Kommunale udbud

You are currently browsing articles tagged Kommunale udbud.

Som Venstremand går jeg ind for fri konkurrence og at kommunerne køber bedst og billigst.

Kommunen køber meget ind, af alt muligt lige fra kuglepenne til skriveborde, rengøringsmidler og vedligehold af kommunale bygninger. Men, der er et problem. Med de udbudsregler man har, så er indkøbene efterhånden så store, at lokale virksomheder ikke kan være med – og det er et problem.

At lokale virksomheder ikke vinder udbud er fair nok for vi skal købe billigst og bedst, men det er ærgerligt, hvis det lokale erhvervsliv slet ikke kommer ind i konkurrencen, for det betyder jo bare, at arbejdspladser flytter ud af kommunen.

Derfor er jeg glad for at Næstved Byråd nu har besluttet to ting omkring kommunale indkøb, nemlig:

1. At der i alle indkøb under 500.000 kr. skal hentes tilbud fra lokale virksomheder.

2. At forvaltningen fremover altid skal overveje om lokale virksomheder kan være med i indkøbene, ikke for at udelukke andre, men overveje fra gang til gang hvor stort udbuddet skal være og om det lokale erhvervsliv kan være med.

Vi gør det allerede bed bygge- og renoveringsopgaver, hvor der laves fagentrepriser. Jeg håber, at det også kan brede sig til andre kommunale indkøb.

Tags: , ,