kvindekvoter

You are currently browsing articles tagged kvindekvoter.

Man må sige, at det at være kommet i regering har haft en noget dæmpende effekt på de socialdemokratiske valgløfter.

Millionærskatten røg ud, betalingsringen er røget ud og nu er kvindekvoter i bestyrelser også røget ud. Tænk, at det ikke er mere end et par år siden at daværende MF Julie Rademacher i ramme alvor mente, at store danske selskaber skulle tvinges væk fra børsen, hvis der ikke var 40% kvinder i bestyrelsen. Mageløst.

S-folkene har i øvrigt selv har haft vanskeligheder med at opfylde de ønskede kvoter, f.eks. i Arbejdernes Landsbank, der vel må betegnes som fagbevægelsens førende virksomhed. Kun een kvinde har fagbosserne selv kunnet finde at pege på. De øvrige to i bankbestyrelsen er valgt af medarbejderne.

Men, nu er det slut med lovgivningstrusler og det er fornuftigt.

Dels fordi det er aktionærerne som skal bestemme sammensætningen af bestyrelsen, ikke Staten. Dels fordi kvoter sjældent opnår noget fornuftigt formål, udover en masse arbejde for at undgå dem. Og ikke mindst fordi bestyrelsesposter bør besættes efter kompetence, ikke efter køn.

Nå ja, SF mener vel stadig at der skal være kvindekvoter, men nok ikke så meget  at det rent faktisk bliver til noget.

Tags: , , ,

SF´s ligestillingspolitik efterhånden blevet synonymt med kvindekvoter i selskabers bestyrelse, jf. partiets europaparlamentsmedlem Emilie Turunen i avisen forleden.

Det er ligestilling som i virkeligheden er målrettet præcis til hvide akademisk uddannede kvinder i det grønne segment, fortrinsvist bosiddende i København og langs kystbanen. Der vil i hvert fald næppe være mange fra lavtlønsområdet, blandt førtidspensionister eller indvandrerkvinder som vil få glæde af kvindekvoter i Novos og Danske Banks bestyrelser.

Men, hvis SF vil ligestillingen, så er mnadekvoter blandt pædagoger, skolelærere og på jurastudiet vel lige så vigtigt? Det hører vi ikke noget om. Mandeligestilling er uinteressant for SF.

Og, hvorfor ønsker SF ikke kvindekvoter for kirurger og flypiloter? To fag med stærk overvægt af mænd?

Måske fordi også SF´ere når man overlader sit liv i andres hænder, det være sig i et fly eller ligger på operationsbordet, trods alt helst vil have den mest faglige kompetente person til at gøre arbejdet, uanset køn.

Sådan som det bør være for alle jobs: Den mest kompetente person, uanset køn, race og alder.

SF dokumenter i partiets fokus på ligestilling, at man stille og roligt, men sikkert, bevæger sig væk bort den sociale bevidsthed for de svage og bliver et parti for den øvre middelklasses interesser.

Tags: , , ,