Lundebakkeskolen

You are currently browsing articles tagged Lundebakkeskolen.

Er det sognerådspolitik og egeninteresser som afgør, hvilke skoler lokalpolitikerne lukker – og er det de skoler, hvor politikernes egne børn går, der ikke lukkes?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på der ligger andre overvejelser bag. Ikke nødvendigvis saglige, for jeg synes ikke det er sagligt at lukke veldrevne skoler med højt fagligt niveau.

På den anden side må man jo konstatere, at blandt politikerne i børneudvalget så har kun 3 af disse skolesøgende børn og de går på Skt. Jørgens skole, Ll. Næstved Skole og Holme-Olstrup skole (som blev reddet i sidste øjeblik for en to års periode).

Så, mistanken kan jo melde sig og det er lokalpolitik vi taler om. Men, snarere end helt egne interesser tror jeg at det er ideologi og gamle fordomme som har styret lukningerne.

Man har villet “af med” nogle af de små skoler for forvaltningen og politikere tror, at små skoler automatisk er dårligere end store. Og, nå ja, så tog man Lindebjerg med i samme omgang for trods alt også at have en stor skole med i lukningspaletten.

Det er usagligt. I disse år ser vi ofte til Finland som ligger i spidsen hvad angår resultater i skolen. Den gennemsnitlige finske skolestørrelse er, såvidt erindret, ca. 288 elever! Altså en forholdsvist lille skole.

Derfor: Skrot den gamle ideologi og tænk hele skolestrukturen om igen. Der er ikke brug for at lukke skoler.

Nå ja, for fuldstændighedens skyld: Af de sidste 4 politikere i børneudvalget har to ikke længere skolesøgende børn, en har ikke børn og hvad mig selv angår, så er mine børn ikke skolesøgende endnu, så der er i hvert fald ikke noget i klemme.

Tags: , , , , , , ,

Så kom skolerapporten og der lægges sandelig ikke op til en blid runde: Følgende skoler foreslås nedlagt: Rønnebæk, Lindebjerg, Margretheskolen, Hyllinge, Skelby, Grønbro, Holme Olstrup afdelingen af Lundebakkeskolen, Hammer-afdelingen af Fladsåskolen.

8 skoler foreslås med andre ord nedlagt og Socialdemokraterne er tilsyneladende fuldt ud bag ideen. Det samme er de Radikale.

Set fra mit synspunkt er forslaget ”helt ude i hampen.” Flere af skolerne er yderst velfungerende enheder som der er meget søgning til, f.eks. Margretheskolen, Rønnebæk skole og Grønbroskolen. To af lukningerne vedrører afdelingsskoler, hvor forældre og elever i forvejen har været udsat for megen forvirring og dårlig behandling af byrådet: Skelby og Hammer. En af lukningerne vedrører en stor byskole, nemlig Lindebjerg, som også er yderst veldrevet og har god sammenhæng i økonomien.

For mange af de mindre byers vedkommende vil skolelukningen blive fatal, for skolen er den sidste offentlige service som er til stede i lokalområdet.

For Næstved by er lukningen af Lindebjerg også et slag i ansigtet, der hedder: Selvom man gør det godt, så er det ikke nogen garanti mod lukning.

Skoleforvaltningens rapport går ret let hen over transport, og tidsforbrug til transport når skolerne lukker, ligesom man går let hen over udgifterne til byggeri af nye skoler.

Oplægget er en stor mundfuld og skal tygges grundigt de kommende dage og uger, men herfra skal lyde en klar advarsel mod at gennemføre de mange lukninger, hvis vi fortsat vil have et varieret skolevæsen, hvor der er plads til både by og land, store og små skoler.

Tags: , , , , , , , , , , ,