28 m2 kan grundejeren så få ved enten at få en dispensation fra bebyggelseprocenten – eller købe 28 m2 af havnens vej Gl. Posthusvej.

Det første har Ejendomsudvalget sagt klart nej til. Et enigt Ejendomsudvalg både SF, S, Venstre og Dansk Folkeparti mener ikke der er plads til 3 huse på grunden – der er retteligt kun plads til to.

Så prøver grundejeren at få lov at købe jord af Næstved Havn  og det er åbenbart lykkedes. Ikke bare 28 m2, men sandelig hele Gl. Posthusvej. Man må sige at Havnebestyrelsen har taget munden fuld. Hvilke overvejelser der er sket i Havnebestyrelsen henhører under bestyrelsens lukkede møde. Men, det virker ulogisk at man for det første giver lov til det som er en reel overbebyggelse af grunden – og tilmed vil sælge Gl. Posthusvej til een enkelt investor, hen over hovedet på de mange andre beboere på Gl. Posthusvej.

Hvad så nu? Ja, der er i hvert fald to måder man kan løse den sag på.

Enten kræve vejadgang til de ny huse fra Gl. Brovej, så byggeriet ikke generer beboerne på Gl. Posthusvej.  Eller (og) lade de øvrige beboere på Gl. Posthusvej også være med at byde på vejen.

Det er populært at bo i Karrebæksminde og jeg forstår udmærket at man gerne vil bygge på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej. Men, det må ske på en ordentlig måde. Ikke ved overbebyggelse eller ved smarte løsninger som generer en lang række beboere i området.

Tags: , , , , , ,