Næstved kommune

You are currently browsing articles tagged Næstved kommune.

Næstved rasler ned i DI´s undersøgelse over erhvervsvenlighed med 11 pladser ned. Vordingborg ryger op som en raket i samme undersøgelse.

Sidste år, var det Næstved som steg voldsomt med 9 pladser op. Dengang var borgmesteren glad for resultatet. I år synes samme borgmester det er drønirriterende og at han vil holde krisemøde med andre borgmestre i Sydsjælland.

Skal man tolke lidt på det: I 2014 var fremgangen Næstveds fortjeneste. I 2015 er tilbagegangen hele Sydsjællands skyld.

Det virker som politisk spin på en dårlig nyhed, for når Vordingborg samtidig går stærkt frem, ja så må man jo gøre noget rigtigt i Vordingborg og noget ikke helt så godt i Næstved. Sorø (som også er nabokommune med Næstved) er i øvrigt gået 54 pladser frem, så der gør man også noget rigtigt.

Jeg tror der er tre elementer i det.

  1. At Vordingborg har etableret et erhvervsfremmeselskab og “en indgang” til kommunen. Det gjorde Næstved også for 3 år siden med Næstved Erhverv A/S, men nyhedens interesse har nok fortabet sig. Desuden tror jeg at der er gået lidt “kommunekontor” i Næstved Erhverv – ligesom der gjorde i den gamle organisation. Set herfra så bruger man i hvert fald en del tid på konferencer (med formanden = borgmesteren som indleder) og jeg ved ikke, hvor meget tid der reelt bruges på erhvervsbesøg. Det skal vi have rusket op i.
  2. At Næstved har dækningsafgift, d.v.s. en skat på erhvervsbygninger. Det har man ikke i Vordingborg eller andre af vores nabokommuner og det koster naturligvis i undersøgelser, hvor man spørger erhvervslivet. Det var daværende borgmester Henning Jensen (S) som indførte dækningsafgiften med et næsten enigt byråd bag sig (Dorte Lynderup og jeg stemte imod). Det groteske ved det var, at nogle lokale erhvervsfolk dengang i 2008, mente at det var OK at indføre dækningsafgift, fordi den skulle betale vores østlige og sydlige omfartsvej. Det var erhvervsfolk med formanden for det daværende erhvervsråd Torben Larsen i spidsen. Dengang fik man nok ikke spurgt DI virksomhederne og jeg husker at vi der stemte nej til dækningsafgiften blev mødt med hovedrysten. Så imponerede var man over det socialdemokratiske bystyre, at man ikke turde mene noget andet, selv langt ind i erhvervslivet.
  3. Fornemmelser og følelser. DIs undersøgelse er en spørgsskemaundersøgelse og så er der god plads til ikke-faktuelle forhold. Jeg tror, at hvis man man “synes” eller “føler” at det går dårligere, så svarer man også mere negativt. D.v.s. ikke bare ens egne individuelle dårlige oplevelser hos kommunen, men også generel dårlig omtale tæller også med. Uanset, om det er rigtigt eller ej.

Når det er sagt, så er det naturligvis ikke godt nok at Næstved kommune år efter år, ligger og roder nede i bunden.

En plan for afskaffelse af dækningsafgiften, en aktivering af Næstved Erhvervs A/S og fokus på god offentlig sagsbehandling, vil trække os op af listen.

Nå ja, og så er der lige det at 6 ud af 10 erhvervsvenlige kommuner har Venstreborgmester 🙂

 

Tags: , , , ,

Der er bestemt ikke noget, som er let, når man ser på de kommende års kommunale budgetter. Problemerne venter i horisonten.

