lungshave

You are currently browsing articles tagged lungshave.

Eller rettere: Bedt den kommunale tilsynsmyndighed se på sagen.

Da er flertal i byrådet for en uge siden sagde at de (vi) ikke kunne se at der var noget til hinder for at Karrebæk nyskole kan få lov at ligge på det tidligere kursuscenter på Lungshave, så sagde borgmester Carsten Rasmussen at han ville klage sagen til Naturklagenævnet.

Efterfølgende har man så i kommunens forvaltningen fundet ud af at Naturklagenævnet ikke er rette instans (det er jo ikke en landsret over byrådet), men at en evt. klage skal gå til tilsynet med kommunerne, d.v.s. Statsforvaltningen.

Det er så sket nu, fordi et mindretal i byrådet (S-SF) mener beslutningen om ja til skolen var ulovlig.

Det er jo jura og juristeri som der kan være mange meninger om. Set fra fra min byrådsstol så mener jeg ikke at skole og kursus er to så helt forskellige størrelser at det kan bruges til at sige nej, men det er nu op til tilsynet at vurdere.

Set herfra ligner det lidt chikane af skolen. Man ønsker ikke at skolen skal blive til noget, så derfor forsøger man med alle midler, derunder en juridisk vurdering, at forhindre skolen i at opstå, så den ikke slår S-SFs store skoleplan i stykker.

Det har byrådets mindretal lov til at gøre, men det er ikke god politisk stil og det heller ikke særlig positivt overfor de mange forældre i Karrebækområdet som vil gøre en aktiv indsats for deres børn. Det skal støttes, ikke modarbejdes.

Tags: , , , ,

Det var nærmest et juridisk drama i sagen om, hvorvidt Karrebæk ny skole skulle have lov at lave skole i det tidligere kursuscenter på Lungshave.

Skolens advokat mener ja og Næstved kommunes teknisk forvaltning mener  nej – begge med baggrund i juridiske argumenter.

Jeg er ikke jurist, men almindelig borger valgt ind i byrådet. De juridiske drøftelser vil jeg derfor trygt overlade til juristerne, men som politiker mener jeg at skolen skal have lov at være der. Der har været undervisning før og der kan blive undervisning igen.

Det vil være til gavn for lokalsamfundet og vi skal derfor ikke stille hindringer i vejen for de forældre som vil stable skolen på benene. Tvært om, når der er forældre som viser et stort engagement så skal det bakkes op, ikke hindres.

Heldigvis var der også et flertal i byrådet som sagde ja til skolen. Nemlig V, K, R og DF mod Socialdemokraterne og SF.

Borgmester Carsten Rasmussen vil så indklage afgørelsen til Naturklagenævnet, hvilket jo må være som enkeltperson for Næstved Byråd har sagt ja.

Tags: , , , , ,

Første forhindring er nu overstået i det kommunale system. Mandag vedtog et flertal af Ejendomsudvalget nemlig at sige ja til at det tidligere kursuscenter på feriecenteret på Lungshave kan bruges til en friskole. Det var Troels Larsen, Niels Keldberg og undertegnede som vedtog at sige ja, hvorimod de to socialdemokratiske medlemmer af udvalget fulgte forvaltningens indstilling og sagde nej.

Sagen skal nu i byrådet for udvalgsformand Birgit Lund Terp vil ikke acceptere afgørelsen, men kræver at byrådet skal stemme om sagen og det må byrådet jo så gøre.

Jeg mener ikke vi skal lægge hindringer i vejen for friskolen. Feriecenteret har hidtil været brug til kursus- og undervisning – nu bliver det bare nogle lidt yngre “kursister” som kommer i stedet for voksne. At lægge skole der vil endda være fint i forhold til aktivitet og liv på Lungshave også i vintermånederne og når der er meget pres på trafikken langs Enø Kystvej som er en flaskehals, ja så holder skolen jo lukket, nemlig medio juni til medio august.

Alt i alt en fornuftig anvendelse af kursusbygningerne.

Tilbage står: Hvorfor man politisk så skal sige nej? Jeg tror at nogle i byrådet er bange for at hele skolepolitikken falder fra hinanden, hvis der gives ja til nye privatskoler. Men, ærlig talt: Det kunne man jo have sagt sig selv: Når der lukkes skoler og laves markant om, så vil nogle forældre naturligvis overveje om ikke de skulle lave en privatskole i stedet for. I Karrebæk er situationen den at man samtidig blandt forældrene givetvis er noget forbitrede over at overbygningen flytter og at skolebygningerne i al almindelighed er i så ringe stand som de er.

