Max Bank

You are currently browsing articles tagged Max Bank.

Det er gået hårdt ud over de lokale banker de seneste år, ikke mindst Max Bank som måske havde fået sig en lige vel risikovillig profil frem til finanskrisen i 2008. Men, det var er jo så mange som havde.

I de gode gamle dage var Max Bank (dengang: Haandværkerbanken) en lidt sparekasse-lignende bank, men et par entreprenante udadvendte direktører fik banken hevet op fra det stille liv og gjort til ikke bare en lokalbank eller regionalbank, men landsdækkende bank. Med filial i Aarhus og med café-concept. Man tænkte nyt og fik vel også kunder på det.

Filialen i Aarhus er nu lukket og de gamle bankdyder er antageligt her, som så mange andre steder, fundet frem igen. Børshandlerne har været hårde ved Max Bank de seneste dage, hvor aktiekursen er raslet ned til omkring 6 – 7 stykker – en hel del fra kursen i storhedstiden hvor den var, såvidt erindret op mod 585! Men, igen: Der er jo også så mange banker som har rykket en del nedad i kursen.

Lokalt må vi satse på bankens evne til at klare krisen. Det er en styrke for lokalsamfundet og erhvervslivet at have ikke bare et, men to lokale pengeinstitutter til at presse i konkurrencen og til at være med at markere Næstved.

Jeg har lige købt 500 stk. Max Bank aktier. Så må vi se om det er en lodseddel eller en god langsigtet investering. Jeg håber og forventer det sidste, både for min pension og for Næstved.

Nogle siger at staten igen skal træde til med en bank-pakke til bankerne. Det mener jeg ikke. Bare staten kan få orden på egen økonomi, give de nødvendige skattelettelser til borgerne så det bliver attraktivt at arbejde, så skal økonomien nok komme sig af sig selv. Den kommer sig ikke ved at givere og mere hjælp fra skatteborgernes lommer.

Tags: , ,

Team Næstved holder familiefest for skattekroner fra Sjællandskes overskrift da Peder Bo Larsen (V) og Lars Hoppe Søe (B) gik frem og kritiserede Team Næstved.

Oprindeligt var Team Næstved en god idé: Penge fra erhvervslivet dobles op med penge fra kommunen og gives til eliteidrætsudøvere i Næstved kommune. Ved fælles hjælp kunne sponsorer fra virksomhederne og kommunen altså gøre noget f0r de lokale elitesportsfolk.

Men, som årene er gået er pengestrømmen fra erhvervslivet tørret ind og Team Næstved er blevet mere ensidig. Navnlig to ting kan kritiseres:

1. Papirpenge som tilskud. Det hedder at kommunen giver støtte “krone til krone.” Men, nogle af de penge som Team Næstved vil have doblet op med kommunale penge er ikke rigtige menneskepenge. Det er f.eks. værdien af annoncer i avisen eller værdien af mad/kaffe sponseret af hoteller. Den går ikke. “Krone til krone” betyder rigtige menneskepenge. Skatteyderne skal ikke betale rigtige kontanter, hvis erhvervslivet ikke vil.

2. Sammenblandingen i bestyrelsen og fokus på basket. Der er skrevet så rigeligt om kasketproblemer i Team Næstveds bestyrelse, men det er naturligvis kritisk hvis de samme personer har flere interesser samtidig. Så kan uvildigheden blive betvivler og det er ikke sundt for nogen organisation. Desuden har basketholdet  “Team FOG Næstved” fået meget store støttebeløb gennem årene – har det været en rigtig fordeling? Hvorfor ikke give mere til de enkeltudøvere som ikke har store sponsorer som KPMG, Max Bank og Super Best i ryggen, sådan som basketholdet har.

Nu er det så rettet kraftig kritik af Lars Hoppe og Peder Bo, for at de har påpeget problemerne. Den kritik, bl.a. fremført af Lindy Nymark Christensen (S) på byrådsmødet mandag d. 14.9. er helt urimelig. Peder Bo og Lars Hoppe har flere gange de seneste 2 år fremført deres kritik, men for døve øren. De har bl.a. været til møde med borgmester Henning Jensen (S), men uden resultat. Nymark kan derfor godt pakke sit skyts ned. Peder Bo og Lars Hoppe har været fremme i god tid, men man gad ikke lytte. Så er det klart at sagen bliver til en historie i dagspressen på et tidspunkt. Det er borgemsteren, Socialdemokraterne og Team Næstved selv skyld i.

Nu skal man se frem. Et forslag kan være, som Peder Bo har foreslået i Venstre, at man fremover lader Folkeoplysningsudvalget fordele pengene og altså afskaffer Team Næstveds bestyrelse. Så kan man ikke anklage nogen for kasketforvirring.

Alternativt bør hele Team Næstved bestyrelsen træde tilbage og gøre rent bord ved at lade nye komme ind og starte på en frisk.

Tags: , , , , , , , , , ,