konfirmationsforberedelse

You are currently browsing articles tagged konfirmationsforberedelse.

De kulturradikale har vundet et slag i Næstved kommune: Konfirmationsforberedelsen skal nu ligge efter skoletiden og ikke f.eks. om morgenen, og det er ikke til forhandling, det er et politisk diktat til skoler og præster.

Det synes jeg er lodret forkert. Det kan vel være, at andelen af folk der er medlem af folkekirken i Danmark er faldende. Noget der uden tvivl har med at gøre, at mange af de indvandrere som kommer til landet enten har en helt anden religion – hvilket er OK – eller at de bare ikke kommer ind i folkekirken, fordi man er tilknyttet et kirkesamfund i et andet land.

Kulturgrundlaget i Danmark er fortsat kristendomme. Det har det være gennem århundreder. Det er vores fælles historiegrundlag og det er forsat vores kulturgrundlag. Derfor bør den også have en naturlig plads i folkeskolen når talen kommer på konfirmationsforberedelse som bør kunne ligge i skoletiden, som det har gjort gennem mange år. Unge der bekender sig til andre religioner tager såmænd ikke skade af at følge med, hvis de vil. Jesus er jo f.eks. også en profet i Islam.

Efter min opfattelse bør man desuden have den respekt for præster og skoler, at de selv kan forhandle sig frem til, hvornår konfirmationsforberedelsen skal ligge – det er ikke en opgave for byrådets politikere. Men, det er det nu blevet efter S, SF og de Radikale  i Børneudvalget har bestemt at konfirmationsforberedelsen skal ske efter skoletiden.

At de Radikale og SF går med på det, kan ikke undre. Det er jo lige i radikal ånd, men det undrer mig at Socialdemokraterne vil være med til at rokke ved en del af vores kultur og historie. Det kan vel være, det kun er et halvt år og jeg tror såmænd nok at de unge bliver konfirmeret. Ikke desto mindre er det er alligevel en grunddel af dansk kultur, nemlig anerkendelse af at kristendommen er den bærende kulturkraft som man lidt kaster på møddingen.

Tags: , , ,