næstved byråd

You are currently browsing articles tagged næstved byråd.

Skal forældrene købe Margretheskolen?

På byrådets møde tirsdag er der flere lukkede sager, d.v.s. at borgerne ikke må følge debatten i byrådet. At af have en lukket sag er rimeligt, når det drejer sig om personforhold eller når det er konkret køb/salg, hvor man ikke vil have salgsprisen ud i offentligheden.

Men, når det drejer sig om et princip, er der ikke grund til hemmelighedskræmmeri. F.eks. det princip at en kreds af forældre skal have lov at købe en nedlagt folkeskole på rimelige vilkår. Det fik forældregruppen ved Tybjerg skole da den blev lukket og nu vil en forældregruppe købe Margretheskolen som kommunen har besluttet lukket.

På den anden side står at man kan udbyde skolen til “alt muligt,” eller man kan rive den ned, så der ikke kommer privatskole. Alle tre muligheder er hørt i debatten om Margretheskolen og det bør byrådet drøfte i fuld offentlighed, uden at borgere og forældre lukkes ude.

Kan man skifte princip? Kan man behandle borgere i en del af kommunen anderledes end i en anden del, alt efter hvad man tror passer bedst til Næstveds ny skolestruktur? Det mener jeg ikke. Fik forældre ved Tybjerg lov at købe, bør forældre ved Margretheskolen også have lov. Prisen kan man diskutere for lukkede døre, men princippet er en åben debat.

Tags: , , , ,

Salig Shakespere skrev et teaterstykke som hed “Stor ståhej om ingenting,” og det har Næstved Havn og Næstved Byråd nu genopført i sin helt egen udgave.

Først sagde Ejendomsudvalget (incl. undertegnede) nej til at dispensere ved Gl. Posthusvej så der kunne bygges 3 huse  i stedet for 2 på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej.

Så sagde Havnebestyrelsen: Vi sælger da bare hele Gl. Posthusvej til den private entreprenør, så er der rigeligt med bebyggelsesprocent og man kan bygge 3 huse. Det var vi nogle som skumlede en del over, ikke mindst fordi vi i Ejendomsudvalget havde sagt nej! Lokalt i Karrebæksminde var man i oprør og vel ikke helt uden årsag. Der var jo også sagen om stien forud for sagen om byggeriet.

Nu skulle sags-sagen så i byrådet og mindsandten om ikke Teknisk Forvaltning finder ud af, at selvom man sælger, så kan det alligevel ikke lade sig gøre at bygge 3 huse.

Tja, frem og tilbage er lige langt, men resultatet: Nej til byggeri af 3 huse er da det rigtige resultat.

Tags: , , , , ,

Det var en stemningsfuld aftensol i byrådssalen på Næstved Rådhus da det formelle nvalg af Carsten Rasmussen til Næstveds borgmester og Henning Jensens afgang blev vedtaget. Ikke uventet, naturligvis, for Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti har jo et flertal i Næstved byråd.

Helt uden torne var borgmesterrosen dog ikke. Både Radikale, Konservative og Venstre undrede sig noget over, at man ikke benytter den lejlighed til at ny-konstituere byrådet.

Hvis S virkelig ønsker det brede samarbejde, hvorfor er det så kun når det gælder besparelser og skolelukninger man inviterer til samarbejde, men når det gælder fordelingen af udvalgsposter, så er det kun det snævre flertal det gælder. Dobbeltmoral? Eller bare almindelig politisk taktik? Måske begge dele.

Lars Hoppe Søe (Rad) undrede sig over at det under valgkampen blev afvist at Henning Jensen ville gå – og nu går han kun 1½ år inde i byrådsperioden af taktiske hensyn. Men, det er jo set før. Henning Jensen blev selv borgmester før et valg, nemlig i 1988 ca. 1½ år før valget i november 1989.

Måske var der også grund til at være lidt skuffet for de radikale, for om nogen har de Radikale været med til at gennemføre upopulære besparelser og har måske forventet at blive takket med en udvalgsformandspost eller anden politisk indflydelse. Det blev det ikke til. S, SF og DF holder magten tæt til de tre byrådsgrupper.

Min gruppeformand Hans R. Hansen mente på Venstres vegne at man burde have lavet et ny konstitueringsaftale, hvis den ny borgmester Carsten Rasmussen og flertalsgruppen mente de kønne ord om samarbejde. Men, det ville man ikke. Man lader fortsat sin konstituering afhænge af det 16. mandat ud af 31.

Samme synspunkt havde Anette Brix fra de konservative: Her kunne have været vist viljen til reelt samarbejde.

