lukkedage

You are currently browsing articles tagged lukkedage.

Der er godt nyt på vej til Næstveds børnefamilier.

Fra 2013 får vi ikke alene afskaffet den sidste lukkeuge i børnehaver og vuggestuer så der ikke længere er sommerferielukning i Næstved, men vi får også afskaffet en af lukkeugerne i SFO, så der fra 2013 ikke længere er 3 lukkeuger i SFO, men “kun” to uger.

Se indslag på youtube

Afskaffelse af lukkeugen i børnehaven var et forslag fra Venstre, Konservaive og Radikale so vi lagde på bordet før sommer i år. Det bliver nu vedtaget.

Men, til allersidste i budgetforhandlingerne fik Venstre og de borgerlige partier med, at vi også får afskaffet en lukkeuge i SFO.

Jeg glæder mig over at et bredt flertal står bag de ændringer som vil gøre det lettere for børnefamilierne at planlægge hverdag og ferie.  Samt, ikke mindst, at det vil gøre Næstved lidt stærkere som bosætningskommune.

Tags: , , ,

Vi skal hurtigst muligte have afskaffet den lukkeuge som Næstveds børnehaver og vuggestuer er tvunget til i sommeren 2012. Ved sidste års budgetlægning fik vi ophævet den ene af to lukkeuger, men vi skal også have afskaffet den anden lukkeuge.

Det vi hører fra forældrene er, at det dur ikke med lukkedage i en moderne og travl verden. Det skal vi være meget opmærksomme på for i  Næstved er vi i stadig konkurrence med andre kommuner om at være en god bosætningskommune. Mange pendler dagligt til København.

Når nu Københavns kommune melder at de allerede i år afskaffer lukkeuger i sommerferien er der god grund til at vi i Næstved følger hurtigst muligt efter. Gerne allerede i 2012, men senest i 2013.

I et samfund, hvor mobilitet og fleksibilitet er vigtigt, nytter det ikke at kommunen genindfører en forkortet version af industriferien, ved at holde fast i lukkeuger i sommerperioden. Der er i forvejen rigeligt med lukkedage, f.eks. mellem Jul og Nytår samt op til Påsken.

Derfor får vi sagen sat på dagsordenen i Børneudvalget i april, så der kan blive regnet på tallene.

At give travle forældre en god service og kvalitet i dagtilbud skal stå permanent højt på kommunens dagsorden. Det er ikke alene godt for børnene, det er også god branding af Næstved kommune

Tags: , , , , , , , , ,

Fokus på kerneområderne og se fremad. Det er Venstres indgang til det Venstres budgetforslag 2012.

Derfor vil vi afskaffe en uges lukkedage i daginstitutioner, fjerne ventelisten til HGs fritidsklub, satse på flere lærere og IT i skolerne, bygge to nye idrætshaller (HG 2 og Næstved Hallerne 3), bruge flere penge på forebyggelse blandt udsatte børn og unge m.v.

Vi skal i gang med at bygge skole på Digtervejen (fagfløjen) og renovere skolen i Glumsø.

Næstved kommune ligger under landsgennemsnittet på en lang række områder og det er ikke godt. Slet ikke, hvis vi skal tiltrække unge familier – og give dem der allerede er flyttet til Næstved noget at blive her for. De vil have service på kerneområderne. Det er særlig dagpasning og skole. Det skal kommunen kunne levere, konkurrencedygtigt overfor hovestaden.

Den automatiske tilflytning fra hovedstaden var stor for få år siden. Dengang kunne man få et parcelhus med have i Næstved for det samme som en lejlighed kostede i Indre by. Sådan er det ikke mere og derfor skal vi “oppe os.” Hvis ikke vi satser på bedre service, så bliver Næstved simpelthen en del af udkantsdanmark, hvor indtægter og service ligger under landsgennemsnittet, men arbejdsløshed og dagpengeudgifter ligger over. Det er en nedadgående spiral.

Derfor må vi satse. På IT i skolerne, på talentudvikling i skolerne, på et bred idræts- og fritidsliv, som netop børnefamilierne efterspørger.