Så meget desto mere, er der grund til at glæde sig over at Venstre og Socialdemokratiet i tirsdags gav hinanden håndslag på, at sikre 5 mio. kr. og yderligere 300.000 kr. i driftstilskud til hal 3 ved Næstved Hallerne.
Jeg er er helt uenig med Peter Mortensen, Nyt Næstved (sj. 23.8.13.). Hal 3 er et visionært projekt, men samtidig ikke mere højtflyvende, end at det kan gennemføres. Det kan en stor vision om Arena og nyt stadion på Stenlængegårdens arealer ikke.
Med hal 3 får Næstved et gennemtænkt projekt, som kan rumme både basketkampe på højt niveau, koncerter med op til 3.000 personer, konferencer og messer, teater – ja mulighederne er mange.
Jeg forventer at hal 3 bliver et trækplaster for Næstved og vores egn. Vi skal ikke konkurrere med København (eller Herning og Horsens) om mega-events, men vi skal tilbyde Sydsjælland et professionelt sted, hvor man får gode oplevelser.
På den måde tror jeg at hal 3 vil være med til at hjælpe på kommunens generelle problem: Manglende tilflytning og dalende skateindtægter. Hal 3 er en af de ting, som vil gøre det (endnu mere) attraktivt at bo her.
Derfor: Lad os få bygget nu, ikke vente på et luftkastel på Stenlængegården, som alligevel aldrig kommer.

Tags: ,

Som Venstremand går jeg ind for fri konkurrence og at kommunerne køber bedst og billigst.

Kommunen køber meget ind, af alt muligt lige fra kuglepenne til skriveborde, rengøringsmidler og vedligehold af kommunale bygninger. Men, der er et problem. Med de udbudsregler man har, så er indkøbene efterhånden så store, at lokale virksomheder ikke kan være med – og det er et problem.

At lokale virksomheder ikke vinder udbud er fair nok for vi skal købe billigst og bedst, men det er ærgerligt, hvis det lokale erhvervsliv slet ikke kommer ind i konkurrencen, for det betyder jo bare, at arbejdspladser flytter ud af kommunen.

Derfor er jeg glad for at Næstved Byråd nu har besluttet to ting omkring kommunale indkøb, nemlig:

1. At der i alle indkøb under 500.000 kr. skal hentes tilbud fra lokale virksomheder.

2. At forvaltningen fremover altid skal overveje om lokale virksomheder kan være med i indkøbene, ikke for at udelukke andre, men overveje fra gang til gang hvor stort udbuddet skal være og om det lokale erhvervsliv kan være med.

Vi gør det allerede bed bygge- og renoveringsopgaver, hvor der laves fagentrepriser. Jeg håber, at det også kan brede sig til andre kommunale indkøb.

Tags: , ,

Det bliver jo sådan lidt en-vejs, når man ikke kan bringe modpartens indlæg, men her er alligevel mit svar til Torben Nielsen (SF) og Søren Dysted (S) omkring, hvem der “skal have æren” af at have afskaffet  lukkeugen i daginstitutionerne fra 2013 (linket er til 2012).  Mon ikke d´herrer i virkeligheden er lidt ærgerlige over ikke at selv have stillet forslaget.

D´herrer Søren Dysted (S) og Torben Nielsen (SF) mener at jeg i mit lille læserbrev forleden uretmæssigt “tager æren”  for at Byrådet afskaffer lukkeuger i børnehaver og SFO.
At Venstre alene skulle tage æren ville være forkert. Æren for at lukkeugen i børnehaver/vuggestuer afskaffes tilkommer både Venstre, Konservative og Radikale, som nævnt i læserbrevet. Det var nemlig de tre partier som foreslog det i Børneudvalget, før sommer i år. Ikke alle var dengang (eller nu?) ubetinget begejstrede, men alle bakker op om at sommerlukkeugen afskaffes fra og med 2013.
Æres den, der æres bør hedder det, og hvad angår afskaffelsen af lukkeuge i SFO, så var det SF som oprindeligt stillede forslaget til budgetforhandlingerne. Men, i borgmesterens forslag til budgetforlig var forslaget pist væk. Det tyggede vi noget på hos de borgerlige og krævede, til gengæld for at sige OK til borgmesterens forslag om at spare de indefrosne selvforvaltningspenge, at afskaffelsen af lukkeugen blev gennemført – og sådan blev det. Lidt pudsigt kan man sige at det er SF plus VKO som i fællesskab fik det gennemført.
At de 6,8 mio. til dagpasningen kommer fra Folketinget er jeg da kun glad for, men Torben Nielsen: Det er jo kun en svag afglans af de mange millioner som SF lovede kommunerne – før folketingsvalget i 2011. Efter SF fik regeringsmagt, så blev det hurtigt sparetider igen.
På trods af det, vælger Næstved Byråd ikke at spare på dagpasning og folkeskoler. Det er stærkt og godt for Næstved kommune.

