kvist

You are currently browsing articles tagged kvist.

Byg en kvist ulovligt, lad tiden gå og så sker der ikke noget.

Det er den meget hurtige konklusion på sagen om den store kvist på Ved Broen 4 B, i Karrebæksminde som er opført uden byggetilladelse.

Flere gange har politikerne påtalt det overfor forvaltningen, blandt andet i slutningen af år 2006 i den gl. Næstved kommune og sagen blev taget op igen i efteråret 2009 som det fremgår af Sjællandske, men i mellemtiden havde den tilsyneladende ligget stille hos Teknisk Forvaltning.

Problemet er at kvisten er opført ulovligt og meget stor i forhold til huset. Det kan man kalde smagsdommeri, ja – og det er det også – men det er kvalificeret smagsdommeri al den stund at der nu er lavet en lokalplan for Karrebæksmindeområdet, som sætter stramme grænser for byggeri. Netop fordi vi politisk gerne vil have at området bevarer karaktér af fiskerleje/mindre huse og ikke bliver yet another turiststed, hvor man bygger uanset om det ser godt ud eller ej.

Men, nu giver Teknisk Forvaltning op og indstillet at man skal lovliggøre kvisten uden ændringer. Det er jo det samme som at sige: Byg som du vil, lad tiden gå og når der er gået lang nok tid, så får du lov at beholde det du har bygget.

Omvendt, på den anden side af kanalen vil forvaltningens embedsmænd kræve påbud – og om muligt politianmeldelse – mod en borger på Alleen 38, der har glassider (glasflunker) i sin kvist. Det er også ulovligt, men åbenbart ikke ulovligt nok til at få lov at beholde kvisten…..

Mandag skal Ejendomsudvalget behandle sagen. Jeg mener ikke den bør standse ved at man får lov. Den kvist bør bygges om. Men, hvis kvisten får lov at blive, ja så bør vi da i rimelighedens navn give alle der har bygget for meget eller ulovligt, ret til at beholde deres byggeri. Der gælder vel samme lov for alle borgere?

Under alle omstændigheder bør Teknisk Direktør og forvaltningen have røde øren over en langtrukken sag, der ender ud i ingenting.

Tags: , , , , ,