landdistrikspolitik

You are currently browsing articles tagged landdistrikspolitik.

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

Det blev som forventet: Skolebestyrelsen på Capionskolen vil lukke Tybjerg skole.

Det er desværre den logiske konsekvens af at alle 11 socialdemokrater, 4 SFere og Michael Rex d. 22. marts vedtog at der skal være op til 26 elever i klasserne. Dermed kunne Capionskolen ikke danne 3 børnehaveklasser til august, men kun 2 og man skulle dermed køre børn, enten fra Herlufmagle til Tybjerg eller omvendt.

Det har skolebestyrelsen ikke ønsket. På mandag skal Børneudvalget tage stilling til forslaget om lukning.

Jeg synes det er meget ærgerligt, omend en logisk konsekvens af byrådets manglende opbakning. Ærgerligt, ikke mindst fordi Næsted kommune, i hvert fald på papiret, gerne vil udvikle landområderne. Hvis skolen forsvinder er det afvikling og stik imod de mange fine højstemte ord i byrådets landdistrikspolitik.

Tags: , , , , , ,