Marvede gl. skole

You are currently browsing articles tagged Marvede gl. skole.

Dog kun et forslag. Der er langt fra endnu taget politisk tilling til budgettet, men en vigtig del af næste års budget er det sparekatalog som Næstved kommunes direktion har fremlagt. Se kataloget her.

Der er store “tidsler” i sparekataloget. Blandt andet forslaget om at nedsætte åbningstiden i børnehaver og vuggestuer med ½ time om urgen. Det kan synes af lidt, men for de forældre som skal have en hverdag til at fungere, kan det væremeget. Skal man f.eks. pendle til/fra København hver dag, eller har man lang arbejdstid – ja bare et normalt arbejde indenfor normal arbejdstid – så kan det være svært at nå institutionen inden dens lukketid. At reducere åbningstiderne er derfor uvenligt overfor forældre – og i særdeleshed dårligt overfor de mange børnefamilier som er tilflyttet Næstved de seneste år.

Der er også andre uantagelige forslag: Lukning af Marvede gl. Skole, nedskæring af normering i institutioner m.v. I stedet må vi spare i administration og luksusprojekter .

Tags: , ,

Næstved kommunes direktion foreslår at lukke og sælge Marvede gl. Skole. Nå ja, der skal jo penge i kassen, vil nogle mene, men så enkelt er det ikke.

Da man lukkede skolen som folkeskole, tilbage først i 90´erne, fik borgerne i lokalområdet lovning på, at de kan fortsætte med at bruge skolen som samlingssted. Til møder, kulturelle arrangementer, foredrag, foreningslokaler, idræt, fodbold og alt hvad man ellers kan tænke sig.

Kommunen betaler regningen for vedligehold og drift, ca. 500.000 kr. årligt i flg. budgettet, men det er vigtigt at have forhistorien med når man ser på fremtiden.

Dels fik man en selvstyreordning, vedtaget i Næstved Byråd tilbage i 1993 med borgmesterens underskrift. Det må vel borge for noget, selvom der er gået et antal år.

Dels det andet er skolen er jo ikke bygget for den ny kommunes penge, men for penge fra det daværende sogn, altså helt lokale penge tilbage for mange år siden. Juridisk er det naturligvis helt i orden at den ny kommune, hvor Marvede jo bare er en meget lille brik, har overtaget ejerskabet af bygningen og råderetten over den. Men, moralsk er det vel lige så meget borgerne i lokalområdet som “ejer” råderetten til bygningen.

Dels er bygningerne en vigtig livsnærve i lokalsamfundet – livet på landet – som byrådet jo gerne vil holde fast i, jf. byrådets egen landdistriktspolitik.

Byrådet begik fejl i håndteringen af sagen om Rislev forsamlingshus. Uanset om Tilsynet eller politikere måtte mene noget, andet begik man den fejl ikke at tage borgerne i lokalområdet alvorligt. De havde brugt huset i årevis, investeret tid og penge i det – og tillid til kommunen. Den tillid svigtede kommunen ved ikke at tage en ordenlig forhandling med borgerne.

Forhåbentligt har man lært af fejlen. At skære Marvede gl. Skole bort, vil gøre stor skade på lokalsamfundet. Lad os derfor få en grundig dialog om fremtiden for skolebygningerne. Det skal ikke være budgetproblemer i år 2010 skal være afgørende for Marvede gl. Skoles fremtid, det skal være en grundig dialog med lokalbeboerne. Der er ingen tvivl om at beboerne moralsk har ejerskabet til bygningerne, langt mere end den nye storkommune.

Tags: , , , ,

Der skal spares i kommunen. Det er en kendt sag. Blandt de mange spareforslag er nu kommet et helt nyt forslag: Sælg Marvede gamle skole.

I 1994 lukkedes skolen som folkeskole og dengang lovede politikerne i Næstved kommune at skolebygningerne stadig skulle være områdets og lokalsamfundets kulturelle samlingspunkt. Derfor fik man en slags selvstyre og råderet over skolebygningerne.

Lokalerne er siden brugt både til Menstrup/Hyllinge idrætsforening, til fast mødested for de blå baretter og til en lang række lokale møder, forsamlinger og kulturelle arrangementer. Et par fødselsdagsmiddage er det vist også blevet til, selvom kommunen har set lidt skævt til den slags: Man skal jo ikke konkurrere med private forsamlingshuse.

Men, nu fattes kommunen penge. Man fristes til at sige: De er jo brugt på rådhusbyggeri og en lang række andre projekter.

Derfor falder direktørernes søgelys på Marvede gl. skole og der kan, i flg. forvaltningen, spares 550.000 kr. årligt ved at lukke for arrangementer og i stedet sælge skolen.

Så, de skal kridte skoene i Marvede/Menstrup/Hyllinge, hvis det lokale samlingspunkt skal fastholdes.

Jeg mener politikerne skal finde pengene et andet sted. Vil vi noget med et aktivt landområde, hvor der ikke bare affolkes men er liv og aktivitet, så skal der også være steder at gøre det. Lokale kulturelle fyrtårne, om man vil.

Derfor bør Marvede gl. skole bestå. Måske ikke nødvendigvis som kommunal ejet, hvis lokale vil overtage bygningerne, men kommunen kan ikke bare trække “stikket ud” og lade som alt er glemt. Man gav dengang skolen blev lukket nogle løfter; dem kan vi ikke løbe fra.

Og, med sagen om Rislev forsamlingshus i klar erindring, ved politikerne i hvert fald at bare at sælge bygningen til højestbydende ikke altid er den bedste løsning.

Tags: , , , , , ,