Lars Hoppe Søe

You are currently browsing articles tagged Lars Hoppe Søe.

Læsere af denne blog vil vide, at jeg ikke altid har de største varme følelser overfor De Radikale, men jeg må dog overgive mig og sige tak til Lars Hoppe Søe for hans rosende omtale af min egen ringhed på hans hjemmeside, så derfor får De Radikale i Næstved lige et link herfra!

Omvendt må jeg anerkende Lars´ energiske tilgang til politik. Samt, hvilket er en stor værdi: Lars står ved det, han siger. Jeg er mener ikke at skolelukningerne i 2012 var nogen succes og synes heller ikke det er, hvad jeg hører fra forældre.

Men, når det er sagt, så må jeg rose Lars Hoppe Søe for, at han – som den eneste – sagde det åbent og ærligt før kommunevalget i november 2009, at Radikale mente der skulle lukkes skoler. Alle andre, inclusive S og SF som senere stemte for skolelukninger, sagde nej, der ville ikke komme skolelukninger. Men, det kom der jo. Få måneder efter valget mente S og deres støtteparti i SF at det pludseligt var helt nødvendigt at lukke skoler! Løftebrud – og så endda før Helle Thorning-Schmidt blev statsminister.

Så meget større er respekten for at Lars sagde det før valget.

Ret beset var der også to andre partier som holdt, hvad vi lovede, nemlig Venstre og Dansk Folkeparti. Vi sagde nej til skolelukninger og vi stemte nej til skolelukningerne da de kom året efter.

Tags: ,

Vi skal hurtigst muligte have afskaffet den lukkeuge som Næstveds børnehaver og vuggestuer er tvunget til i sommeren 2012. Ved sidste års budgetlægning fik vi ophævet den ene af to lukkeuger, men vi skal også have afskaffet den anden lukkeuge.

Det vi hører fra forældrene er, at det dur ikke med lukkedage i en moderne og travl verden. Det skal vi være meget opmærksomme på for i  Næstved er vi i stadig konkurrence med andre kommuner om at være en god bosætningskommune. Mange pendler dagligt til København.

Når nu Københavns kommune melder at de allerede i år afskaffer lukkeuger i sommerferien er der god grund til at vi i Næstved følger hurtigst muligt efter. Gerne allerede i 2012, men senest i 2013.

I et samfund, hvor mobilitet og fleksibilitet er vigtigt, nytter det ikke at kommunen genindfører en forkortet version af industriferien, ved at holde fast i lukkeuger i sommerperioden. Der er i forvejen rigeligt med lukkedage, f.eks. mellem Jul og Nytår samt op til Påsken.

Derfor får vi sagen sat på dagsordenen i Børneudvalget i april, så der kan blive regnet på tallene.

At give travle forældre en god service og kvalitet i dagtilbud skal stå permanent højt på kommunens dagsorden. Det er ikke alene godt for børnene, det er også god branding af Næstved kommune

Tags: , , , , , , , , ,

Man kan nærmest høre violinerne i baggrunden, når man læser om Søren Dysted (S) og Lars Hoppe Søe´s (Rad) omsorg for Hyllinge skole. Er det virkelig de samme partier som for et år siden var parat til at lukke skolen? Tonen har sandelig fået en anden lyd – lad os håbe det holder.

Venstre har fra dag et sagt nej til at lukke skoler – heller ikke Hyllinge. Det mener vi stadig.

Når vi ønsker det politiske elev-max på 22, som kun gælder for Ll. Næstved og Holsted skoler, hævet til 24, skyldes det at der i dag er børn som afvises til børnehaveklasse på de to skoler. Er det rimeligt? Den lave grænse for klassestørrelse blev indført fordi de to skoler lå i et boligudbygningsområde. Derfor skulle der være ekstra plads i klasserne, hvis der kom mange tilflyttere. Nu går boligudbygningen knap så hurtigt, så derfor er det naturligt at se på om grænsen stadig er aktuel.

Det har ikke noget med Hyllinge at gøre. Den positive cirkel Hyllinge er inde i nu skal styrkes på skolen så den bliver endnu mere attraktiv at vælge. Ikke ved at hindre det fri skolevalg for alle andre.

Tags: , , , , , , ,

Det var en stemningsfuld aftensol i byrådssalen på Næstved Rådhus da det formelle nvalg af Carsten Rasmussen til Næstveds borgmester og Henning Jensens afgang blev vedtaget. Ikke uventet, naturligvis, for Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti har jo et flertal i Næstved byråd.

Helt uden torne var borgmesterrosen dog ikke. Både Radikale, Konservative og Venstre undrede sig noget over, at man ikke benytter den lejlighed til at ny-konstituere byrådet.

Hvis S virkelig ønsker det brede samarbejde, hvorfor er det så kun når det gælder besparelser og skolelukninger man inviterer til samarbejde, men når det gælder fordelingen af udvalgsposter, så er det kun det snævre flertal det gælder. Dobbeltmoral? Eller bare almindelig politisk taktik? Måske begge dele.

