lokalsamfund

You are currently browsing articles tagged lokalsamfund.

Skoledebatten er oppe. De radikales Lars Hoppe Søe vil lukke de små skoler. Det mener undertegnede ikke er nogen god idé, af flere grunde:

1. Skolen bør være “tæt på,” d.v.s. navnlig de mindre børn bør ikke have langt til skole.

2. Skolen er en vigtig livsnerve i lokalsamfundet

3. Der er ikke noget at spare. Lukker vi de små skoler, skal der bygges nyt ved andre skoler.

Lad os derfor beholde skolestrukturen i Næstved kommune som den er. Se et indslag i 24 Sjællandske her.

Tags: , , ,