kommunevalg 2013

You are currently browsing articles tagged kommunevalg 2013.

Næste byrådsvalg er i november 2013. Så er det da lidt tidligt at hente de sidste reserver ind 🙂

Tags: , ,