Begrebet ære: Ordbog over det danske sprog

Tags: , , ,

Som sådan er det da OK at bruge privatfly, hvis det er nødvendigt.

Søvndal udstiller bare – igen – sig selv og SF som nogle der mener en ting i opposition, og så højt og flot glemmer alt, når man selv kommer i regering.

Ganske som de 30 mio. kr. til Næstveds folkeskoler som Søvndal lovede i et læserbrev i Sjællandske. Det var før valget, men det kan han vist heller ikke rigtigt huske nu.

Tags: , ,

Hvis Næstved Byråd siger ja til campus ved stationen skyldes det næppe det er den perfekte placering, men at “havnefolkene” de seneste måneder har gjort byrådsmedlemmerne usikre på placeringen på Maglemølle.
Havnefolkene – og det er ment i en positiv ånd – er bange for at enhver udvikling på Maglemølle der ikke kun er erhverv, vil skade Næstved Havn på sigt. Den bekymring står i vejen for reel udvikling på Maglemølle. Derfor har havnefolkene målrettet arbejdet på at få andre placeringer i spil og derfor er campus ved banegården nu det forslag som måske bliver vedtaget.
En del af det spil er også at magtbalancen i den socialdemokratiske byrådsgruppe er ændret. Havnefolkene – her Per Sørensen og Michael Rex – har mere indflydelse under den ny borgmester Carsten Rasmussen og har mere bevågenhed. Fordi han, i modsætning til den tidligere borgmester Henning Jensen, jo ikke bare kan “bestemme selv.” Han skal have flertal i gruppen, også når det gælder Campus.
Maglemølle er i dag i værksætteri og nogle miljøvirksomheder. Det er godt nok og skal afgjort ikke forklejnes, men hele området kører i 1. gear og man kommer ikke ud af stedet. De gamle bygninger forfalder og det kræver massive investeringer at gøre området attraktivt. Det kan hverken Maglemølle eller Havnen klare selv. Det kan kun Campus.
Derfor ville Maglemølle være det rigtige valg til Campus og gerne samme med arealerne på Vordingborgvej.
Placeringen ved banegården har nogle åbenlyse ulemper:
1. Det er begrænset, hvad der er af plads og der er ikke udvidelsesmuligheder.
2. Der er ikke plads nok til p-pladser – med mindre de bliver meget dyre.
3. Byggerod i 10 – 15 år midt i byen – hvor attraktivt er det, ikke mindst for de tusindvis af daglige pendlere.
Derimod har en placering både på Maglemølle og Vordigborgvej nogle indlysende fordele:
1. Der står ledige bygninger man kan rykke ind i allerede nu, f.eks. det tidligere Max Bank hovedkvarter.
2. Der er gode og nemme byggemuligheder (f.eks. ved rundbuehallen, N-hus grunden og det tidligere postcenter).
3. Der er gode trafikale forhold og plads til p-pladser (i hvert fald billigere end ved banen).
4. Det er tæt på Næstved Gymnasium ved Nygårdsvej.
5. Der er plads til fremtidig udvidelse – ikke mindst med de mange virksomheder som gerne skulle flytte til og bo tæt på Campus.
Hvis man placere værksteder, f.eks. EUC på Maglemøllesiden og undervisningslokaler (VUC, Handelsskole m.v.) på Vordingborgvejssiden, kan vi udnytte områdets geografi og det faktum at der er erhverv i forvejen. En lille bro over Kanalen fuldender billedet af et spændende miljø – hvorimod placeringen ved Næstved banegård blot vil virke indeklemt og “noget man har set før.”
Placeringen Maglemølle/Vordingborgvej er derimod ny og interessant.
Nogle vil argumentere for banegårdsplaceringen fordi der er kollektiv trafik. Det er et forfejlet argument, for den eneste kollektive trafik som ikke kan dirigeres rund er togene og de studerende kommer ikke med tog! De kommer ikke fra Vordingborg eller Ringsted eller Køge, nej de kommer fra oplandet, fra Fuglebjerg, Præstø, øst- og vestsjælland, hvor der ikke er togforbindelse.
Og, de kommer i bil, hvilket den fyldte p-plads ved Handelsskolen vidner om. Busserne kan man dirigere derhen, hvor vi gerne vil have dem – f.eks. Maglemølle og Vordingborgvej.
Alt i alt taler det for at man undersøger en placering i samdrift mellem Maglemølle og Vordingborgvej. Desværre tror jeg at det politiske miljø ikke tør tage den beslutning, men vælger banegården med argumenter som “nu skal vi beslutte os” og “det er det sikre.”
Måske. Personligt tror jeg at det er mest sikkert at der ikke kommer noget campus, hvis man vælger banegården – for hvorfor er det lige at Handelsskolen, Gymnasiet og EUC skulle flytte ned til banen? Det giver jo ikke noget nyt. Det kunne Maglemølle/Vordingborgvej derimod gøre.
Ved at sige banegården risikrer byrådet at campus-planen bliver bare endnu en stor plan…..til skrivebordsskuffen.