Lars Hoppe Søe (Rad) undrede sig over at det under valgkampen blev afvist at Henning Jensen ville gå – og nu går han kun 1½ år inde i byrådsperioden af taktiske hensyn. Men, det er jo set før. Henning Jensen blev selv borgmester før et valg, nemlig i 1988 ca. 1½ år før valget i november 1989.

Måske var der også grund til at være lidt skuffet for de radikale, for om nogen har de Radikale været med til at gennemføre upopulære besparelser og har måske forventet at blive takket med en udvalgsformandspost eller anden politisk indflydelse. Det blev det ikke til. S, SF og DF holder magten tæt til de tre byrådsgrupper.

Min gruppeformand Hans R. Hansen mente på Venstres vegne at man burde have lavet et ny konstitueringsaftale, hvis den ny borgmester Carsten Rasmussen og flertalsgruppen mente de kønne ord om samarbejde. Men, det ville man ikke. Man lader fortsat sin konstituering afhænge af det 16. mandat ud af 31.

Samme synspunkt havde Anette Brix fra de konservative: Her kunne have været vist viljen til reelt samarbejde.

Carsten og S-gruppen

Carsten Rasmussen bliver dermed borgmester  på et snævert flertal i Næstved Byråd. Måske ville Carsten gerne en ny konstituering? Måske er hans handlefrihed begrænset? Det spørgsmål besvares ikke ved borgmestervalget, men man kan vel forestille sig en uenighed i Socialdemokratiet og SF/DF som ikke kunne holde til at skulle afgive en 3-4 udvalgsformandsposter.

Sådan er det politiske magtspil. En kabale skal gå op og støtterne skal belønnes med poster, men om det er kommunens bedste. Det vil de kommende 2½ år vise.

Uanset hvad, så skal vi nok give Carsten og Socialdemokraterne konstruktiv opposition og kamp til stregen.

Glad ny borgmester efter valget

Tags: , , , , , , , , , ,

Hvad nu? Nu har et flertal i byrådet jo lavet et forlig der betyder mange skolelukninger. Så er sagen vel afgjort?

Ja – og nej. I politik er det som i fodbold: Kampen er først slut når dommeren har fløjtet og det er ofte sket at der er scoret i sidste minut – ja de sidste sekunder, hvor tilskuerne allerede var på vej væk fra stadion.

Såden er det også i politik. Indtil Næstved byråd d. 20.12. har besluttet sig, så er sagen ikke afgjort.

Jo, Børneudvalgsformanden, borgmesteren, Lars Hoppe Søe og de konservative vil gøre hvad de kan for at “lægge låg på” og sige: “Der kommer ingen ændringer.”

Men, på den anden side er lokalpolitikere kun mennekser. De fleste er påvirkelige med gode argumenter og alle er påvirkelige, hvis rigtig mange forældre og elever er imod beslutningerne. Så kan der måske alligevel findes alternativer.

Venstre har fremlagt en plan, der sparer alle pengene ind, uden at lukke skoler. Det kan lade sig gøre. Se tidligere indlæg her på siden.

Min opfordring til forældrene ved de lukningstruede skoler er derfor: Kæmp videre, lige til d. 20.12. Kontakt til byrådsmedlemmerne, partierne bag skoleforliget, borgmesteren. Det er dem som skal vide, hvilke konsekvenser det her har i praksis, i den hverdag som børnene får, hvis skolen lukkes.

Det er nemt at se på tal og som politiker puste sig op og tale om “det nødvendige.” Men, der er en virkelighed bag tallene og det er den virkelighed som forældre og elever må fortælle byrådet – før beslutningen træffes.

Tags: , , , , ,

Ja til privatskole i Tybjerg.
Vi siger klart ja til at lade folkene bag projektet om privatskole på Tybjerg skole lave en privatskole på Tybjerg skole, når skolen lukker som folkeskole i august 2011.
For os gælder det om, at områdets børn stadig kan benytte skole og børnehave i lokalområdet.
Der er flere ting som leder frem til beslutningen om at sige ja til en privatskole.
For det første har Capionskolens bestyrelse har besluttet at lukke Tybjerg skole fra august 2011.
For det andet besluttede et flertal af S og SF på byrådsmødet d. 22.3. at at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for – vores forslag: 24 elever. Den beslutning har gjort livet vanskeligt for flere skolebestyrelser og i Herlufmagle-Tybjerg har man taget konsekvensen.
For os er der derfor ikke anden mulighed, end at sige ja og tak til den gruppe borgere som vil danne privatskolen.
Som kommune skal vi arbejde hurtigt og sammen med initiativtagerne for at fremme processen. Privatskole i Tybjerg er kommunens mulighed for at bevare skolegang i lokalområdet og det skal vi bakke op om.
Både af hensyn til forældre og elever, men sandelig også af hensyn til kulturlivet og foreningerne i området, som fortsat kan bruge Tybjerg skole til akvititeter.
Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Skoledebatten er oppe. De radikales Lars Hoppe Søe vil lukke de små skoler. Det mener undertegnede ikke er nogen god idé, af flere grunde:

1. Skolen bør være “tæt på,” d.v.s. navnlig de mindre børn bør ikke have langt til skole.

2. Skolen er en vigtig livsnerve i lokalsamfundet

3. Der er ikke noget at spare. Lukker vi de små skoler, skal der bygges nyt ved andre skoler.

Lad os derfor beholde skolestrukturen i Næstved kommune som den er. Se et indslag i 24 Sjællandske her.