Men, vi skal også give en bedre service til sårbare børn og unge. Derfor vil vi bruge flere penge på f.eks. hjemme-hos der kan få en familie til at fungere og til at undersøge net-værks og familieanbringelser, i stedet for dyre døgninstitutioner.

Vi skal også satse på erhvervslivet. De skal have en særlig service. De virksomheder som skal skabe jobs i Næstved er her jo stort set allerede, de skal bare have bedre mulighed for at vokse. Det betyder også en hurtig kommunal service.

Derfor skal vi have en særlig ErhvervsService, som har åbent mellem 8 – 18 alle ugens arbejdsdage, hvor alle med CVR-nummer kan få hurtig og direkte service i kommunen. Ikke noget med at blive sendt fra det ene kontor efter det andet, blot for at konstatere dem man skal tale med er på ferie, afspadsering, til frokost, kursus eller bare ikke lige er der. Nej, virksomhederne skal have effektive service.

Hvor vil vi finde pengene? Ja, bl.a. ved at være mere effektiv på arbejdsmarked og i administrationen. Det står altsammen i Venstres forslag som -naturligvis – er fuldt finansieret.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Det skulle være så godt i den ny kommune: Store enheder, stordriftsfordele og billigere drift.  Men udgifterne til administration, er gået stik modsat.

Det skal stoppes og vi skal spare mere i administrationen end det uambitiøse forslag om 15,4 mio. kr. som kommunaldirektøren foreslået. Vi skal have en ny politik.
 
I år 2007 – året med kommunefusionen – kostede administration 5.680 kr. pr. indbygger og man skulle forvente at den ny store kommune kunne høste flere besparelser, men nej.
 
I år 2010 er udgifterne til administration 6.340 kr. pr. indbygger. Det er 11,6% mere end i fusionsåret (og 31% mere end i Gl. Næstved år 2006).  Tallene stammer fra Indenrigsministeriets nøgletal (http://www.noegletal.dk/).
 
På amme tid kommunens indtægter (skatter m.v.) steget med 7,7%. Administrationen er altså vokset langt hurtigere. Det dur ganske enkelt ikke.
 
Er det bare fordi alle udgifter stiger meget? Nej.

Udgifterne til folkeskolen er faldet i samme periode. Vi bruger nu mindre pr. elev, end i 2007. Udgifterne til ældre over folkepensionsalderen er faldet. Udgifterne til børnepasning er steget moderat og Næstved ligger ikke over landsgennemsnittet i service på nogle af disse områder..
 
De seneste 3 år har S-flertallet næsten tømt kommunekassen. Nu er man vågnet til virkeligheden nemlig til besparelser og børnene skal betale prisen i form af flere lukkedage i børnehaver og kortere åbningstid. Gift for børnefamilierne og uacceptabelt. V, K og R har sagt nej i Børneudvalget.

I stedet for skal vi spare i administrationen.
 
Kan vi bare komme ned på 007-niveau i administrative udgifter kan der spare 38 mio. kr. (udover de 15,4, mio. kommunaldirektøren har foreslået). Kunne man komme helt ned på Gl. Næstved kommunes udgifter, kan der spare næsten 100 mio. kr., men det er sikkert for optimistisk.

Vi skal træffe et politisk valg: Skal der spares på kerneydelser, eller skal vi spare på kontorarbejdet?

Jeg mener der skal ses kritisk og kontant på administrationen. Det betyder f.eks. færre administrative møder, forenklet struktur og – ja – færre ansatte, men det er den vej vi må gå hvis ikke det skal gå ud over skoler, børnepasning og ældrepleje.

Faktaboks:

          År 2007 År 2008 År 2009 År 2010
Bruttodriftsudg. til administration pr. indbygger 5.680 6.021 5.920 6.340
Udgifter til folkeskolen pr. elev   50.419 53.142 53.257 50.074
Bruttoudgifter pr. ældre 65 + årig   49.016 47.895 47.449 46.103
Udgifter til forsørgelse for 17 – 65 årige 9.636 10.221 10.028 11.934
Børnepasning pr. 0 – 10 årig   35.446 35.684 35.834 37.934
                 
Kilde: Indenrigsministeriet            

Tags: , , , , , , , , , ,