Tags: , , , , , , , , ,

Hvordan står det så til i Næstved?
Det er det umiddelbare spørgsmål man får, som forælder og politiker, når man følger debatten om Ole Henrik Hansens analyse af mangel på kvalitet og nærvær i københavnske vuggestuer.
Det er ikke mit indtryk at vi har “københavnske” tilstande, men vi arbejder også konsekvent med kvalitet i dagtilbuddene. Netop i år har Børneudvalget sat kvalitet på dagsordenen. Når man taler om kvalitet i vuggestuer og børnehaver, taler om næsten altid kun om to ting: Flere penge og højere normeringer.
Men, det er jo ikke alt. Der er uddannelse hos de ansatte, efteruddannelse, indretning af bygningerne, legepladser, iPads – og hvad er der børnehaven/vuggestuen prioriterer i hverdagen. Planlægger man lege og stimulerer børnene, eller der der for meget tid med møder?
For at sætte fokus på alle disse ting kommer der til efteråret en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet. Det kan lyde som mere papir, og det er det også, men det giver for første gang en samlet oversigt over Næstveds børnepasning – og så kan vi for alvor sætte politisk fokus på kvalitet, fremfor altid kun at diskutere penge.

Tags: , , ,

Vi skal hurtigst muligte have afskaffet den lukkeuge som Næstveds børnehaver og vuggestuer er tvunget til i sommeren 2012. Ved sidste års budgetlægning fik vi ophævet den ene af to lukkeuger, men vi skal også have afskaffet den anden lukkeuge.

Det vi hører fra forældrene er, at det dur ikke med lukkedage i en moderne og travl verden. Det skal vi være meget opmærksomme på for i  Næstved er vi i stadig konkurrence med andre kommuner om at være en god bosætningskommune. Mange pendler dagligt til København.

Når nu Københavns kommune melder at de allerede i år afskaffer lukkeuger i sommerferien er der god grund til at vi i Næstved følger hurtigst muligt efter. Gerne allerede i 2012, men senest i 2013.