Carsten og S-gruppen

Carsten Rasmussen bliver dermed borgmester  på et snævert flertal i Næstved Byråd. Måske ville Carsten gerne en ny konstituering? Måske er hans handlefrihed begrænset? Det spørgsmål besvares ikke ved borgmestervalget, men man kan vel forestille sig en uenighed i Socialdemokratiet og SF/DF som ikke kunne holde til at skulle afgive en 3-4 udvalgsformandsposter.

Sådan er det politiske magtspil. En kabale skal gå op og støtterne skal belønnes med poster, men om det er kommunens bedste. Det vil de kommende 2½ år vise.

Uanset hvad, så skal vi nok give Carsten og Socialdemokraterne konstruktiv opposition og kamp til stregen.

Glad ny borgmester efter valget

Tags: , , , , , , , , , ,

Den store politiske rokade hos S-SF-DF i Næstved byråd er nu klar. Udover at Carsten Rasmussen bliver borgmester (som er kendt) så kommer der udskiftninger i dette og hint udvalg.

Som det så fint hedder, så er der nogle udvalgsmedlemmer “som beder sig fritaget” for arbejde i udvalget så andre kan komme til. Det gælder f.eks. formanden for Næstved Sprog- og Integrationscenter John Lauritzen. Jeg tænker at John Lauritzen har været udmærket tilfreds med at være formand der, men han trækker sig nu for at give plads til Michael Rex.

Rex bliver gået som formand for Teknisk Udvalg og skal så have noget andet, som det hedder i branchen. Det bliver så bl.a. formandsposten i Integrationscenteret.

Herfra ønskes naturligvis tillykke og jeg kan ikke lade være med at more mig lidt over, i hvilken udstrakt grad integrationen lykkedes.

Den tidligere dansk folkepartist Michael Rex, der fra DFs landsmøde for år tilbage udtalte at “islam er en terrororganisation” skal nu stå i spidsen for nydanskeres integration i Næstved.

Sandelig, integration lykkes.

Tags: , , , , , , , ,

I Sjællandske i dag: Næstved skal være universitetsby og satse på uddannelse, skriver Carsten Rasmussen. Han er ikke en tilfældig person, men viceborgmester, socialdemokrat og udset til at efterfølge Henning Jensen.

Carsten har naturligvis ret. Uddannelse og viden er vores råstof.

Men, hvorfor er det så lige at Carsten har sparet på folkeskolen som skal være det solide fundament for videre uddannelse? Carsten har stemt for at lukke skoler i Næstved kommune og skære i det samlede skolebudget, selvom det ikke var nødvendigt.

Det harmonerer ikke godt med at vi skal satse på uddannelse.

Tags: , , , , ,

Mon det er gået op for alle – inclusive byrådets medlemmer – at der fra skoleåret 2011/2012 skal være op til 28 elever i klasserne?

Det kom frem i Børneudvalget mandag d. 28.2., hvor tildelingen af penge til skolerne bliver ændret. Fremover skal skolerne have penge alt efter, hvor mange elever der er på skolen. Flere elever = flere penge. Men, det er dog sådan, at der er en garantibetaling, så man kan have op til 28 elever i klasserne, før klassen skal deles.

I indeværende skoleår er klassestørrelsen max. 26 elever. Hvis der er 27 elever til en klasse, så skal der laves to skoleklasser, men fremover så kan der være 28 i klasserne. Og det vil skolerne uden tvivl gå efter, for det er økonomisk mest fordelagtigt for skolen – og det er jo økonomi som efterhånden synes at styre skolevæsnet, efter at S-SF-R flertallet vedtog at lukke skoler i Næstved kommune.

Nu skriver jeg 28 elever, men faktisk kan klassen blive helt op til 30 elever, for man kan få dispensation til de sidste 2 elever.

Fremover må forældrene i Næstved kommune altså regne med, at der kommer flere elever i klasserne. Det er simpelthen en konsekvens af S-SF-R flertallets beslutning om ny skolestruktur i Næstved.

Men, der bliver godt nok fyldt op i klasselokalerne på mange skoler…

Tags: , , , , , , ,

Ja, det er situationen for Næstveds vuggestuer og børnehaver. Samtidig med at der er ca. 50 tomme pladser i daginstitutionerne, så er der faktisk også børn på ventelisten.

Hvordan kan det gå til? Jo, et flertal i byrådet har vedtaget en politisk beslutning om, at børn senest kan komme i institution 2 måneder efter, de har behovet. Her i landet er det loven at man skal tilbydes 3 mdr. efter behovsdato. D.v.s. 3 måneder efter, forældrene har behov for pasningen, men jo gerne før!