Tags: , , ,

Team Næstved holder familiefest for skattekroner fra Sjællandskes overskrift da Peder Bo Larsen (V) og Lars Hoppe Søe (B) gik frem og kritiserede Team Næstved.

Oprindeligt var Team Næstved en god idé: Penge fra erhvervslivet dobles op med penge fra kommunen og gives til eliteidrætsudøvere i Næstved kommune. Ved fælles hjælp kunne sponsorer fra virksomhederne og kommunen altså gøre noget f0r de lokale elitesportsfolk.

Men, som årene er gået er pengestrømmen fra erhvervslivet tørret ind og Team Næstved er blevet mere ensidig. Navnlig to ting kan kritiseres:

1. Papirpenge som tilskud. Det hedder at kommunen giver støtte “krone til krone.” Men, nogle af de penge som Team Næstved vil have doblet op med kommunale penge er ikke rigtige menneskepenge. Det er f.eks. værdien af annoncer i avisen eller værdien af mad/kaffe sponseret af hoteller. Den går ikke. “Krone til krone” betyder rigtige menneskepenge. Skatteyderne skal ikke betale rigtige kontanter, hvis erhvervslivet ikke vil.

2. Sammenblandingen i bestyrelsen og fokus på basket. Der er skrevet så rigeligt om kasketproblemer i Team Næstveds bestyrelse, men det er naturligvis kritisk hvis de samme personer har flere interesser samtidig. Så kan uvildigheden blive betvivler og det er ikke sundt for nogen organisation. Desuden har basketholdet  “Team FOG Næstved” fået meget store støttebeløb gennem årene – har det været en rigtig fordeling? Hvorfor ikke give mere til de enkeltudøvere som ikke har store sponsorer som KPMG, Max Bank og Super Best i ryggen, sådan som basketholdet har.

Nu er det så rettet kraftig kritik af Lars Hoppe og Peder Bo, for at de har påpeget problemerne. Den kritik, bl.a. fremført af Lindy Nymark Christensen (S) på byrådsmødet mandag d. 14.9. er helt urimelig. Peder Bo og Lars Hoppe har flere gange de seneste 2 år fremført deres kritik, men for døve øren. De har bl.a. været til møde med borgmester Henning Jensen (S), men uden resultat. Nymark kan derfor godt pakke sit skyts ned. Peder Bo og Lars Hoppe har været fremme i god tid, men man gad ikke lytte. Så er det klart at sagen bliver til en historie i dagspressen på et tidspunkt. Det er borgemsteren, Socialdemokraterne og Team Næstved selv skyld i.

Nu skal man se frem. Et forslag kan være, som Peder Bo har foreslået i Venstre, at man fremover lader Folkeoplysningsudvalget fordele pengene og altså afskaffer Team Næstveds bestyrelse. Så kan man ikke anklage nogen for kasketforvirring.

Alternativt bør hele Team Næstved bestyrelsen træde tilbage og gøre rent bord ved at lade nye komme ind og starte på en frisk.

Tags: , , , , , , , , , ,

Hvad har Enhedslisten, de Radikale, Freddy Blak og Ungdomslisten til fælles? Jo, de indgår et fælles valgforbund til byrådsvalget, så de ikke spilder stemmerne på 4 mindre partier som hver for sig risikerer ikke at komme ind i byrådet.

Det er teknisk set fornuftigt nok, set fra listernes synspunkt, men hvad vil de egentligt i byrådet efter? I følge Sjællandske for at slutte det socialdemokratiske flertal.

Men, hvem vil de pege på som borgmester? Vil den frafaldne socialdemokrat Freddy Blak pege på Henning Jensen? Vil de radikale Lars Hoppe Søe kunne undgå ikke at pege på Henning Jensen? Vil Enhedslisten kunne pege på andre end Henning Jensen?

Der er vild forvirring. Hvad er det egentligt man får, ved at stemme på et af de 4 partier? Henning Jensen eller ikke Henning Jensen som borgmester.

s.u.

Tags: , , , , , , , ,

De mange som er interesseret i sagen om Rislev forsamlingshus kan nu se den, ret omfattende, redegørelse som er skrevet om sagen. Den fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde på mandag http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/DagsordenReferat.aspx som sag nr. 281. Det er på baggrund af at den radikale Lars Hoppe Søe rejste sagen.

Alt i alt frikender embedsmændene sig selv for fejl og det er næppe forkert. Stadig så mener jeg dog at forvaltningen burde have forhandlet med Rislev bylaug først, og så måske foreslået en budrunde bagefter, hvis ikke forhandlingerne førte til resultat.

Konklusionen er derfor stadig at forvaltningen – med eller uden borgmester Henning Jensen og kommunaldirektørens medviden – omgik den politiske beslutning om at forhandle med borgerne.

Tags: ,