I et samfund, hvor mobilitet og fleksibilitet er vigtigt, nytter det ikke at kommunen genindfører en forkortet version af industriferien, ved at holde fast i lukkeuger i sommerperioden. Der er i forvejen rigeligt med lukkedage, f.eks. mellem Jul og Nytår samt op til Påsken.

Derfor får vi sagen sat på dagsordenen i Børneudvalget i april, så der kan blive regnet på tallene.

At give travle forældre en god service og kvalitet i dagtilbud skal stå permanent højt på kommunens dagsorden. Det er ikke alene godt for børnene, det er også god branding af Næstved kommune

Tags: , , , , , , , , ,

Venstre har fået sit hovedønske i den ny kommunale struktur opfyldt: Vi får nu delt teknisk forvaltning op i 4 centre, i stedet for de to center, som var foreslået af kommunaldirektøren.

Det er næppe forkert at sige, at en del af den megen kritik af kommunens organisation, berettiget eller uberettiget, er faldet tilbage på Teknisk Forvaltning. Navnlig når man tænker på sager som Gl. Posthusvej i Karrebæksminde, buskøreplaner, flextrafik m.v. Derfor var der mange i byrådet som mente, at det er tid til en nystrukturering – og lad os så benytte lejligheden til at se på hele kommunens struktur, her 5 år efter sammenlægningen.

Det er nu sket. Pendulet svinger i denne omgang i retning af en mindre direktion og at der til gengæld oprettes en antal selvstyrende centre, f.eks. et center for skoler, et center for kultur- og borgerservice og altså også 4 centre i det som var teknisk forvaltning.

Vi får nu et center for Vej og Trafik, et center for Ejendomme, et center for Miljø og Natur – og et center for Plan, udvikling og byggeri. Sidstnævnte center´s chef får titel af Stadsarkitekt og dermed er Venstres ønske fra budgetforhandlingerne i efteråret gennemført. Vi får nu et samlet center, hvor planlægning og arkitektur kommer i fokus og ikke lidt gemt og underordnet andre opgaver, som undertegnede i hvert fald har følt det.

Ved at skabe fire center, skaber vi også fire stærke enheder, der hver i sær har fokus på deres områder og deres faglighed. Det skal borge for forhåbentligt kvalitet og større sammenhæng i kommunens arbejde.

Tags: , , ,

Det er lidt svært at se, hvad det egentligt er man vil med Jernbanegade i Næstved, med det forslag som Teknisk forvaltning har fremlagt. Der er i hvert fald en del problemer i forslaget, set fra min side.

1. Der skal laves vandrender på fortorvet. Til hvad? Hvis det er overfladevandet man tænker på der skal ledes væk, så bliver der ikke meget vand i vandrenderne som derimod kommer til at slynge sig tomme på fortrovet til ulempe for fodgængerne. Næstved er ikke Nordens Venedi – vi skal ikke have vandrender i gaderne.

2. Busholdepladserne er halvt på kørebanen og halvt på fortorvet. Det kan kun blive til risiko for f.eks. legende børn som uforvarende kommer til at lege på busholdepladsen. Buspladser skal være klart markeret.

3. Hvorfor skal Sct. Mortens Kirkeplads lukkes kl. 10 om formiddagen? Hvilke cafégæster er det man mener vil sidde og nyde café latte om vinteren? Nej, lad pladsen være åben for trafik i butikkernes åbningstid. Så kan man lukke om aftenen for den gennemkørende trafik.

Og, hvad er det i grunden vi vil med bymidten? Skal det være handel, skal det være byliv eller skal det være andet? Vi mangler en undersøgelse af, hvad borgerne bruger byen til. Bruger de den som gennemkørsel, til at handle, til oplevelser eller kører man bare rundt om blokken fredag aften?

Pengene er små for tiden og derfor skal de bruges med ekstra omhu. Man skal ikke bare lave om med hovedet under armen, men det skal være gennemtænkt og på et ordentligt grundlag.

Tags: , , , , ,

« Older entries