På den positive side står, at en gruppe forældre engagerer sig i deres børns skole og undervisning og at de engagerer sig aktivt i lokalsamfundet. Netop det som kommunen jo i så mange sammenhænge gerne vil have.

Derfor er min holdning klar: Vil forældre lave privatskole skal vi ikke sige nej eller lægge kunstige hindringer i vejen. Forældrene skal naturligvis have lov at gøre forsøget. Derfor også ja til friskolen på Enø i går og forhåbentligt snart ja til at forældrene ved Margretheskolen kan lave en ny friskole der.

Tags: , , , , , , ,

Nu skal havnens sommerhusgrunde sælges kundgør Havneformand Per Sørensen (S). Årsagen er angiveligt en lov som lægger moms på grundpriser fra 1. januar 2011, men er det nu hele sandheden?

Havnen står jo ikke og mangler penge. Første januar 2010 stod der 40 millioner på kontoen.

Nej, årsagen er sikkert også at Per Sørensen har fået med den politiske gummihammer og er blevet banket venligt på plads af sine socialdemokratiske kollegaer i byrådet. De mangler nemlig penge i kommunekassen og Sørensen er derfor blevet presset til at sælge sommerhusgrundene så pengene kan styrke kommunekassen.

Det bekræftes i Sjællandskes artikel, hvor Per Sørensen (S) siger at havnen jo kan købe noget jord af kommunen “Hvis altså kommunen har behov for at få nogle kroner i kassen.” Det skal man nok ikke sige to gange til Henning Jensen (S), der gennem de seneste 4 år har tømt kommunekassen godt og grundigt.

Er det så fornuftigt? Siden 1805 har Næstved Havn ejet sommerhusgrundene på Lungshave. Det er ikke en kerneopgave for havnen at leje sommerhusgrunde ud, men ejerskabet er historisk betinget. Havnen har altid betragtet arealerne “arvesølvet” man passede på (også dengang borgmester Henning Jensen var formand for Havneudvalget). Plus at de giver havnen en stabil indtægt.

Det er naturligvis ikke forbudt at sælge, men når havnen før har solgt bygninger og arealer, er pengene brugt til havnens udvikling: Kraner, nyt pakhus, renovering af havnen m.v.
Det har været driftsøkonomisk fornuftigt, for det er aktiviteter som giver indtjening. At sende pengene i kommunekassen via grundkøb, giver ikke havnen indtægter eller bidrager til udviklingen.

Nuvel, efter havneformandens beslutning, bliver grundsalget vel en realitet. Ånden er kommet ud af flasken.

Må jeg derfor – helt for egen regning – give Havneformand Per Sørensen (S) et par ideer til, hvad han bør bruge pengene til, i stedet for at sende dem i kommunekassen.

Investere i Maglemølle
For det første kan havnen investere i Maglemølle. Man kunne f.eks. sætte den tidligere kraftcentral i stand til kontorer og erhverv. Det er en markant og historisk bygning i området.

Man kunne lave gennembrud i gamle haller, så de store arealer hvor papirmaskinerne stod, kan blive attraktive til udlejning  eller måske musik og koncerter?
Det har gjort det godt på Maglemølle Erhvervspark med iværksættere, tiden er kommet til fase to for området og området trænger mildest talt til “en kærlig hånd”.

Badeland
For det andet kunne havnen bygge et badeland på Maglemølle! Hvorfor ikke lade havnen stå for en del af investeringerne ved et nyt badeland (hvis man ellers må for loven). Så kunne kommunen lukke svømmehallen på Nygårdsvej og leje sig ind i havnens badeland i stedet for. Det vil være en stor attraktion for borgere ikke bare i Næstved, men i en stor del af syd- og vestsjælland.

For det tredie kunne havnen investere i vej og bane omkring havnen. F.eks. trænger Fabriksvej og indkørslen til Maglemølle til en opgradering og i den forbindelse bør banesporet bevares.

Der er rigelige muligheder for at investere ved og i havnens virksomhed, hvis man altså absolut skal sælge sommerhusgrundene.

Tags: , , , , , , , , ,