kommunaløkonomi

You are currently browsing articles tagged kommunaløkonomi.


Hele 14,3 millioner kr. har Næstved kommune brugt mere på administrative udgifter i 2008, end forventet. Det  er bl.a. kontorhold, lokaler og lønninger.

Tallet fremgår af selv-forvaltningsoverførslerne fra 2008 til 2009.  Administrationen har sit eget budget som i 2008 var på netto kr. 397,5 millioner kr., men det var altså ikke nok, der er brugt 14,3 millioner kr. mere.

Overskridelsen svarer i runde tal til 3 gange det beløb der skal spares ved de upopulære skolesammenlægninger.
 
2008-underskuddet kommer oven i administrationens underskud fra 2007 på 15,8 millioner kr., så nu er kommunaldirektør Jens Chr. Birch og økonomidirektør Peter Petersen hele 30,1 millioner kr. bagud i forhold til budgettet. Det er næsten 10%.

I 2007 blev underskuddet forklaret med udgifter ved kommunesammenlægningen, men den forklaring bliver ikke ved at holde! Noget må gøres!

Hvis det er en skole eller børnehave, som har underskud ville kommunen kræve at økonomien rettes op over en kort periode. Der er ingen nåde.

Men, når det gæder administrationen foreslå de ansvarlige direktøer at man slå en streg over 20 millioner kr. af deres underskud. Direktørrne vil med andre ord have eftergivet deres eget underskud.

Det holder ikke!  Direktionen må ligesom alle andre selvforvaltende enheder i Nætved kommune, spare pengene ind.

Netop i disse måneder kræver vi lavere normering i børnehaver, nedsat timetal i skolerne o.s.v. for at holde budgettet. Så må Næstved kommunes direktører også holde deres budget.

Man kunne passende starte med at gøre direktionen mindre – således som Venstre foreslog for over et år siden.

Tags: , , ,