næstved boldklub

You are currently browsing articles tagged næstved boldklub.

Her er Venstres forslag til, hvilken støtte kommunen skal give til Næstved Boldklub de kommende år. Det folk som mener, at støtten skal være langt højere, og folk som mener den bør være langt lavere, men her har vi lavet et forslag som vi mener er rimeligt og motiverende. Samtidig med at Næstved Hallerne får et bidrag til den hal 3 som netop er projekteret og som vil gavne alt idræt og kulturliv i Næstved. Venstres forslag har ført til en ret ilter debat på facebook.

Forslaget:

1. Der afsættes til boldklubben kr. 400.000 årligt så længe de er i 2. division.

2. Ved oprykning til 1. division udløses en bonus på kr. 400.000.

3. Ved forbliven i 1. division ydes kr. 800.000 årligt.

4. Det ordinære driftstilskud til Næstved Hallerne forhøjes med kr. 400 .000:

Hvorfor forslår vi så det:

ad 1: Det er nemt at regne med og nemt at forstå. Nedrykning halverer tilskuddet. Ikke noget med indviklede beregninger af nytteværdi og branding. 50% – klart og kontant.

ad 2: En bonus hvis man rykker op. Så er der noget at gå efter og det kan folk forstå og det er et kontant pænt beløb. Vi præmierer ikke nedrykning,  men oprykning.

ad 3: Bliver man i 1. division er vi på det niveau, vi har haft i de.n hidtidige aftale.

ad 4: Kr. 400.000 modsvarer i renter/afdrag vel i hovedtræk kr. 7- 8.000.000,  eller lidt mindre, ved en lidt lempelig rente. Det betyder at Næstved Hallerne alligevel får mulighed for at bygge for- ikke 10.000.000 mere, men 8.000.000 mere. Hvorved der også bliver mulighed for lounge, men efter hallernes byggeprogram.

Aftalen skal fortsat indeholde en række opgaver som Næstved Boldklub skalløse for kommunen. Før de fastlægges endeligt skal man evaluere den nuværende aftale samt spørge skoler m.v., hvad de har brug for.

Løbetiden på aftalens pkt. 1 – 3 er til marts/april 2017, således at byrådet kan foretage evalueringen inden sæsonden 17/18.

Løbetiden på pkt. 4. gælder at det lægges oveni det allerede vedtagne budget og gælder til de lån som beløbet modsvarer er afviklet.

Tags: , ,

Jay og Revsbæk: Stadionprojekt i økonomisk balanceNæstved skal tænke langsigtet. Defor foreslår vi at bruge 50 mio. kr. på renovering og tribune på Næstved Stadion, i en holdbar langtidsløsning.

Borgmesterens forslag om 15 mio. til stadion bærer præg igen af at være en hovsa-løsning på baggrund af DIs dumpekarakter til Næstved, Slagelses fodboldambitioner og formegentligt Socialdemokratiets egne halvdårlige resultater i valget 2009. Det er et forslag, hvor man vil “det hele med det halve,” og ikke rigtigt når nogen vegne.

Venstre har undersøgt sagen konkret og Næstved Boldklub har i går oplyst Venstre, at de 15 mio kun vil række til  ca. 800 – 900 tribune- og sponsorpladser.

Derfor vil vi opfordre til at man tænker langsigtet. Fodbold er en vigtig idrætsgren og giver meget omtale til Næstved kommune, men vi kan ikke disponere kommunens penge fra dag til dag efter en tilfældig formkurve. Derfor foreslår vi en 5 års plan.

50 mio. til stadion
Vi foreslår man afsætter 50 mio. kr. til projekt Stadion. For det beløb foretager man en gennemrenovering af stadion, bygger ny tribune med tilskuer pladser og forbedrer forholdene. Pengene hentes fra de penge som i budget 2015 er afsat til projekt Næstved Arena som tiden er løbet fra.
Vi mener at stadion fremover både skal kunne bruges til fodbold, idræt, konceter og events! Vi forestiller os at byggearbejderne skal ske i årene 2014 – 2015.
Vi tager pengene fra Arenaprojektet, for vi vil IKKE spare på Næstved kommunes folkeskoler for at kunne bygge stadion.

Super idrætscenter
Andet skridt er at lave et super idræts- og evt. sundhedscenter i området, som virkelig kan løfte i flok. Næstved Hallerne vil gerne bygge en længe ønsket hal  nr. 3  og Næstved kommune vil gerne bygge nyt sundhedscenter til erstatning for utidssvarende forhold på Præstøvej.
 
Vi mener man kan samtænke de tre ting. F.eks. kunne Næstved Hallerne varetage byggeri og drift for idrætsdelen og kommunen sundhedsdelen. Hallerne er yderst veldrevne og den ekspertise kan vi drage nytte af. Vi skal have klare linier hvad angår økonomi og drift. Ikke mærkelige selskabskonstruktioner.

Foldbolden skal bidrage
Tredie skridt er at Næstved Boldklub A/S viser en sikker og stabil drift. Under Peter Birks ledelse er man begyndt på en seriøs genopretning, der skal føre til sikker økonomi. Men, hånden på hjertet, de sidste 3-4 år har klubbens drift jo ikke ligefrem givet tryghed og stabilitet.

Boldklubben skal derfor også bidrage til planerne. Først og fremmest ved at vise man har styr på pengekassen og kan levere resultater på banen. Klubben kan helt klart også indgå i rollemodel- og sundhedsarbejde og klubben bør begynde at samle penge ind til investeringer blandt sponsorerne. Nu har man 2-3 år til det i ro og mag. Til gengæld vil Næstved kommune renovere stadion.

Alt dette skal der lægges en plan for. Borgmesterens forslag giver kun få pladser og er langt fra et færdigt projekt. Partierne forholdt sig til og vi bakker selvfølgelig op om vores partis holdning, men hvis vi vil videre skal Næstved tænke større og det gør man ikke “over night.”

Det skal planlægges og vi skal komme videre.  Ellers kan vi lige så vænne os til en plads i 2. division, ikke bare på fodboldområdet.

Søren Revsbæk
Byrådsmedlem, Venstre

Flemming Jay
Byrådsmedlem, Venstre

Tags: , , , , , ,

Renovering af Næstved Stadion: Nu ligger bolden hos de private investorer.  

For et par måneder side foreslog undertegnede at kommunen og private går fælles om investeringer på Næstved Stadion. Nu er kommunen parat.

På Venstres initiativ står der i budgetforliget for 2010 at partierne er villige til af finde op til 6 mio. kr. til stadion.   Det er nu op til private investorer at matche det beløb.  

 Vi skal ikke have et nyt stadion i Næstved. Det er utopi og vi har et fint stadion, som skal opgraderes til nutidens standard.   Nu kan vi komme i gang. Bolden, om man så må sige, ligger nu hos private investorer. Sammen kan vi gøre en forskel.

Tags: , , ,