Dog ikke i Næstved, hvor man har lavet den noget bagvendte beslutning, at b%

Tags: , , , , ,

Der var en del drama i byrådssalen tirsdag d. 1.2. da de konservative stillede forslag om, at anullere prækvalifikationen til de firmaer, som skal give bud på omfartsvejen om Næstved.

Sagen er, at kun 5 meget store entreprenørfirmaer er blevet forhåndsgodkendt til at få lov at give bud. Sagens kerne er om der er stillet krav om at de der skal forhåndsgodkendes skal have en mindste omsætning på 50 mio. kr. årligt, eller om den skal være 100 mio. kr. årligt for at få lov. Det er i skrivende stund uafklaret, men mon dog ikke der står det rigtige, nemlig 50 mio. kr.

Problematikken er i virkeligheden en helt anden: At politikerne i Teknisk Udvalg og forvaltningen dengang man fastlagde kriterier for, hvem der kan forhåndsgodkendes, fik sat de forkerte kriterier. Man tænkte ikke tilstrækkeligt på at mindre lokale entreprenører også skal kunne komme med i betragtning.

Man har fokuseret alt for meget på de store landsdækkende entreprenørfirmaer og har glemt, at der også kunne være lokale firmaer der ville kunne løfte opgaven. Der er gået storheds-syndrom i det og derfor går det galt, når de lokale firmaer som en konsekvens af kriterierne ikke tager hensyn til lokale.

Lektien for politikerne bør være: Tænk også på de lokale firmaer og lad være med at lægge kriterier som om det er en storebæltsbro der skal bygges så kun store firmaer kan være med.

Tags: , , , ,

Pengene er fundet, jublede borgmesteren da Næstved kommune for nogle år siden skulle bygge til på rådhuset i Rådmandshaven og så gik man i gang med at bygge.

Pengene til byggeriet skulle bl.a. findes ved at sælge andre bygninger. Derunder det tidligere Miljøcenter på Aasen som skulle hente 12,5 mio. kr. til rådhusbyggeriet, hvis ikke jeg husker galt. Det skulle være nemt nok mente kommunaldirektøren, for der var mange interesserede projektmagere.

Men, hov: Bygningen blev jo aldrig solgt. Det har bare stået tom og i Sjællandske d. 26.1. kan vi læse, at det nu skal være administrationsbygning, nemlig for bo- og naboskaber. Altså endnu en kommunal administrationsbygning…

Hvad kan man lære af det? Ja, først og fremmest at borgmesterens forudsætninger for rådhusbyggeriet (igen) viste sig ikke at holde, så pengene måtte tages af kassen. Ganske som Venstre dengang forudsagde.

For det andet at det er klogt at vente med at sætte prestigeprojekter igang, til man er sikker på pengene – og de penge som kommunen brugte på rådhusbyggeriet kunne fint være anvendt til skoler og andre formål i stedet.

Det kan så i øvrigt undre, at der ikke er plads til bo- og naboskabsadministrationen i Rådmandshaven, nu hvor kommunen samtidig skærer ned?

Tags: , , , , ,

Som folkevalgt regner man jo med at få en vis indflydelse, f.eks. på hvordan kommunale bygninger skal se ud. Men nej, sådan er det ikke i Næstved. Her er alt overladt til brugergrupper og arbejdsgrupper. Politikerne er reduceret til dem der bare skal sige “ja” når der skal bevilges penge og så i øvrigt udvælge de bygherrer som skal give tilbud.

Det er ikke godt nok. Som folkevalgte politikere står vi til ansvar for, hvad der bygges og hvordan det ser ud. Vi må skulle have indflydelse på, hvordan skolebyggeriet, halbyggerier m.v. skal se ud. Også selvom det skal betyde at reglerne må laves om.

På mandag skal Ejendomsudvalget i Næstved kommune drøfte et forslag jeg har rejst om, at man tidligt i alle byggesager skal drøfte arkitektur. Uanset om det er kommunens egne byggerier eller om det er byggerier på offentlige pladser. Selvom jeg er stor tilhænger af brugerindflydelse, så skal det ikke være brugerne som har eneret til at bestemme over de kommunale byggerier.

Som politikere skal vi kunne præge vores kommune og vores byggerier. Lægge en linie. Kræve god arkitektur som alle kan glædes over, foruden at byggeri skal være funktionelt. Vi bygger ikke kun for en funktion. Vi bygger for hele kommunen. Derfor skal politikerne tidligt ind i byggeplanerne når det gælder arkitekturen.

Tags: , , , ,

« Older entries § Newer entries »