Maglebjerget

You are currently browsing articles tagged Maglebjerget.

Det blev den lille løsning: Humlebien, Maglebjerget og Nøddehegnets børnehaver bliver ikke lukket. Og, det er godt.

Til gengæld bliver der lukket børnegrupper og reduceret i pladser på mange institutioner i Næstved.

Venstre er tilfredse med at vi ikke lukker de velfungerende børnehaver som var lukningstruet og vi støtter Børneudvalgets flertal i den lille løsning.

Til gengæld ønsker Venstre at vi får en langsigtet plan for, hvad der skal ske når børnetallet falder mere. Lukninger skal ikke fremover komme som en “tyv om natten.”

Vi skal i god tid drøfte hvad der skal ske så man kan lave en kontrolleret lukning af vuggestuer og børnehaver. F.eks. ved at man ikke tager børn ind, men at en børnehave simpelthen afvikles over 2 – 3 år i takt med at børnene går ud.

Tags: , , , , , , ,